Sunteți pe pagina 1din 10

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 TELEȘTI

 Documente necesare membrilor Comisiei dirigintilor:

1. PLANIFICAREA ANUALA/SEMESTRIALA
2. PROGRAMAREA OREI LA DISPOZITIA PARINTILOR
3. TABEL CU ELEVII CLASEI
4. TABEL CU CONSILIUL PROFESORAL AL CLASEI
5. TABEL CU RESPONSABILII CLASEI
6. TABEL - COMITETUL DE PARINTI
7. TABEL NOMINAL cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
8. PROCES VERBAL (de la sedinta cu parintii din septembrie)
9. PROTOCOL DE COLABORARE CU CAPP
10.PROIECT DE ACTIVITATE (model)PENTRU ORA DE CONSILIERE

RESPONSABILII CLASEI

AN SCOLAR ......................................
Nr. Funcţia Nume prenume elevului Observatii
crt.

1. Responsabil

2. CASIER

3. Membru

4. Membru

Diriginte : Prof .......................

COMPONENŢA COMITETULUI DE PĂRINŢI PE CLASĂ


AN SCOLAR 2019-2020
Nr. Funcţia Nume prenume părinte  TELEFON
crt.
Loc de munca /ocupatia

1.

2.

3.

4.

Carei. ........................... Diriginte : Prof .......................

Proces verbal Clasa a ___- a

Incheiat azi ____________ de catre ______________________________________________


Ordinea de zi a intalnirii, este:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura părintelui


crt.

S-a mai discutat :


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Carei. ........................... Diriginte : Prof .......................

TABEL NOMINAL CU ELEVII AI CĂROR PĂRINŢI SUNT PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE


Clasa a ____-

Nr Părintele plecat Ţara În grija Situaţia la învăţătură Obs


crt (mama, tata) unde cui
este rămâne buna f. buna slaba f.slaba
plecat elevul
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Carei. ........................... Diriginte : Prof .......................

COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI……………………………………………………………….…


Numele profesorului
Obs.
Nr. Obiectul de
Crt. învăţământ

..

Diriginte : Prof .......................


PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între Dl/D-na ………………………............................................ profesor diriginte si

Dl / Dna.....................................................................................profesor consilier în CABINETUL DE CONSILIERE ŞI


ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CAPP) în vederea asigurării serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă
psihopedagogică pentru elevii clasei................................. .

Data încheierii protocolului :...............................

1. Serviciile de consiliere ce pot fi solicitate :


 Managementul clasei de elevi ;
 Evaluarea psiho-aptitudinala a elevilor ;
 Informarea elevilor pentru o viata sanatoasa (prevenirea comportamentului antisocial, prevenirea
bolilor cu transmitere sexuala, prevenirea consumului de droguri etc.) ;
 Orientarea scolara si profesionala a elevilor ;
 Asistenta metodica oferita dirigentei(lui) pentru imbunatatirea activitatii didactice ;
 Asistenta psihopedagogica oferita parintilor.

2. Modalitati de colaborare :
 Participarea la orele de dirigentie ;
 Colaborarea cu dirigintele in desfasurarea unor activitati educative;
 Consiliere individuala a elevilor ;
 Consiliere individuala a parintilor ;
 Consiliere individuala a dirigintelui

3. Recomandari .............................................................................................................
4. Propuneri ale dirigintei(lui)........................................................................................

Semnatura profesorului diriginte Semnatura profesorului consilier

………………………………… …………………………………
PROTOCOL DE CONSILIERE

Încheiat între profesorul consilier, de la COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şi părinţii/tutori legali ai elevilor
din clasa..............................în vederea asigurării calităţii serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
oferite de cabinetul de consiliere a unităţii şcolare, prin intermediul consilierilor colective, de grup şi individuale.

Motivul solicitării poate să fie: dezvoltare personală, stimă de sine scăzută, educaţie pentru sănătate,
educaţie pentru carieră, performanţe şcolare scăzute, abandon şcolar, evaluare psihopedagogică, dificultăţi de
învăţare, dificultăţi de relaţionare, dificultăţi de comunicare, tulburări de comportament agresivitate, hiperactivitate,
tulburări emoţionale, dificultăţi în luarea deciziei şi asumarea responsabilităţii, scăderea capacităţii de adaptare la
realitate, dezvoltarea abilităţilor social-asertive, controlul stresului, managementul timpului, abuz emoţional, abuz
fizic, intervenţie în situaţii de criză: divorţ, boală, decesul părintelui, prevenţia suicidului.

Numele şi semnătura profesorului consilier,

_________________________

Pag .1
ACORD DE COLABORARE

AN SCOLAR 2011-2012

Nr crt. Numele elevilor Numele părinţilor/ tutorelui: Semnătura


Carei. ........................... Diriginte : Prof .......................

Pag.2

S-ar putea să vă placă și