Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARĂ: Arte


DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități pratice
UNITATEA TEMATICĂ: Toamnă, doamnă ruginie
SUBIECTUL LECȚIEI: Curcubeul
TIPUL LECŢIEI: de formare a priceperilor și deprinderilor
FORMA DE REALIZARE꞉ activitate integrată

DISCIPLINE INTEGRATE: :
Arte vizuale și abilități practice
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
COMPETENȚE SPECIFICE:
Arte vizuale și abilități practice
1.2. identificarea semnificației liniei, punctului, culorii și formei în opera de artă
2.1. explorarea unor caracteristici, proprietăți ale materialelor în diverse contexte
2.2 exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului , culorii și
formei
Comunicare în limba română:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
Muzică și mișcare :
2.1.Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv

SCOPUL LECȚIEI:
- Realizarea compoziției plastice ”Curcubeul” prin combinarea culorilor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- Să identifice în texte culorile curcubeului
- Să explice formarea curcubeului
- Să obțină culori binare din amestecul a două culori primare
- Să realizeze compoziția ”Curcubeul”, folosind culori binare
- Să exprime păreri despre lucrarea executată
- Să folosească în diverse situații cunoștințe de la alte discipline.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, descrierea, explicaţia, exerciţiul,
 RESURSE MATERIALE:manual, videoproiector, pensulă, acuarele, hârtie
colorată, foarfecă, lipici ;
 FORME DE ORGANIZARE:,individual, frontal, în grup;
 FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, evaluare orală,
aprecieri indivduale și globale
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategiadidactică
Nr. Secvențele Ob. Conținutul instructive-educativ Metode Mijloace de Mod de Evaluare
Crt. lecției Op. și învățământ organizare
procedee
didactice
1. Momentul - Asigurarea condițiilor optime pentru Conversația
organizatoric desfășurarea activității – pregătirea materialelor
necesare pentru oră
2. Captarea Citirea poveștilor despre curcubeu Conversația manualul Frontal Observare
atenției și Desprinderea, din textele citite, a informațiilor Exercițiul sistematică
introducerea despre apariția curcubeului Învățarea ptin Aprecieri
temei noi descoperire globale

3 Anunțarea Se anunță tema orei și obiectivele Conversaţia Frontal


temei și a
obiectivelor
4. Dirijarea - Exerciții de obținere a culorilor binare Exercițiul Acuarele, frontal Observarea
învăţării din amestecul culorilor primare pensulă Individual sistematică
- Pe fondul colorat în ora anterioară vom Hârtie Activitate în Evaluarea
picta Curcubeul Învățarea prin colorată, grup activității în
- Se discută despre forma prin care vom descoperire foarfecă, lipici grup
reprezenta curcubeul, tipul de linii pe Aprecieri
care le vom folosi, modul de așezarea a individuale
culorilor
- Realizarea curcubeului
- Completarea compoziției, prin colaj, cu
alte elemente ale naturii –flori, soare,
copaci etc
5 Fixarea Se prezintă lucrările și se fac aprecieri și Conversația Individual Evaluare
Cunoştinţelor autoaprecieri asupra lor frontal orală
Aprecieri
individuale
6 Moment Se fac aprecierile globale asupra activității Conversația frontal Aprecieri
organizatoric Ordine și curățenie globale
final Aprecieri
individuale