Sunteți pe pagina 1din 4

„Pașaportul chimic a unei

substanțe”

Imagine Modelarea formulei


Caracteristica substanței
Denumirea substanței
Formula chimică
Starea de agregare
Substanță anorganică: simplă sau
compusă
Masa moleculară relativă
Masa molară
Valența elementului
Tipul legăturii chimice
Proprietăți fizice

Răspândirea în natură
Metode de obținere
Proprietăți chimice
(se alcătuiesc ecuațiile reacțiilor
posibile)
Rolul biologic
Utilizare

Numele/Prenumele elevului______________________________________
„Pașaportul chimic a unei
substanțe”

Imaginea Modelarea formulei


Caracteristica substanței
Denumiri ale substanței Clorură de natriu, sare de bucătărie, halit, sare
gemă, aurul alb
Formula chimică NaCl
Starea de agregare solidă
Substanță anorganică: simplă compusă
sau compusă
Masa moleculară relativă Mr(NaCl)=23+35,5=58,5
Masa molară M(NaCl)=58,5g/mol
Valența elementelor Na-I, Cl-I
Tipul legăturii chimice Ionică
Proprietăți fizice Culoarea albă, cristalină (structură cubică cu fețe
centrate); punctul de fierbere este 1413°C iar
punctul de topire 801°C. Este foarte solubilă în apă
- 360,9 g/l la 20°C. Sarea este higroscopică.
Răspândirea în natură Este una din cele mai răspândite substanțe din
natură. Numai în apa mărilor există 2.6-2,9 % sare.
Izvoarele de ape sărate, lacurile sărate, conțin și ele
cantități apreciate de sare. În natură, clorura de
sodiu se găseşte sub formă de sare haloidă, purtând
numele de halit. 
Metode de obținere prin reacția dintre acidul clorhidric și hidroxidul de
sodiu.
HCl+NaOH=NaCl+H2O
Proprietăți chimice Electroliza unei soluții de clorură de sodiu (soluție
(se alcătuiesc ecuațiile reacțiilor denumită și saramură) este un procedeu foarte
posibile) folositor în industrie, deoarece, în urma acestei
reacții se obține soda caustică, după reacția:
2 NaCl + 2 H2O → 2 NaOH + H2 + Cl2
Rolul biologic Sarea este unul dintre cele mai vechi remedii din
lume, cuprinsă în celebre tratate medicale ale
Antichității, intens studiată apoi de alchimiștii
Evului Mediu, apreciată în medicina populară ca
leac de căpătâi.
Utilizare  NaCl a fost folosit din timpuri străvechi pentru
a aroma alimente și pentru a conserva carnea,
datorită capacității sale de a elimina bacteriile
și a preveni descompunerea lor.
 În medicină ca soluţie perfuzabilă de
CLORURĂ DE SODIU 0,9%.
 Clorura de sodiu este utilizată ca materie primă
în producția de hidroxid de sodiu și clor, care,
la rândul său, este utilă în multe industrii
chimice.
 Sarea este utilizată în prelucrarea diferitelor
metale, de exemplu aluminiu, cupru, oțel și
vanadiu. Este, de asemenea, utilizat pentru a
produce clorat de sodiu, care este ulterior
utilizat în sinteza dioxidului de clor, un
înălbitor pe bază de oxigen. Dioxidul de clor
este mai puțin dăunător mediului decât alte
tipuri de înălbitori.
 Sarea a fost utilizată prin frecarea în curățarea
suprafețelor, oalelor și a vaselor;
 În anticiparea zăpezii, drumurile sunt acoperite
cu saramură, ceea ce împiedică unirea gheții cu
suprafața drumului.
 Clorura de sodiu este utilizată în stingătoarele
de incendiu pentru combaterea incendiilor în
care sunt prezente metale combustibile, cum ar
fi magneziul, potasiul, sodiul și aliajele NK.

Numele/Prenumele elevului________________________________________

S-ar putea să vă placă și