Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Declarația de politică a firmei

S.C. CUSBAC S.A. , politica referitoare la sistemul de management intergat calitate-mediu din
cadrul companiei noastre este de a realiza produse si furniza servici de calitate , pentru a
satisface necesitatile explicite si implicite ale clientilor, in conditiile respectarii cerintelor legale.

Pentru a pune in practica acesta politica SMI , managementul de varf al societatii noastre a
hotarat implementarea unui management integrat calitate-mediu in conformitate cu cerintele
standardelor SR EN ISO9001-2015.

S.C. CUSBAC S.A, prin managementul organizațional, se angajează în:

-Menținerea certificării sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) conform


cerintelor SR EN ISO9001-2015.
- Instruirea, motivarea și menținerea conștientizării personalului privind îmbunătățirea
continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI)
- Reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, iar ori de câte ori există
posibilitatea, utilizarea materialelor și componentelor recuperabile sau reciclabile
- Câștigarea încrederii clienților în ceea ce privește conformarea organizației la
reglementările în vigoare privind protecția mediului.

Directorul General al organizaţiei este responsabil pentru implementarea şi menţinerea


prezentei politici, are întreaga autoritate şi mijloacele necesare în conformitate cu cerinţele
standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2005, pentru coordonarea proiectării,
implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului integrat de management calitate-
mediu

Data: Semnătura:

23.10.2019