Sunteți pe pagina 1din 1

CIRCULARA nr.

24 din 28 noiembrie 2006


privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne
monetare
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 12 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul


Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 348/2004
privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,

Banca Nationala a României emite următoarea circulara:

ART. 1
(1) Bancnotele şi monedele din vechea emisiune monetara, aflate în
circulaţie, se vor înlocui treptat de către Banca Nationala a României, pana
la data de 31 decembrie 2006.
(2) La data de 1 ianuarie 2007 bancnotele şi monedele menţionate la alin.
(1) isi vor pierde puterea circulatorie. Începând cu data de 1 ianuarie 2007,
acestea nu vor mai putea fi utilizate ca mijloace legale de plata.
ART. 2
(1) În perioada 1-31 decembrie 2006 bancnotele şi monedele metalice din
vechea emisiune vor fi acceptate la plata de către toţi operatorii economici
şi celelalte instituţii. Aceştia au obligaţia sa nu le mai repuna în
circulaţie şi sa le depună la unităţile bancare unde au conturi deschise.
(2) Concomitent, unităţile instituţiilor de credit au obligaţia de a nu
mai repune în circulaţie vechile însemne monetare primite de la populaţie,
operatori economici şi celelalte instituţii şi de a le depune la sucursalele
Băncii Naţionale a României.
ART. 3
În intervalul 1-31 ianuarie 2007 însemnele monetare din vechea emisiune,
care şi-au pierdut puterea circulatorie la data de 1 ianuarie 2007, vor putea
fi preschimbate, fără taxe şi comisioane, la Banca Nationala a României -
sucursalele Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timis, precum şi la unităţile
instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului.
ART. 4
Începând cu data de 1 februarie 2007, bancnotele imprimate pe suport de
polimer şi monedele metalice din vechea emisiune monetara vor putea fi
preschimbate fără taxe şi comisioane, pe perioada nelimitată, numai la Banca
Nationala a României sucursalele Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timis, prin
prezentarea la ghiseu sau remitere prin posta.
ART. 5
Prevederile prezentei circulare se aplica de către toţi operatorii
economici, instituţiile de credit/Trezoreria Statului şi sucursalele Băncii
Naţionale a României.
ART. 6
La data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României,
Partea I, se abroga prevederile art. 2 din Circulara Băncii Naţionale a
României nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile
de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 196 din 8 martie 2005.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,


Mugur Constantin Isarescu

Bucureşti, 28 noiembrie 2006.


Nr. 24.
----