Sunteți pe pagina 1din 4

u l t i m a

P e i . . .
e m e t r
sut ă d IUNI
E 2019

a III-a spre a IV-a


Am Început...
P.I.P. PINGHIREAC ANCUTA LARISA

Ne însu
sim baz
elemen a
telor fu
ndamenta
le...

Educaţia ne
arată lucru
ri noi...

S-ar putea să vă placă și