Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins

I Analiza comparativă a condiţiilor de gestionare a conturilor în cadrul băncilor


comerciale din Republica Moldova............................................................................................3
II Analiza comparativă a condiţiilor de efectuare a operaţiilor de casă în valută
naţională în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova...............................................4
III Analiza comparativă a condiţiilor de efectuare a operaţiilor de decontare în valută
naţională în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova...............................................5
IV Analiza comparativă a condiţiilor de utilizare a cardurilor bancare (de către persoane
fizice) în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova...................................................6
V Studiu de caz..................................................................................................................8
Anexe

2
Tabelul 1.1
I Analiza comparativă a condiţiilor de gestionare a conturilor în cadrul
băncilor comerciale din Republica Moldova
„ENERGBANK” „EuroCreditBank” „COMERŢBANK”
№ Indicator

1. Deschiderea contului curent Gratis Gratis 100 MDL


Deschiderea
contului curent
(multivalutar)-50
MDL
2. Autenficarea Fişei cu specimene 50 MDL Gratis Gratis
de semnături şi amprenta
ştampilei
3. Deservirea conturilor curente clienţi-deţinătorii Gratis 50 MDL per luna
sistemului (in cazul
"Internet-Client"-15 existentei
operatiunilor)
MDL
alţi clienţi-50 MDL
4. Închiderea conturilor curente 150 MDL în cazul 150 MDL
reorganizării,
lichidării -150 MDL
оn cazul transferării
la deservire оn altă
bancă -300MDL

Sursă: Elaborat de autor în baza Tarifelor pentru serviciile bancare prestate clienților
persoane juridice.în cadrul BC „ENERGBANK”, „EuroCreditBank”, „COMERŢBANK”.

Concluzie: Făcînd analiza comparativă a condițiilor de gestionare a conturilor în cadrul


băncilor comerciale „ENERGBANK”, „EuroCreditBank”, „COMERŢBANK”, pot spune cele
mai avantajoase tarife pentru gestionarea conturilor le are BC „EuroCreditBank”, întrucît
deschiderea contului curent, autentificarea Fisei cu specimente de semnături și amprenta
ștampilei și deservirea conturilor curente sunt gratis. În cadrul BC „ENERGBANK”,
„COMERŢBANK” aceste servicii sunt contra plată. Cele mai mari tarife pentru gestionarea
conturilor le are BC „COMERŢBANK”, deschiderea contului curent are un tarif de 100 lei
iar deservirea contului curent este de 50 lei pentru o lună, aceste servicii fiind gratis în cadrul
BC BC „ENERGBANK” și „EuroCreditBank”.

3
Tabelul 1.2

II Analiza comparativă a condiţiilor de efectuare a operaţiilor de casă


în valută naţională în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova
„ENERGBANK” „EuroCreditBank” „COMERŢBANK”
№ Indicator
1. Depunerea în cont a 0,1 %, min.10, max. Gratis
50 MDL
numerarului
 la ghişeele băncii Gratis

 prin serviciul de - conform


contractului
încasare
2. Ridicarea numerarului din 1% din suma

cont:
 pentru achitarea 1%, min. 50 MDL 1%

salariilor şi altor
plăţi salariale;
 pentru produse 1,5%, min. 50 MDL Până la 0,8% -

agricole;
 cumpărarea valutei - - -

străine de la
persoane fizice;
 alte plăţi. 2%, min. 50 MDL 1,5% -

3. Verificarea autenticităţii - 1 MDL până la 50 bancnote


2 MDL / bancnotă
bancnotelor mai mult de 50
bancnote
1MDL/bancnotă
Sursă: Elaborat de autor în baza Tarifelor pentru serviciile bancare prestate clienților
persoane juridice.în cadrul BC „ENERGBANK”, „EuroCreditBank”, „COMERŢBANK”.

Concluzie: Analizînd condițiile de efectuare a operațiunile de casă în valută națională


în cadru băncilor comerciale „ENERGBANK”, „EuroCreditBank”, „COMERŢBANK”, pot
concluziona că cele mai mici tarife pentru aceste operațiuni le are BC „EuroCreditBank”,
deoarece depunerea numerarului în cont este o operațiune care nu are nici un tarif stabilit, dar
în cadrul BC „ENERGBANK” această operațiune constă pînă la 50 lei.Verificarea
autenticității bancnotelor are un tarif de la 1 pînă la 2 lei, aceasta fiind stabilit în funcție de
numărul de bancnote supuse verificării.

4
Tabelul 1.3
III Analiza comparativă a condiţiilor de efectuare a operaţiilor de
decontare în valută naţională în cadrul băncilor comerciale din Republica
Moldova
№ Indicator „ENERGBANK” „EuroCreditBank” „COMERŢBANK”
1. Executarea ordinelor de plată pe 2,5 MDL
suport de hârtie:
 în favoarea clienţilor altor 1%, min. 25 – - pentru sume <50
max. 200 MDL 000 MDL;-4MDL
bănci; - pentru sume ≥50
000 MDL-5MDL
 în favoarea altor clienţi în - Gratis 2 MDL
interiorul băncii.
2. rPlăţi urgente pe support hîrtie 30 MDL 28 MDL
30 MDL Prin SDBD
q "COMERTBAN
t prin sistemul K - ONLINE" şi
"COMERTBAN
"Internet-Client"
K–
1 MDL
INTERNETBAN
KING
9MDL
Executarea ordinelor de plată
1.
3. prin sistema "Bank-Client" (la
distanţă):
 în favoarea clienţilor altor - 2MDL

bănci;
 în favoarea altor clienţi în - Gratis 1 MDL
interiorul băncii.
4. Primirea cererii de plată 20 MDL 20 MDL

5. Executarea cererii de plată 30 MDL 30 MDL 10 MDL

6. Acceptarea mandatului privind


debitarea directă
7. Acceptarea angajamentului 0,5 %, max. 100 1%, min. 25 –
lei max. 200 MDL
privind debitarea directă
8. Executarea ordinelor incasso 15 MDL 15 MDL 10 MDL

Sursă: Elaborat de autor în baza Tarifelor pentru serviciile bancare prestate clienților
persoane juridice.în cadrul BC „ENERGBANK”, „EuroCreditBank”, „COMERŢBANK”.

Concluzie: Făcînd o analiză comparativă a condiţiilor de efectuare a operaţiilor de


decontare în valută naţională în cadrul băncilor comerciale „ENERGBANK”,
„EuroCreditBank”, „COMERŢBANK” din Republica Moldova pot spune că cele mai mici
tarife pentru efectuare a operaţiilor de decontare în valută naţională le are BC
5
„COMERŢBANK”, după părerea mea. Astfel pentru ecxecutarea unor plăți urgente persoana
juridică va achita 28 lei , aceastea urmînd a fi executate în maxim 30 min., în celelate două
bănci această operațiune are un tarif egal cu 30 lei. Și executarea ordinelor incaso în cadrul
acestei BC, are un tarif mai mic, acesta fiind de 10 lei, comparativ cu BC „ENERGBANK” și
„EuroCreditBank”, la aceste bănci această operațiune constituind 15 lei.

Tabelul 1.4
IV Analiza comparativă a condiţiilor de utilizare a cardurilor bancare
(de către persoane fizice) în cadrul băncilor comerciale din Republica
Moldova
№ Indicator „ENERGBANK” „EuroCreditBank” „COMERŢBANK”

1. Depunere minimă iniţială Visa Electron/Maestro- Visa Classic 100 EUR Visa Electron 10 EUR
35 EUR Visa Gold-200 EUR Visa Classic 10 EUR
Visa Classic, Cirrus Maestro 10 EUR Visa Gold-30 EUR
Mastercard-900 EUR Standart 100 EUR Visa Virtual 10 EUR
Visa Gold-3700 EUR Gold 200 EUR
2. Emiterea iniţială a cardului Gratis Gratis Gratis

3. Substituirea ulterioară a 5 EUR Visa Classic 15EUR Visa Electron 0,5 EUR
cardului Visa Gold-40 EUR Visa Classic 1 EUR
Cirrus Maestro 5 EUR Visa Gold 2EUR
Standart 20EUR Visa Virtual 0 EUR
Gold 50EUR
4. Deservirea lunară a fiecărui Visa Electron/Maestro- 1 EUR (deservirea Visa Electron0,33 EUR
card legat de cont 0,4 EUR anuală) Visa Classic 1,25EUR
Visa Clasic, Mastercard- Visa Gold-2.00 EUR
2 EUR Visa Virtual 0,15 EUR
Visa Gold-4,2 EUR
5. Extrageri de numerar : Gratis Gratis Gratis
 în bancomatele băncii
emitente
 în bancomatele altor 1,5 %, min 0,8 1% + 1,5
bănci din RM 0.8% + 1 EUR
 în bancomatele altor 1,5 % + 2 1,2% + 3 1.5% min 3 EUR
bănci din străinătate
6. Suma maximă de retragere în - Visa Classic 400 EUR Visa Electron 6000
numerar Visa Gold-600 EUR EUR
Cirrus Maestro 300 EUR Visa Classic 18000
Standart 400 EUR EUR
Gold 600 EUR Visa Gold 20000 EUR
Visa Virtual 0 EUR
7. Efectuarea transferurilor prin 1% 0,8%, min. 5 MDL Gratis
virament:
 pe teritoriul RM
 în afară hotarelor RM 0,8 %, min 7 USD 0,8%, min. 3 EUR / 3 0.7% min 0.4 EUR
USD

8. Vizualizarea soldului 0,4 primele 25 vizualizări Gratis


contului gratis
mai mult de 25-0,05

6
EUR

9. Solicitarea mini-extrasului în Gratis Gratis 0.05 EUR


bancomatele băncii emitente mai mult de 25-0,05EUR

10. Alimentarea prin transfer a - Gratis


contului de card

Sursă: Elaborat de autor în baza Tarifelor și comisioanelor aplicate la deservirea


cardurilor de plată emise de BC „ENERGBANK”, „EuroCreditBank”, „COMERŢBANK”.

Concluzie: În urma unei efectuării unei analize comparativă a condiţiilor de utilizare a


cardurilor bancare de către persoane fizice în cadruL BC „ENERGBANK”,
„EuroCreditBank”și„COMERŢBANK din Republica Moldova, pot spune că mărimea taxelor
și comisioanelor nu diferă mult de la o bancă la alta. În cadrul BC „ENERGBANK” sunt
emise carduri Visa Electron/Maestro, Visa Classic, Mastercard, .Visa Gold. În cadrul BC
„EuroCreditBank” sunt emise carduri Visa Classic, Visa Gold, Cirrus Maestro și Standart. Iar
în cadrul BC „COMERŢBANK” sunt emise carduri Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold,
Visa Virtual. În cadrul acestor trei bănci sunt gratis următoarele operațiuni: emiterea inițială a
cardurilor și extragerile de numerar de la bancomatele băncii emitente. Celelalte operațiuni
au tarife specific stabilite de fiecare bancă comercială separat.

7
V Studiu de caz
Studiul de caz nr.1

Persoana fizică Pădure Ion a depus pe data de 25.07.1016 în casieria BC : „Fincombank”


S.A.,fil. Chișinău, 100 dolari pentru alimentarea contului de deposit conform contractului nr.
215 deschis pe data de18.02.2016.Padure Ion deține buletinul de identitate A9202003
eliberatde of. 02 din 25.08.2011, codul personal 2222888300157.Informații suplimentare:
codul băncii FTMD2X735, codul valutei 840, simbolul operațiunii 07, contul debitor
2225347478779,contulcreditor222223632343.
Se cere De întocmit ordinul de încasare a numerarului.

Studiul de caz nr.2

Persoana fizică Marcu Radu a depus pe data de 23 septembrie 2016 în casieria BC


“Victoriabank” S.A., fil. Chișinău, 20 dolari pentru alimentarea contului de deposit conform
contractului nr. 125 deschis pe data de 12.03.2016.Marcu Radu deține buletinul de identitate
A8602006 eliberat de of. 02 din 03.05.2010, codul personal 2322588689771. Codul băncii
VICBMD2X416 codul valutei 840, simbolul operațiunii 07, contul debitor 222365558779,
contul creditor 222254943668.

Se cere De întocmit ordinul de eliberare a numerarului.

Studiul de caz nr.3

Pe data de 15 septembrie 2016, în baza facturii fiscale seria AB nr.0006787din 15.09.2016


cumpărătorul a procurat următoarele mărfuri:

Rochii dame –5 rochii, preţ/rochie - 600 lei, inclusiv TVA-20%;

Fuste dame - 9 fuste, preţ/fustă - 400 lei, inclusiv TVA- 20%;

Cumpărător:

„Stil” S.R.L., cod fiscal 1002223530101, cod TVA 02101307

Adresa juridică: or.Chişinău, str. Miron Costin 12

Rechizite bancare: „Fincombank” S.A., fil. nr.1, FTMD2X735, c/c. 225587500001221

Director: Rusu A.

Contabil-şef: Moraru T.

Vânzător:

„Aurora” S.R.L., cod fiscal 1222236581002, cod TVA 05004412

Adresa juridică: or. Chişinău, str. Burebista 20

Rechizite bancare: „Victoriabank” S.A., fil.N3, VICBMD2X416, c/c. 274547452001320,

8
Director: Padure I.

Contabil- şef: Gurdis V.

Datoria faţă de furnizor a fost virată din contul curent conform ordinului de plată numărul 18
din 16 septembrie 2016.

Se cere: în baza datelor iniţiale întocmiţi ordinul de plată.

Studiul de caz nr.4

Cumpărătorul „Stil” S.R.L. nu-și achită datoria față de „Aurora” S.R.L în sumă de 1200 lei
astfel se întocmește un proces penal de către judecătoria sect. Centru, datoria a fost achitată
conform titlului executoriu nr 25 din 16 noiembrie 2016.

Se cere: în baza datelor iniţiale întocmiţi ordinul incasso.

Studiul de caz nr.5

Pădure Ion achită impozitul pe venit în sumă de 3000 lei către Ministerul Finanțelor.
Rechizite bancare: „Victoriabank” S.A., fil.N3, VICBMD2X416, c/c. 274547452001320,
contul trezorerial 00252114730202.Datatia fată de buget a fost virată din contul curent
conform ordinului de plată nr.19 din 22 noiembrie 2016.

Se cere: în baza datelor iniţiale întocmiţi ordinul de plată.