Sunteți pe pagina 1din 2

M.C.

TEST nr. 1

1. Managementul calității este definit in standardul internațional de vocabular ISO 9000:2015 astfel:
a) parte a managementului calității concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate;
b) activități coordonate pentru a controla și orienta o organizație în ceea ce privește calitatea;
c) activitate repetată pentru a crește abilitatea de a îndeplini cerințe.

2. Controlul calitatii, in conformitate cu definiția din standardul internațional de vocabular ISO


9000:2015 este:
a) ansamblu de activități corelate, sau în interacțiune, care transformă elementele de intrare în elemente
de ieșire;
b) activități coordonate pentru a controla și orienta o organizație în ceea ce privește calitatea;
c) parte a managementului calității concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoere la calitate.

3. În conformitate cu definiția din standardul ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității.


Principii fundamentale și vocabular, procesul intr-un sistem de management al calității este:
a) activitate repetată pentru a crește abilitatea de a îndeplini cerințe;
b) ansamblu de activități corelate, sau în interacțiune, care transformă elementele de intrare în elemente
de ieșire;
c) parte a managementului calității concentrată pe îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate.

4. Calitatea (conform ISO 9000:2015) reprezintă:


a. proprietatea unui produs de a îndeplini funcțiile pentru care a fost creat pe toată durata garanției sale;
b. măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinește cerințele;
c. caracteristica unui produs de a fi potrivit pentru o utilizare intenționată.

5. Conformitatea așa cum este definită în standardul ISO 9000:2015 – Sisteme de management al
calității. Principii fundamentale și vocabular este:
a. îndeplinirea cerințelor clientului;
b. îndeplinirea cerințelor legale;
c. îndeplinirea unei cerințe.

6. Indicați care dintre urmatoarele standarde reprezintă referențialul pentru certificarea sistemelor
de management al calității:
a. ISO 19011:2018;
b. ISO 9001:2015;
c. ISO 9000:2015.

7. Indicați care dintre urmatoarele standarde reprezintă ghidul pentru auditarea sistemelor de
management al calității:
a. ISO 19011:2018;
b. ISO 9001:2015;
c. ISO 14001:2015

8. Standardul SR EN ISO 19011:2018 este:


a. standardul de certificare al sistemului de management al calității;
b. standardul de certificare a sistemului de management al mediului;
c. ghidul de auditare a unui sistem de management.

9. Aplicarea principiului «leadership» implică acțiuni de tipul:


a. măsurarea satisfacției clienților și acționarea pentru îmbunătățirea acesteia;
b. stabilirea de scopuri și ținte motivante pentru personal;
c. identificarea interfețelor dintre procese și dintre funcțiile organizației.

10. Aplicarea principiului «managementul relațiilor cu părțile interesate» presupune:


a. stabilirea de relații care echilibrează câștigurile pe termen scurt cu fidelizarea pe termen lung;
b. analizarea datelor și informațiilor cu metode recunoscute și testate;
c. costuri mai mici, durate mai scurte ale ciclurilor proceselor, utilizarea mai eficace a resurselor.
11. Aplicarea principiului «abordarea bazată pe proces» implică acțiuni ca:
a. luarea deciziilor pe bază de fapte și analiza acestora;
b. stabilirea interfețelor dintre procese/ funcții;
c. stimularea creativității și responsabilității.

12. Aplicarea principiului «luarea deciziilor pe bază de dovezi» implică acțiuni ca:
a. structurarea unui sistem bazat pe corelarea proceselor;
b. identificarea, evaluarea și selectarea furnizorilor;
c. asigurarea că datele și informațiile sunt suficient de exacte și fiabile.

13. Ciclul de îmbunatățire continua PDCA se aplică


a. procedurilor sistemului de management al calității;
b. proceselor sistemului de management al calității;
c. resurselor necesare funcționarii procesului de management al calității.

14. Din punct de vedere al abordării pe bază de proces, managementul sistemului de management
al calității are responsabilitatea de a:
a. întocmi Harta proceselor;
b. stabili indicatorii de performanță a proceselor;
c. aplica metodologia PDCA tuturor proceselor din organizație.

15. In punerea în practică a principiului «Abordarea pe baza de proces», proprietarul de proces are
responsabilitatea de a:
a. aproba obiectivele și indicatorii de performanță pentru procesul coordonat;
b. stabili si propune obiectivele și indicatorii de performanță ai procesului coordonat;
c. întocmi Harta proceselor.

16. Contextul intern al unei organizații este definit de:


a. cultura organizațională;
b. piață și concurență;
a. legislația care reglementează activitățile organizației.

17. Contextul extern al unei organizații este definit de:


a. capabilitățile de schimbare;
b. forțele socio-culturale;
c. capabilitățile manageriale.

18. Deciziile interne ale managementului de la cel mai înalt nivel vizează aspecte legate de:
a. numirea comisiillor și stabilirea responsabilităților;
b. stabilirea tuturor acțiunilor corective;
c. stabilirea indicatorilor pentru procesele organizației.

19. Care dintre urmatoarele documentele sistemului de management al calității conțin dovezi ale
orientarii către client?
a. Deciziile interne privind stabilirea responsabilităților;
b. Politica și obiectivele managementului în domeniul calității;
c. Lista documentelor externe.

20. Personalul care face activități care influiențează conformitatea cu cerințele referitoare la
serviciu trebuie sa fie:
a. competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și instruirii;
b. să aiba experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate în care este angajat;
c. să fi condus cel puțin o dată un loc de muncă cu sarcini similare celor pe care trebuie sa le execute.