Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele Clasa a XI-a F Nr.

Lucrare scrisa la Informatica pe semestrul I


1. Ce se va afișa în urma parcurgerii următoarelor secvențe de program?

a) 0,5 p b) 0,5 p

void sp1(int &x, int y) int sp2(int &a, int &b)


{ {
int a; a=a+5;
a=x+y; b=b+a;
x=a+x; return a+b;
y=x+y; }
} int main()
int main() {
{ int a,b;
int a,b; a=5; b=20;
a=20; b=10; cout<<sp2(a,b)<<" ";
cout<<a<<" "<<b<<" "; cout<<a<<" "<<b<<" ";
sp1(a,b);
return 0;
cout<<a<<" "<<b<<" ";
}
return 0;
}

2. Ce afiseaza urmatorul program:


#include <iostream.h>
int b;
void C(int &x, int y) 1p
{x=y;
y+=b;
cout<<x<<” “;}
void main()
{int a=4;
b=2;
C(a,b);
cout<<a<<” “<<b;}

a. 426 b. 242 c. 462 d. 222


(3p)3. Se dau n elevi. Pentru acestia se citesc: numele şi două note la matematica.
a) Să se calculeze media fiecărui elev.
b)Să se afişeze elevii în ordinea descrescătoare a mediilor.
c)Sa se afiseze notele pentru un elev x citit de la tastatura.
(2p)4. Fie o matrice cu nxn randuri si coloane. Sa se calculeze media aritmetica a elementelor negative de pe
linii pare.

3 puncte din oficiu