Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Tonț Bianca
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălnaca _________________________________

EVALUARE INIŢIALĂ
Limba şi literatura română
clasa a V-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Din oficiu se acordă 10 puncte.

Subiectul I (48 de puncte)

Odată, cocoşul se gândi că n-ar fi rău să-şi viziteze rudele din satul vecin. În drum, el se întâlni cu motanul
linguşitor. Acesta îşi puse în gând să jumulească cocoşul.
- Încotro, cocoşule? îl ispiti motanul.
- Ia, mă duc pe la neamuri.
- Unde? se interesă mieros motanul.
- În satul vecin, spuse ţanţoş cocoşul.
- Merg şi eu. În doi n-o să ne fie urât.
Cocoşul isteţ nu se aştepta la nimic bun din partea motanului. Îşi dădu seama de viclenia acestuia şi-i zise:
- Ba nu. Dacă mergi şi tu, n-o să fim doi, ci trei, căci mi-i tovarăş de drum şi câinele, care vine din urmă.

Rezolvă următoarele sarcini de lucru:

A. Limba română

1. Dictare. 8p
2. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele: țanțoș, isteț, tovarăș. 6p
3. Desparte în silabe cuvintele: linguşitor, mieros, acestuia. 6p
4. Identifică în textul dat: un substantiv comun (numărul singular, genul masculin), un pronume personal (persoana a
II-a, numărul singular) şi un verb (la timpul prezent). 6p
5. Construieşte o propoziţie conform schemei: Subiect +Predicat. 6p

B. Înţelegerea textului
1. Menţionează personajele care apar în textul dat. 4p
2. Precizează sensul enunţului nu se aştepta la nimic bun din partea motanului. 4p
3. Formulează ideea principală a textului. 4p
4. Transformă dialogul în povestire. 4p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Scrie o compunere, de 8-10 rânduri, în care să foloseşti trei cuvinte alese de tine din textul dat la Subiectul I.
Dă un titlu sugestiv acestei compuneri!

NOTĂ: Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de
exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).