Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect FSS - sem.

II, anul universitar 2019/2020, specializarea IMC

Facultatea Inginerie Industrială si Robotică


Departamentul : Ingineria Calităţii şi Tehnologii Industriale
Specializarea : Ingineria şi Managementul Calităţii
Grupa : 631 CB, 632 CB

PROIECT |1
Disciplina: FABRICAREA STRUCTURILOR SUDATE

Student
___________________________________________________

Conducător Ştiinţific
Conf. Dr. Ing. Dumitru Titi CICIC
ICTI/FIIR/UPB

FSS_Proiect_anul 3_sem II_2019/2020 Conf. Dr. Ing. Dumitru Titi Cicic/ICTI/FIIR/UPB


Proiect FSS - sem. II, anul universitar 2019/2020, specializarea IMC

Numele şi prenumele studentului:__________________________________________________


Data primirii temei de proiect______________________________________________________
Data predării temei de proiect_____________________________________________________
Tema de proiect:
Să se elaboreze tehnologia de sudare şi documentele aferente necesare produsului
_____________________________________________________________________________
_________________________________realizat din materialul __________________________
CUPRINS
Nr. crt. Capitol Pag.
1. Atribuire tema de proiect. Prezentarea generală a cerinţelor proiectului
Prezentarea produsului, analiza desenului structurii sudate:
2.1. Copierea desenului si efectuarea eventualelor corecturi;
2. 2.2. Realizarea unei schițe a structurii sudate (în care sudurile sunt codificate);
2.3. Prezentarea procedeelor de obținere a semifabricatelor folosite la realizarea
structurii sudate;
Analiza sudurilor:
3.
Alegerea tipurilor de rosturi aplicabile
Analiza sudabilității materialului de bază:
4.1. Prezentarea caracteristicilor (chimice, fizice si mecanice) materialului de bază;
4.
4.2. Analiza teoretică a indicilor de sudabilitate (pentru oteluri nealiate).
Determinarea structurii materialului de bază (pentru oteluri aliate);
Procedee de sudare si alegerea procedeului optim de sudare
5.1. Prezentarea pe scurt a procedeelor de sudare alese (pentru fiecare tip de
5. îmbinare în parte); |2
5.2. Alegerea procedeului optim de sudare cu metoda ELECTRE simplificat;
5.3. Stabilirea dimensiunilor geometrice a rosturilor
Alegerea materialelor de adaos şi calculul valorilor parametrilor :
6.1. Alegerea materialelor de adaos;
6.2. Prezentarea caracteristicilor materialului depus (din fisa materialului de adaos
6. ales);
6.3. Calculul parametrilor regimului de sudare
6.4. Alegerea echipamentelor si dispozitivelor necesare realizării îmbinărilor
sudate
7. Operații pregătitoare în vederea realizării structurii sudate.
Întocmirea documentaţiei tehnologiei de sudare:
8.1. Întocmirea fiselor planului de operații.
8.
8.2. WPS-uri
8.3. Elaborarea procedurii instrucțiune de lucru (pentru procedeul de sudare ales)
9. Bibliografie
Obs. 1. Proiectul trebuie sa fie original ; orice încercare de preluare „ad literam” (copiere)/integrare a
unor texte, informații (care nu se citează în lista de referințe bibliografice) conduce la anularea
proiectului.
Obs. 2. Toate cerinţele sunt obligatorii.
Obs. 3. Predarea proiectului se va efectua în cadrul ultimei şedinţe de proiect.
Obs. 4. Evaluarea :
- Prezenţa : 20 %. (8pct.)
- Activitatea depusă şi implicarea studentului în timpul semestrului : 30 % (12 pct.)
- Prezentarea şi conţinutul proiectului : 50 %. (20 pct. – pentru punctul 8.3 se alocă 5pct.)

FSS_Proiect_anul 3_sem II_2019/2020 Conf. Dr. Ing. Dumitru Titi Cicic/ICTI/FIIR/UPB