Sunteți pe pagina 1din 3

Cinci greseli frecvente la inregistrarea in

contabilitate a imprumuturilor intre parti afiliate


Imprumuturile intre partile afiliate pot ridica anumite probleme
contribuabililor, atunci cand trebuie inregistrate in contabilitate. Astfel
ca la contabilizarea acestor operatiuni pot sa apara cateva erori.
Autor
Elena Voinea
22 Iulie 2014

In Codul fiscal se mentioneaza ca tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza pe


baza principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate
se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile
comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. Un exemplu de
astfel de tranzactii il reprezinta imprumuturile intre partile afiliate.

Ca in cazul oricaror operatiuni contabile, riscul de a inregistra gresit in contabilitate


acest tip de imprumut este unul materializabil, a declarat pentru AvocatNet.ro Ana
Hondru, Senior Consultant, Transfer Pricing.

Aceasta a adaugat ca printre erorile intalnite se regasesc:

 utilizarea unor conturi contabile nepotrivite;


 utilizarea cursului de schimb la o data nepotrivita pentru inregistrarea
imprumuturilor in monede straine;
 utilizarea altor rate de referinta mentionate in contractele de imprumut pentru
determinarea dobanzii (de exemplu EURIBOR la 3 luni, LIBOR la 1 an etc.)
decat cele specificate in contract (de exemplu luarea in calcul a ratei EURIBOR
la alta maturitate – 6 luni in loc de 1 an, luarea in calcul a ratei la o data diferita –
valoarea medie anuala in locul valorii la data inregistrarii dobanzii etc.);
 prelungirea duratei imprumuturilor fara a incheia acte aditionale si continuarea
inregistrarii in contabilitate a dobanzilor fara a avea documente justificative;
 prelungirea duratei imprumuturilor si neinregistrarea acestora ca imprumuturi pe
termen lung.

Ana Hondru ne-a explicat ca modalitatea de inregistrare a imprumuturilor in contabilitate


variaza in functie de durata imprumutului (de exemplu termen scurt sau termen lung).
Astfel, imprumturile intre partile afiliate, pe termen lung sau scurt, se inregistrareaza in
contabilitate in felul urmator:

Imprumut pe Imprumut pe
Eveniment
termen lung termen scurt
Primirea imprumutului de la parti 512 / 531 = 166 /
512 / 531 = 451
afiliate 167
Inregistrarea dobanzii aferente
imprumutului primit de la parti 666 = 168 666 = 4518
afiliate
Plata dobanzii aferente imprumutului
168 = 512 / 531 4518 = 512 / 531
primit de la parti afiliate
Restituirea imprumutului primit de la 166 / 167 = 512 /
451 = 512 / 531
parti afiliate 531

Cum se acorda imprumuturile intre partile afiliate?


Imprumuturile intre partile afiliate care nu respecta conditiile de acordare prevazute de
legislatia fiscala pot fi reclasificate de ANAF in aporturi la capital, au explicat recent
specialistii contactati de AvocatNet.ro. O astfel de situatie ar afecta profitul firmelor,
iar cheltuielile inregistrate cu aceste imprumuturi, respectiv dobanda si diferenta de curs
valutar, nefiind deductibile la calculul profitului impozabil.

Pentru a evita aceasta situatie, contribuabilii ar trebui sa fie atenti la conditiile acordarii.
Astfel, imprumuturile intre parti afiliate trebuie formalizate printr-un contract care sa
reglementeze conditiile acordarii, ne-a explicat recent Emilia Moise, Tax Adviser, Head
of Tax, Grant Thornton. Aceasta a atras atentia ca este necesar sa fie urmate regulile
generale in ceea ce priveste imprumuturile intre societati nebancare si independente.

"Dat fiind faptul ca vorbim de entitati afiliate, imprumuturile astfel acordate trebuie sa
aiba in vedere reglementarile privind preturile de transfer astfel incat sa stabileasca un
nivel al dobanzii care sa respecte principiul valorii de piata", ne-a mai spus specialistul.

La randul sau, Ana Hondru, ne-a explicat ca tranzactiile de acordare de imprumuturi


desfasurate intre parti afiliate fac obiectul legislatiei de preturi de transfer. Prin urmare,
conditiile aferente acestora nu ar trebui sa difere de cele stabilite intre parti
independente.

Astfel, incheierea unui contract de imprumut presupune, conform Senior Consultant-ului


de la Transfer Pricing, parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Intelegerea contextului economic al tranzactiei, respectiv care este scopul


imprumutului.
2. Identificarea unor tranzactii comparabile pe piata desfasurate intre parti independente
care sa justifice ca, in cadrul tranzactiei de imprumut intre parti afiliate ce urmeaza sa
fie desfasurata, conditiile imprumutului (de exemplu nivelul ratei dobanzii) sunt in
conformitate cu principiul valorii de piata. In acest sens trebuie efectuati pasii de mai
jos:

 determinarea credit ratingului debitorului;


 analiza conditiilor imprumutului – data acordarii, moneda sumelor imprumutate,
durata imprumutului, existenta garantiilor, gradul de senioritate al
imprumutului etc.
 realizarea unui studiu in baze de date specializate (de exemplu LoanConnector,
Bloomberg) pentru a identifica tranzactii comparabile desfasurate intre parti
independente cu scopul de a determina intervalul de piata a costului
imprumutului;
 selectarea acelui punct din intervalul de piata care sa reflecte cat mai bine
particularitatile imprumutului ce se va incheia intre partile afiliate.

Important! Aceasta analiza este recomandat sa se pregateasca inainte de a


desfasura efectiv tranzactia de imprumut, ea putand fi utilizata ulterior ca parte
a dosarului preturilor de transfer, ajutand astfel contribuabilul sa isi sustina pozitia in
fata autoritatilor fiscale.

3. Redactarea contractului de imprumut care trebuie sa reflecte substanta economica a


tranzactiei.
4. Urmarirea derularii contractului in conformitate cu prevederile mentionate in acesta.