Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA DE POST - LUCRĂTOR COMERCIAL

1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL DESFACERE

2. Denumirea postului:
LUCRĂTOR COMERCIAL

3. Numele și prenumele salariatului:


ARUSTEI ANCA

4. Se subordonează:
ADMINISTRATOR

5. Numele șefului ierarhic:


ATANASOAE MARIANA

6. Subordonează:
NU ESTE CAZUL

7. Drept de semnătura:
Intern: DA
Extern: NU

8. Relații funcționale:
- cu lucrătorii comerciali de la depozit pentru preluarea comenzilor;
- cu funcționării de la biroul de informații pentru chemarea personalului de la
curățenie;
- cu funcționării de la casierie pentru preluarea produselor la care renunță
clienții;

9. Pregătirea și experiență:
NIVEL DE STUDII: minim liceul (diplomă de bacalaureat)
EXPERIENȚĂ:
- Nu este obligatorie;
- Au prioritate persoanele cu experiență în domeniul comercial
APTITUDINI ȘI DEPRINDERI NECESARE:
- Percepție vizuală;
- Atenție: concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate;
- Rapiditate;
- Spirit practic;
- Coordonare manuală bună;
- Memorie vizuală bună;
- Abilități de comunicare;
- Capacitate de a lua decizii;
- Persoană de încredere;
- Implicare în activitate;
- Dorință de a munci;
- Capacitatea de a se descurca în condiții de stres;
- Rezistență la sarcini repetitive;
- Rezistență la oboseală;
- Capacitatea de a munci în echipă;
- Autocontrol mediu;
- Motivație.

10. Autoritate și libertate organizatorică:


Da

11. Responsabilități și sarcini:

ATRIBUȚII PRINCIPALE (și sarcini aferente):


1. Asigură necesarul de marfă la raft
- Aduce marfă din depozit
- Ordonează rafturile pe categorii de produse și pe tipuri de produse (Firma 1,
Firma 2 etc.)
- Expune mărfuri într-o manieră estetică, atrăgătoare și ușor accesibile clienților
- Urmărește rafturile și asigură încărcarea lor cu marfă în funcție de vânzare
- Compară, sortează și verifică marfa
2. Adaptează etichetele și afișele în funcție de cerințele curente
- Actualizează etichetele în funcție de prețul din ziua respectivă
- Schimbă etichetele o dată la două săptămâni la acele produse care intră în
promoție
- Înlocuiește etichetele deteriorate
- Elimină etichetele pentru produsele care nu mai sunt la vânzare
- Poziționează etichetele în display-ul raftului pentru fiecare tip de produs în
parte
- Înlocuiește afișele din promoția veche cu afișele din noua promoție
3. Asigură prețul produselor care se cantaresc
- Cântărește produsele ambalate
- Lipește etichetele cu prețul corespunzător pe produsul ambalat
4. Asigură igiena rafturilor
- Supraveghează rafturile pentru a interveni prompt în cazul unui incident
- Înlătură produsele care sunt deteriorate și pot afecta igiena raionului
- Ridică ambalajele produselor aranjate în raft și le depozitează la gunoi
- Anunță personalul de la curățenie în cazul unui incident
5. Verifică termenul de valabilitate al produselor
- Controlează zilnic valabilitatea produselor
- Scoate de la vânzare acele produse care mai au o zi de valabilitate
6. Realizează comenzile pentru produsele ce urmează a fi expuse la raft
- Urmărește vânzările din ziua anterioară
- Face comenzi în funcție de vânzările din ziua anterioară
- Dă comandă în funcție de necesarul din ziua respectivă (ținând cont de faptul că
în zilele de week-end comenzile sunt mai mari)
7. Oferă relații clienților
- Oferă informații despre marfa expusă
- Răspunde solicitărilor clienților
- Oferă ajutor clienților
- Informează clienții de schimbările care au avut loc în privința produselor

RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:
- Răspunde de asigurarea volumului de marfă corespunzător, în rafturi
- Răspunde de valabilitatea produselor expuse
- Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)
- Răspunde de condițiile de igienă a mărfii
- Răspunde de informarea clienților
- Răspunde de rezolvarea problemelor și de satisfacerea cerințelor clientului
- Răspunde de supravegherea raioanelor
- Informează superiorii cu privire la vânzările din raioane
- Identifică acele produse care nu se vând și raportează Asistentului Manager
pentru măsuri adecvate
- Respectă instrucțiunile verbale și scrise date de superiori

Atribuţii şi răspunderi ale salariatului privind securitatea şi


sănătatea în muncă
 1. Lucrătorul trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel
încât să nu expună la pericol de accidentare şi îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

 2. Lucrătorul are următoarele obligaţii:
 a). înainte de începerea lucrului, să se asigure că are asupra sa
echipamentul individual de protecţie conform normativului şi că acest echipament
este complet şi în stare tehnică adecvată;
 b). să anunţe imediat şefului de echipă şi/sau angajatorului eventualele deficienţe
constatate ale echipamentului individual de protecţie şi să solicite remedierea
deficienţelor sau înlocuirea echipamentului necorespunzător;
 c). să verifice vizual şi după caz, prin probe de funcţionare, starea tehnică a
sculelor, uneltelor, echipamentelor de muncă şi a altor mijloace de producţie
înainte de utilizare, să nu le utilizeze pe cele care prezintă defecţiuni şi să anunţe
imediat şeful de echipă şi/sau angajatorul cu privire la defecţiunile constatate;
 d). să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 e). să utilizeze corect şi complet echipamentul individual de protecţie
acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl depună la locul destinat pentru
păstrare;
 f). să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale
maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze
corect aceste dispozitive;
 g). să comunice imediat şefului de echipă, angajatorului şi/sau lucrătorului
desemnat orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o
considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
 h). să aducă la cunoştinţa şefului de echipă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
 i). să coopereze cu angajatorul şi cu lucrătorul desemnat, atât timp cât
este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe
dispuse de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, pentru protecţia
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 j). să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi cu lucrătorul
desemnat, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul său de activitate;
 k). să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 l). să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari.

 3. Lucrătorul este obligat să informeze angajatorul privind orice situaţie care
poate afecta aptitudinea lucrătorului de a efectua sarcinile de muncă cu risc
ridicat (conducere autovehicule, lucrul la înălţime etc.) în condiţii de securitate.
Aceste situaţii includ: oboseală accentuată, tratamente cu medicamente care
afectează echilibrul şi reflexele, consum de alcool şi altele.

 4. Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere
a sănătăţii la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de
medicina muncii, cu ajutorul angajatorului.

 5. Lucrătorul examinat poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist
de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, adresându-se în acest sens
Autorităţii de Sănătate Publică Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la
data primirii fişei de aptitudine în muncă.

CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:

Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa


urmatoarele criterii:

 Caracteristici personale (aptitudini, comportament si personalitate);


 Competenta;
 Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol);
 Interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea eificienta a
acestora;
 Adaptabilitate la post;
 Capacitate de decizie;
 Spirit de echipa;

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor


acestora:

…………………………………………….

Administrator Titular de post


Data Data
Semnătura Semnătura

S-ar putea să vă placă și