Sunteți pe pagina 1din 3

Formular de evaluare a implementării POS „Transferul intern şi extern a pacienților”

Staționar UPU Dispensarul Cardiologic

Cunoașterea POS de către Personal evaluat (3 Da Nu Neaplic Da Nu Neaplic Da Nu Neaplic


personal medici + 3 asistente abil abil abil
medicale + 3 infermiere +
3 HK) în fiecare secție
1. Cunoaște personalul despre
existența POS
2. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transportarea
pacientului în blocul operator,
sălile de cardiologie
intervențională?
3. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transferul
pacientului din UPU în secțiile
clinice sau terapie intensivă?
4. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transferul
pacientului din terapie intensivă
în secțiile clinice?
5. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transferul
pacientului din secțiile clinice în
terapie intensivă TI?
6. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Trimiterea
pacientului pentru
examinări/investigații în secţiile
auxiliare?
7. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transferul
pacientului decedat?
8. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transferul
pacientului pentru investigaţii în
alte Instituţii medicale conform
contractelor?
9. Cum se efectuează, de către
cine, care sunt cerințele și unde
se documentează Transferul
extern?
10. Activitatea practică Da nu neaplicabil Da nu neaplicabil Da nu neaplicabil
(monitorizare)
11. Este documentat transferul
pacienților la diferite etape în
Fișa bolnavului de staționar:
formular 003/e-2012
12. Este documentat transferul
pacienților la diferite etape în
Fișa Medicală UPU: formular
003/e-4
13. Este prezentă trusa medicală de
urgență în timpul transferului?
14. Prezența documentației Da Nu Neaplicabil Da Nu Neaplicabil Da nu Neaplicabil
necesare
15. Dovada instruirii pacienților
16. Prezența Listelor angajaților
instruiți