Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. Polmar Carmanis Trans S.R.L.

Sediul Social Localitatea Saveni, Strada 1 Decembrie, Numarul 6, Bloc C5, Scara A, Etaj 1,
Apartament 2, Cod Postal 715300
Nr. inreg. Registru Comertului J7/116/2018,
C.U.I. 38921444

DECIZIA NR 5
Data 31.10.2019

Administratorul SC Polmar Carmanis Trans S.R.L., D-na: Atanasoaie Mariana.


In baza hotararii Adunarii generale a asociatul unic, din data de 20.10.2019,
privind desfiintarea locului de munca Vanzator, cod COD 522101, ocupat de d-na
Cojocariu Laura, urmare motivelor: situatia economica nefavorabila prin care trece
societatea.
Preavizul de 20 zile calendaristice acordat salariatului Cojocariu Laura
conform notificarii nr. 3 din 20.10.2019 a expirat la data de 31.10.2019
In baza prevederilor art.65(1), din Codul Muncii;
In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii,

D E C I D E:

Art.1. Incepand cu data de 31.10.2019 inceteaza contractul individual de munca


al d-lui/d-nei Cojocariu Laura avand functia de Vanzator in cadrul societatii, conform
art. 65(1) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Botosani
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza dl/d-na Atanasoaie
Mariana si se comunica celui in cauza.

ADMINISTRATOR,

L.S.

S-ar putea să vă placă și