Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA: 22 noiembrie 2018


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni
CLASA: a IV-a A
PROPUNĂTOR: Carmen Elena Benke
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: O iarnă de poveste (textul literar)
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: “Darul lui Moș Crăciun”- fragment, adaptare după T.O.Bobe
TIPUL DE ACTIVITATE- lecție de predare-învățare
OBIECTIV CADRU : - Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

-Dezvoltarea capacității de exprimare orală

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

O1. Să citeasca corect si fluent textul dat ;

O2. Să răspunda corect la întrebările adresate referitoare la conținutul textului;

O3. Să povestească conținutul textului în ordinea cronologică a întâmplărilor;

O4. Să explice unele cuvinte și expresii date și să le integreze în noi enunțuri;;

O5. Să comunice eficient în cadrul echipei astfel încat rezultatul să fie cel așteptat;

O7. Să identifice care sunt caracteristicile personajelor.

STRATEGIE DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: explicaţia, brainstorming-ul, conversaţia, exerciţiul, metoda pălăriilor gânditoare, explozia stelară (Starbursting)

 Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, videoproiector, CD, afișe cu recenzia cărții și imagini din carte, fișe cu mesajul autorului și
autograful acestuia, fișe cu explozia stelară
 Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe
RESURSE:
 Umane: 32 de elevi ai clasei- 17 fetiţe şi 15 băieţi
 Spaţiale: sala de clasă
 Temporale: 50 minute
 Bibliografice:
1. Curriculum Naţional – Programa şcolară pentru clasa a IV-a- Limba și literatura română
2. Manual de limba si literatura română, clasa a IV-a, de Alina Radu, Roxana Jeler, Editura Arthur la școală, 2016
3. Nuţă, Silvia – Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti
4.Darul lui Moș Crăciun- T.O.Bobe, Editura Humanitas, 2011
SCENARIU DIDACTIC
Secvenţele instruirii Conţinutul informaţional şi Strategie didactică T Evaluare
demersul didactic i
Metode şi Mijloace de Forme de m
procedee învăţare organizare p
Moment organizatoric Se pregătesc materialele didactice şi Exerciţiul frontal 2
se organizează colectivul de elevi organizatoric min
pentru lecţie asigurându-se condiţiile
de ordine şi disciplină.
Verificarea Elevii au avut ca temă pentru acasă Conversaţia Fișele cu tema, frontal 5 Aprecieri
cunoştinţelor de completat un rebus . Dacă vor explicaţia fișa proiectată min verbale
dobândite anterior completa corect, pe verticală vor pe ecran, la
obține denumirea părții de vorbire pe videoproiector
care au studiat-o.
Se va verifica frontal tema, atât
calitativ cât şi cantitativ. Se fac
aprecieri şi se corectează eventualele
greşeli.

Captarea atenţiei Le voi cere elevilor să dea exemplu Brainstorming tablă frontal 3
de un substantiv care să denumească min
o sărbătoare care va veni cât de
curând. Se va scrie pe tablă cuvântul
CRĂCIUN. Le voi cere să scrie
lângă cuvântul CRĂCIUN orice
substantiv care le vine în minte
atunci când se gândesc la Crăciun.
Anunţarea temei şi a Pornind de la exercițiul de mai sus, 1
obiectivelor anunț faptul că vom începe un nou Caiete, tablă frontal min
observare
capitol din cartea de limba română
numit “O iarnă de poveste”, iar Comunicarea sistematică
prima lecție se numește “Darul lui Explicația
Moș Crăciun”. Cartea prezintă doar
un fragment, care este o
adaptare(adică este ușor transformat
ca pentru o carte de școală) și este
scrisă de T.O.Bobe.
Voi scrie titlul lecției pe tablă, iar
elevii îl vor scrie în caiete.
Dirijarea învăţării/ Lecția va fi audiată și urmărită atât Lectura Videoproiector, Frontal 6
pe ecran cât și pe carte. explicativă manual, caiete, min
Vom citi lecția, vom explica toate Planșe
cuvintele și expresiile neînțelese. didactice cu
Cuvintele vor fi scrise pe tablă și pe recenzia cărții 7
caiete. min
Voi prezenta cartea “Darul lui Moș
Crăciun”. Recenzia cărții o voi face Conversația 5min
cu 5 planșe format A3 pe care le voi
lipi pe tablă.
Voi împărți clasa în 6 grupe și prin formativă
metoda pălăriilor gânditoare vom 1 frontală
desfășura următoarele activități: instructajul min
Conversația Pe echipe orală
- oferă o părere
euristică
obiectivă asupra informațiilor
- Povestește pe scurt faptele manualul
așa cum s-au petrecut. Pălăriile 10
- Ce informații aflăm despre gânditoare min
carte, lectură, autor?

PĂLĂRIA ROȘIE: dă frâu liber


imaginației și sentimentelor Pălării colorate formativă
- Ce ați simțit citind acest text? Thinking hats , conform
frontală
- Ce v-a plăcut cel mai mult în metodei
această întâmplare? aplicate orală
- Ce semnificație au punctele
de suspensie din replica:
“Știți, am văzut lumină
și……și…..atunci eu…..” ?

jocul didactic Fișe de lucru


PĂLĂRIA NEAGRĂ: este cu cerințe
perspectiva gândirii negative, observaţia pentru fiecare
pesimiste echipă
conversaţia
- Imaginați-vă și descrieți în
câteva rânduri cum ar fi euristica
Crăciunul fără Moș Crăciun.
explicaţia
- Este justificat felul în care a
procedat Mihai ca să-l poată exerciţiul
fotografia pe Moș?
problematizarea
PĂLĂRIA GALBENĂ: oferă o
gândire pozitivă și constructivă
- De obicei, Moș Crăciun este
cel care vine la copii și nu
invers. Ce semnificație are
faptul că Bianca , Mihai și
Gabi vin ei în vizită la Moș?
- De ce credeți că pisica și
Mihai erau așa de emoționați
în fața Moșului?
PĂLĂRIA VERDE: exprimă ideile
noi, stimulând gândirea creativă
- Ce credeți că va face Moș
Crăciun pentru a mulțumi pe
toată lumea? manualul
- Care întâmplări din text sunt
reale și care sunt imaginare? formativă
jocul didactic
frontală
PĂLĂRIA ALBASTRĂ: exprimă observaţia
controlul procesului de gândire orală
conversaţia
- Cum este atmosfera din casa
moșului? Scrie cinci euristica
adjective pentru a o descrie.
explicaţia
- Cum sunt descrise Fișe de lucru
personajele din text? exerciţiul cu cerințe
- Moș Crăciun- ......și........ problematizarea pentru fiecare
- Pisica Bianca.........și....... echipă
- Ignat- indignat și...........
- Mihai- o arătare..........

Fiecare grupă va formula


răspunsurile corespunzătoare. evaluare
Se vor comunica rezultatele muncii reciprocă
de grup. Explicația
6
min
evaluare de
Conversația grup
Obţinerea  Jocul „Explozia stelară” Explozia stelară Steluțe individual 6 Aprecierea
performanţei și Elevii au lipită în caiet o stea cu desenate lipite min muncii
realizarea feedback- 5 colţuri (Starbursting) în caiet indivuale
ului o În interiorul stelei se trece jocul didactic
titlul textului, la cele cinci
colţuri întrebările: Ce?, observaţia
Cine?, Unde?, Când?, De ce?
conversaţia
o Se scriu cât mai multe
întrebări în legătură cu lecția euristica
nouă.
o Unele întrebări pot primi explicaţia
răspunsuri. exerciţiul
Evidenţierea celor mai interesante
întrebări şi aprecierea muncii problematizarea
individuale
Activitate recreativă Elevii vor viziona un videoclip în comunicarea Autograful frontal 2
care autorul cărții le spune ce autorului și min
înseamnă pentru el această carte și mesajul
vor primi căte un cartonaș cu un acestuia
mesaj și un autograf din partea
autorului.
Încheierea activităţii Ca temă pentru acasă elevii vor Fișe de lucru 1 Aprecieri
primi o fișă-scrisoare pe care să o Conversația min verbale și
adreseze lui Moș Crăciun și în care notarea
să scrie ce dar așteaptă în acest an, Explicația elevilor
de Crăciun
Aprecieri asupra activității