Sunteți pe pagina 1din 34

IMAGINEA UNIUNII EUROPENE ÎN VIZIUNEA CETĂȚENILOR STATELOR MEMBRE

INFLUENȚATĂ DE FENOMENUL BREXIT

BENESCU OLGUȚA

MASTER: SONDAJE DE OPINIE, MARKETING ȘI PUBLICITATE

ANUL I

1
1. Introducere

Schimbările politice și sociale din ultimul deceniu, dar mai ales cele din ultimii doi ani, precum și provocarea adusă de analiza statistică a
”încrederii în justiție”, au condus spre apariția acestei cercetări, bazată pe Eurobarometrul din primăvara anului 2017.

Anul 2016 trecuse marcat de un eveniment care avea să dea Europei o altă perspectivă: Marea Britanie decidea retragerea din Uniunea
Europeană. Multe voci au spus că rezultatul a fost cel constatat dintr-o imprudență, dar privite dintr-o altă perspectivă lucrurile nu stau deloc așa.
Dacă privim un singur clip electoral1 al momentului respectiv, vom constata că englezii stiu să aprecieze valoarea banului public și mai ales pun în
balanță interesele naționale mai presus de cele ale Uniunii.

Prezentul proiect are drept subiect de analiză ”imaginea Uniunii Europene, din perspectiva statelor membre”, avînd în vedere impactul
fenomenului Brexit asupra acestora.

Am analizat acestă viziune din perspectiva a trei categorii de state: statele fondatoare ale Uniunii, noile state membre și România, urmînd
ca în final să tragem concluziile relevante, bazate pe rezultatele corelațiilor statistice din proiect.

2. Conceptele și impactul lor asupra temei

A studia părerea populației despre Uniunea Europeană și impactul politicii dusă de aceasta asupra populației, stucturată pe diferite variabile
(vârstă, studii, mediu de rezidență sau statut marital), înseamnă a consulta opinia publică, ori tocmai asupra opiniei publice au existat numeroase
contradicții vizionare, avînd în vedere apariția a peste cincizeci de definiții ( ale lui Childs) ale acesteia. Cert este că ”opinia publică nu est doar
domeniul unor indivizi anume desemnați să critice, al «sferei publice cu atribuții politice» (Habermas), în ea suntem implicați cu toții.” (Noelle-
Neumman, Elisabeth; 2001, pag. 86)

1
https://www.youtube.com/watch?v=0tItgGcWVHw

2
M-am oprit, în mod special la accepțiunea că opinia publică are ”doar două moduri de a coconcepe”, cel de ”raționalitate” și cel de ”instanță
de control social”. Recunosc că tema se regăsește, mult mai mult, în cea de-a doua, dacă privim lucrurile din perspectiva populației care a decis în
Brexit și care își exprimă liber punctul de vedere, atunci când e consultată. Până unde se întinde acestă libertate, e mult de discutat, și nu constituie
subiectul prezentei teme.

În opinia lui Elisabeth Noelle-Neumman, opinia publică privită ca instanță de control afectează toți membrii societății. ”Trebuie să spunem
«afectați» pentru că nu există o participare voluntară al acest proces al amenințării cu izolarea și al fricii de izolare, ci controlul social este eficient,
își exercită presiunea atât asupra individului care se teme de izolare, cât și asupra guvernării care, fără sprijinul opiniei publice, este, la rândul ei,
izolată și va fi răsturnată la un moment dat.” (Noelle-Neumman, Elisabeth; 2001, pag. 285). Oare, nu tomai acestă consecință s-a produs și în
Europa anului 2016, odată cu fenomenul Brexit ???

În viziunea lui Hennessy , opinia publică este “un complex de credințe exprimate de un număr semnificativ de persoane cu privire la o
problemă de importanță generală” (Iluț, Rotariu, 1997, pag. 159). Aceasta reprezintă o adevărată forță pe care Blaise Pascal o numea “Regina
lumii”,(Pascal, B., 2013, pag. 76), forță care poate conduce la accelerarea unor fenomene și tendințe sociale, sau, dimpotrivă, poate exercita un
efect de încetinire.

În cazul Uniunii Europene, opinia publică are un rol deosebit de important și, de aceea, este atent monitorizată printr-un număr mare de
instrumente de analiză cantitativă a datelor. În această cheie, eurobarometrele oferă o imagine de ansamblu asupra atitudiniii cetățenilor față de
Uniunea Europeană, pe diferite dimensiuni dar, în egală măsură, relevă particularitățile specifice fiecărui stat membru. Un prim exemplu ar putea
fi votul popular negativ, din 2005,al cetățenilor din Olanda și Franța, cu privire la Constituția Europeană, care a determinat o stagnare a demersului
European. În continuare, eurosceptiscismul s-a manifestat din ce în ce mai pregnant, criza economică din anii 2008-2010 având un impact negativ
considerabil, pentru ca, în urma referendumului din iunie 2016, să se decidă retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

3
Opinia publică este influențată de o serie de factori de natură socială, economică, culturală, politică, istorică, mediatică, care pot avea și
chiar au efecte diferite în statele membre ale Uniunii Europene.

Într-o studiu realizat în 2001, în Franța, cu tema ”Percepția despre Uniunea Europeană - atitudini și așteptări în respectarea acestora” bazat
pe o cercetare calitativă, autorii proiectului constatau ”Mai mult sau mai puțin spontan, există o formă de empatie pentru alți europeni - chiar și
atunci când sunt puțin cunoscuți, defecți sau văzuți în anumite moduri diferite de ale lor. Forța legăturii culturale se simte cu o intensitate deosebită
în țările latine, în Belgia și Luxemburg și în majoritatea țărilor din Europa Centrală. Ea este puțin mai mică printre germani (care aspiră la
europenitate, dar sunt mai sensibile, în același timp, disparitățile), irlandezii (ușor tăiate din alte insularitate și de cunoștințele limitate de mulți
le limbi ale altor țări, dar care sunt deschise comerțului) și Finlanda (oarecum fără ieșire la mare, în colțul lor de departe de nord-est a
continentului, dar foarte curios si dornic de contacte).

Pe de altă parte, în câteva țări situate în partea de nord a Europei, conceptele de rădăcini și proximitatea culturale sunt mai puțin
apreciate, precum și existența unui ciment istoric și cultural comun este mult mai puțin prezent în minte.

Pentru statele membre, aceasta este Regatul Unit - mulți dintre cetățenii chestionați refuză să se considere ca fiind europeni - Țările de
Jos, Danemarca și (deși mai puțin puternic) Suedia: există o credință puternică superioritatea sau specificitatea modelului societății pe care țara
și-a dezvoltat-o cu propriile sale valori și o înclinație scăzută de a împărți cu alții care tind să fie percepuți ca fiind amenințători.

Empatia pentru ceilalți europeni este scăzut, în special în sud, cu care distanța psihologică este mare, și care apare chiar în mod deschis,
mai degrabă o formă de dispreț (pentru lipsa lor de seriozitate, sentiment de efort, ordine etc.)” (OPTEM S.A.R.L., 2001)

Am interpretat această constatare a autorilor studiului, drept un mod exprimare a atitudinii față de Uniunea Europeană, înțeleasă prin prisma
cetățenilor ei.

4
În ceea ce privește atașamentul față de Uniunea Europeană, Eurobarometrul publicat în noiembrie 2017, evidențiază faptul că, la nivelul
celor 28 state membre, 55% din respondenți se consideră atașați, 43% nu se consideră atașați și 2% nu au răspuns. Din procentul de 55%, 14% au
sentimente foarte puternice de atașament și 41% au sentimente moderate de atașament.

Eurobarometrul publicat în primavera anului 2017(EB87.3) arată creșterea încrederii românilor în Uniunea Europeană, țara noastră fiind
situată pe locul patru, cu un procent de 57%, cu 15 % mai mult față de media europeană.2

Un alt studiul realizat, în 2017, de Pew Research Center3, la nivelul celor 10 țări membre menționate în graphic, arată că există o părere
favorabilă în ceea ce privește Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie), cu excepția Greciei.

2
http://europedirect.cdimm.org/noutati/eurobarometru-2017-atitudinea-europenilor-fata-de-ue
3
http://www.pewglobal.org/2017/06/15/favorable-views-of-germany-dont-erase-concerns-about-its-influence-within-eu/

5
3. Proiect de cercetare

Eurobarometrul mai 2017


TEMA DE CERCETARE :Simpatia cetățenilor din statele membre UE față de Uniunea Europeană, cu și fără Marea Britanie
Ținând cont de datele prezentate mai sus, proiectul de față urmărește să pună în evidență simpatia cetățenilor față de Uniunea Europeană
din statele membre, grupate în trei clustere:

1. Grupul celor 15 state membre (15SM):


Franța, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Luxemburg, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Grecia, Spania, Portugalia, Finlanda,
Suedia, Austria,
2. Grupul celor 12 noi state membre (12NSM):
Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Croația
3. România

Pentru analiză s-a utilizat Eurobarometrul mai 2017, în cadrul căruia au participat un total de 28.069 respondenți. Pe grupurile menționate,
numărul respondenților este următorul: grupul 15 SM – 22.068 respondenți; grupul 12 NSM - 4844 respondenți, grupul România - 1094
respondenți.

6
Fig. 1 Simpatia cetățenilor față de Uniunea Europeană este reflectată în variabila EU Image.

tari * simpatieinvers am inversat scala Crosstabulation


Count
simpatieinvers am inversat scala
4.00
1.00 Very 2.00 Fairly 3.00 Fairly 5.00 Very
negative negative Neutral positive positive Total
tari 1.00 15 UE 1062 7621 7998 3690 1214 21585
2.00 12 NSM 318 1765 1912 629 162 4786
3.00 RO 65 493 394 105 24 1081
al 1445 9879 10304 4424 1400 27452

Fig. 2 Tabel de conting. între variabilele


”țări” – în care este inclusă și Marea Britanie-și ”simpatia față de UE”

7
Fig.3 Graficul privind repartiția ”simptiei UE” pe țări

8
Iată cum apare reprezentată, pentru fiecare din cele trei clustere, în raport cu:

- genul respondenților;

Valid Cumulative
tari Frequency Percent Percent Percent
1.00 15 UK Valid 1 Man 10684 48,4 48,4 48,4
2 Woman 11384 51,6 51,6 100,0
Total 22069 100,0 100,0
2.00 12 NSM Valid 1 Man 2296 47,4 47,4 47,4
2 Woman 2549 52,6 52,6 100,0
Total 4844 100,0 100,0
3.00 RO Valid 1 Man 525 48,0 48,0 48,0
2 Woman 569 52,0 52,0 100,0
Total 1094 100,0 100,0

9
Fig. 4. Repartiția în funcție de gen

10
- vârsta respondenților pe grupele 15-34 ani, 35-54ani și 55+ ani;

tari * varstagrupata Crosstabulation

varstagrupata
2.00 35-
1.00 15-34 54 3.00 55+ Total
tari 1.00 15 UE Count 5938 7520 8611 22069
% of Total 21,2% 26,8% 30,7% 78,8%
2.00 12 Count 1423 1575 1847 4845
NSM
% of Total 5,1% 5,6% 6,6% 17,3%
3.00 RO Count 308 363 423 1094
% of Total 1,1% 1,3% 1,5% 3,9%
Total Count 7669 9458 10881 28008
% of Total 27,4% 33,8% 38,8% 100,0%

- tipul comunității (1 rural, 2 oraș mic/mediu; 3 oraș mare);

d25 TYPE OF COMMUNITY

Valid Cumulative
tari Frequency Percent Percent Percent
1.00 15 UK Valid 1 Rural area
6823 30,9 31,0 31,0
or village
2 Small/middle
9901 44,9 44,9 75,9
town
3 Large town 5315 24,1 24,1 100,0

11
Total 22039 99,9 100,0
Missing 8 DK 29 ,1
Total 22069 100,0
2.00 12 NSM Valid 1 Rural area
1696 35,0 35,0 35,0
or village
2 Small/middle
1757 36,3 36,3 71,3
town
3 Large town 1391 28,7 28,7 100,0
Total 4844 100,0 100,0
Missing 8 DK ,0
Total 4844 100,0
3.00 RO Valid 1 Rural area
449 41,0 41,0 41,0
or village
2 Small/middle
348 31,8 31,8 72,9
town
3 Large town 297 27,1 27,1 100,0
Total 1094 100,0 100,0

Fig. 5 Mediul de rezidență

- vârsta la care au fost finalizate studiile.

3.1 Etapele parcurse sunt următoarele:

1. Unificarea răspunsurilor din Germania de Vest și Germania de Est în Germania (comanda Compute variable);
2. Unificarea răspunsurilor din Irlanda de Nord și Marea Britanie în Martea Britanie (comandaCompute variable);
3. Crearea unei noi variabile ”țări” , în cadrul căreia am format cele trei categorii de state, 15 UE, 12 NSM și Romania

12
4. Crearea variabilei “simpatia față de UE” pe baza variabilei EU Image pentru care am inversat scala de măsurare de la 1= foarte
negativ la 5= foarte pozitiv
5. Pornind de la ipoteza că în Marea Britanie simpatia faţă de UE are un nivel scăzut, dat fiind fenomenul BREXIT determinat de
rezultatele referendumului din iunie 2016 , am considerat interesant să realizez o evaluare din dublă perspectivă:
a. variabila ţări cu categoria 15UE incluzând Marea Britanie
b. variabila nou creată ”țări fără Marea Britanie”, în categoria 15 UE nefiind inclusă Marea Britanie.
6. Am creat variabile dummy pe gen, de unde am luat în consideraţie doar femeile (woman = 1, man = 0), fiind interesată să aflu
simpatia faţă de UE din perspectiva lor.
7. Am creat variabila ”vârstă” pe trei categorii 15-34 ani; 35-54 ani și peste 55 ani, din care am creat alte trei variabile dummy, pentru
fiecare categorie în parte.
8. Am creat variabila ”nivel studii” pe care am împărtit-o în patru categorii: studii 15 ani, studii 16-19 ani, studii 20 +, respectiv “still
studying”
9. Pornind de la ipoteza că în Marea Britanie simpatia faţă de UE are un nivel scăzut, dat fiind fenomenul BREXIT determinat de
rezultatele referendumului din iunie 2016 , am considerat interesant să realizez o evaluare din dublă perspectivă:
a. variabila ţări cu categoria 15UE incluzând Marea Britanie
b. variabila nou creată ”țări fără Marea Britanie”, în categoria 15 UE nefiind inclusă Marea Britanie.

13
tari * simpatieinvers am inversat scala Crosstabulation

simpatieinvers am inversat scala


2.00 4.00
1.00 Very Fairly 3.00 Fairly 5.00 Very
negative negative Neutral positive positive Total
tari 1.00 15 UE Count 1062 7621 7998 3690 1214 21585
% within tari 4,9% 35,3% 37,1% 17,1% 5,6% 100,0%
% within
simpatieinvers
73,5% 77,1% 77,6% 83,4% 86,7% 78,6%
am inversat
scala
% of Total 3,9% 27,8% 29,1% 13,4% 4,4% 78,6%
2.00 12 Count 318 1765 1912 629 162 4786
NSM
% within tari 6,6% 36,9% 39,9% 13,1% 3,4% 100,0%
% within
simpatieinvers
22,0% 17,9% 18,6% 14,2% 11,6% 17,4%
am inversat
scala
% of Total 1,2% 6,4% 7,0% 2,3% ,6% 17,4%
3.00 RO Count 65 493 394 105 24 1081
% within tari 6,0% 45,6% 36,4% 9,7% 2,2% 100,0%
% within
simpatieinvers
4,5% 5,0% 3,8% 2,4% 1,7% 3,9%
am inversat
scala
% of Total ,2% 1,8% 1,4% ,4% ,1% 3,9%
Total Count 1445 9879 10304 4424 1400 27452
% within tari 5,3% 36,0% 37,5% 16,1% 5,1% 100,0%
% within
simpatieinvers
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
am inversat
scala
% of Total 5,3% 36,0% 37,5% 16,1% 5,1% 100,0%
Fig. 6 – Tabel de corelație între categoriile de țări și simpatia măsurată pe scala Likert

14
3.2.Observaţii

Se constată, din tabel şi din grafice, că procentul celor care au o percepţie relativ negativă în ceea ce priveşte Uniunea Europeană este foarte
ridicat: 35,3% pentru grupul 15 UE, 36,9% pentru 12 NSM şi 45, 6% pentru România.
În cazul în care se consideră grupul 15 UE fără UK, atunci procentul celor cu percepţie relativ negativă creşte, contrar aşteptărilor noastre
de prim moment. Analizînd, însă, cu atenție, constatăm că cifrele reflectă realitatea. Imediat după rezultatele Brexit, mai multe țări și-au exprimat
dorința de a realiza un referendum prin care populația să decidă dacă vor continua să rămână cetățeni europeni. Prima care și-a exprimat acestă
dorință a fost Olanda .

1 Very 2 Fairly 3 Neutral 4 Fairly 5 Very


negative negative positive positive
15 UE 4,9% 35,3% 37,1% 17,1% 5,6%
15 UE (fără 4,2% 36,5% 38,1% 16,7% 4,6%
UK)

Fig. 7 – Comparația între variabilele ”țări cu UK și ”țări fără UK”

15
12000

10000 394
493
1912
1765
8000
Romania
6000
12 NSM
7998 105
629
4000 7621 15 UE
65
2000 318 3690
24
162
1062 1214
0
1 Very 2 Fairly 3 Neutral 4 Fairly 5 Very
negative negative positive positive
ț

Fig. 8 Simpatia faţă de UE, pe cele trei categorii de ţări (inclusiv Marea Britanie), măsurată prin numărul de respondenţi pe fiecare treaptă a scalei Lickert

16
100% 558 394 129
791
90% 2083 1912
80%
70%
Romania
60%
50% 12 NSM
4904
40% 8683 7998 15 UE
30%
20%
10%
0%
Negative 3 Neutral Positive

Fig. 9 Simpatia faţă de UE, pe cele trei categorii de ţări, măsurată pentru opiniile negative, neutre şi pozitive

Graficul din Figura 8 arată că numărul respondenţilor care au o atitudine negativă faţă de cei cu o percepţie pozitivă este dublu pentru
categoria 15UE, de trei ori mai mare pentru categoria 12 NSM şi de patru ori mai mare pentru respondenţii din România. Este de remarcat că
numărul respondenţilor cu o atitudine neutră este foarte mare, cu valori apropiate, dar mai mici decât cei cu o atitudine negativă.

17
100%
9.7 2.2
6 45.6 36.4
80%
3.4
60% 13.1 Romania
6.6 39.9
36.9 12 NSM
40%
17.1 5.6 15 UE
20% 4.9 35.3 37.1

0%
1 Very 2 Fairly 3 4 Fairly 5 Very
negative negative Neutral positive positive

Fig. 10 Simpatia faţă de UE, pe cele trei categorii de ţări, , exprimată procentual, pentru fiecare treaptă a scalei Lickert.

simpatieinvers am inversat scala


1.00 2.00 4.00 5.00
Very Fairly 3.00 Fairly Very
negative negative Neutral positive positive Total
tarigrupatefaraUK 1.00 Count 761 6690 6980 3054 851 18336
15UEfaraUK
% within
4.2% 36.5% 38.1% 16.7% 4.6% 100.0%
tarigrupatefaraUK
% within
simpatieinvers 66.5% 74.8% 75.2% 80.6% 82.1% 75.8%
am inversat scala
% of Total 3.1% 27.6% 28.8% 12.6% 3.5% 75.8%
2.00 12NSM Count 318 1765 1912 629 162 4786
% within
6.6% 36.9% 39.9% 13.1% 3.4% 100.0%
tarigrupatefaraUK
% within
simpatieinvers 27.8% 19.7% 20.6% 16.6% 15.6% 19.8%
am inversat scala
% of Total 1.3% 7.3% 7.9% 2.6% .7% 19.8%

18
3.00 Count 65 493 394 105 24 1081
Romania
% within
6.0% 45.6% 36.4% 9.7% 2.2% 100.0%
tarigrupatefaraUK
% within
simpatieinvers 5.7% 5.5% 4.2% 2.8% 2.3% 4.5%
am inversat scala
% of Total .3% 2.0% 1.6% .4% .1% 4.5%
Total Count 1144 8948 9286 3788 1037 24203
% within
4.7% 37.0% 38.4% 15.7% 4.3% 100.0%
tarigrupatefaraUK
% within
simpatieinvers 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
am inversat scala
% of Total 4.7% 37.0% 38.4% 15.7% 4.3% 100.0%

10. Construirea tabelei de corelație pentru următoarele variabile:


- Simpatia faţă de UE (variabilă ordinală, scara Lickert)
- variabila dummy gen femei
- variabila dummy rezidenţa urbană
- variabila dummy educaţie ani 20+
- variabila dummy vârstă 55 +
- variabila dummy vârsta 15-34
- variabila dummy vârsta 35 – 54
- variabila dummy educaţie ani 16-19
- variabila dummy educaţie still studying
- variabila dummy educaţie 15 ani

19
3.3 Observaţii şi constatări

Pentru ambele variante luate în considraţie se înregistrează aceleaşi corelaţii.

15 UE fără UK 12 NSM România


15 UE cu UK
Corelaţie Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
pozitivă persoanele cu rezidenţă persoanele cu rezidenţă
foarte slabă urbană urbană
Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
persoanele cu vârsta 15-34 persoanele cu vârsta 15-
ani 34 ani
Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
persoanele care încă persoanele care încă
studiază studiază
Simpatia faţă de UE –
persoanele cu vârsta 35-
54 ani
Corelaţie Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
pozitivă slabă persoanele cu educaţia 20+ persoanele cu educaţia
20+

20
Corelaţie Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
negativă persoanele cu vârsta 55 + persoanele cu vârsta 55 + persoanele cu
foarte slabă rezidenţă urbană
Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
persoanele cu educaţie 15 persoanele cu educaţie
ani 15 ani
Corelaţie Simpatia faţă de UE – Simpatia faţă de UE –
negativă persoanele cu educaţie persoanele cu educaţie
slabă 16 – 19 ani 16 - 19

Din tabelul de mai sus, extras din tabelele de corelaţie ca urmează, se contată că se obţin corelaţii semnificative pentru sig < 0,01 şi sig <
0,05, dar cu niveluri ale relaţiei slabe şi foarte slabe, pentru foarte puţine cazuri:

Simpatia faţă de UE este într-o corelaţie pozitivă cu persoanele cu rezidenţă urbană, persoanele cu vârsta 15-34 ani, persoanele cu vârsta
35-54 ani, persoanele care încă studiază şi persoanele cu educaţia 20+. Aceeaşi tendinţă se contată atât pentru grupul 15 UE (fără UK) cât şi pentru
grupul 12 NSM.

Pentru România nu se constată niciun fel de corelaţii pozitive semnificative.

Simpatia faţă de UE este într-o corelaţie negativă cu persoanele cu vârsta 55 +, persoanele cu educaţie 15 ani, persoanele cu educaţie 16 –
19 ani, atât pentru grupl 15 UE (fără UK) cât şi pentru grupul 12 NSM.

Pentru România, singura corelaţie evidenţiată, este una negativă, foarte slabă, între simpatia faţă de UE şi persoanele cu rezidenţă urbană.

21
Correlations
varsta1
simpatie educdu varsta55 5panala varsta35 educdum
_UE mmy3 plus 34 panala54 my2 educdum educdummy
inversare gen rezident scoala dummy5 dummy dummy3 scoala 16- my4 still 1 studii 15
tarigrupatefaraUK scala femeie a urban 20+ 5+ 15&34 5&54 19 studying ani
1.00 simpatie_UE Pearson
15UEfaraUK inversare scala Correlati 1 -.005 .021** .108** -.058** .066** -.001 -.069** .096** -.104**
on
Sig. (2-
.478 .004 .000 .000 .000 .864 .000 .000 .000
tailed)
N 18335 18335 18319 18335 18335 18335 18335 18335 18335 18335
gen femeie Pearson
Correlati -.005 1 -.009 -.035** .051** -.029** -.025** .022** -.029** .040**
on
Sig. (2-
.478 .220 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651
rezidenta urban Pearson
Correlati .021** -.009 1 .055** .007 .010 -.016* -.031** .027** -.052**
on
Sig. (2-
.004 .220 .000 .342 .191 .029 .000 .000 .000
tailed)
N 18319 18633 18633 18633 18633 18633 18633 18633 18633 18633
educdummy3 Pearson
scoala 20+ Correlati .108** -.035** .055** 1 -.107** -.064** .169** -.524** -.213** -.337**
on
Sig. (2-
.000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000 .000 0.000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651
varsta55plus Pearson
dummy55+ Correlati -.058** .051** .007 -.107** 1 -.481** -.587** -.053** -.260** .367**
on
Sig. (2-
.000 .000 .342 .000 0.000 0.000 .000 .000 0.000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651

22
varsta15panala34 Pearson
dummy15&34 Correlati .066** -.029** .010 -.064** -.481** 1 -.428** -.071** .535** -.232**
on
Sig. (2-
.000 .000 .191 .000 0.000 0.000 .000 0.000 .000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651
varsta35panala54 Pearson
dummy35&54 Correlati -.001 -.025** -.016* .169** -.587** -.428** 1 .120** -.227** -.165**
on
Sig. (2-
.864 .001 .029 .000 0.000 0.000 .000 .000 .000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651
educdummy2 Pearson
scoala 16-19 Correlati -.069** .022** -.031** -.524** -.053** -.071** .120** 1 -.252** -.399**
on
Sig. (2-
.000 .002 .000 0.000 .000 .000 .000 .000 0.000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651
educdummy4 still Pearson
studying Correlati .096** -.029** .027** -.213** -.260** .535** -.227** -.252** 1 -.162**
on
Sig. (2-
.000 .000 .000 .000 .000 0.000 .000 .000 .000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651
educdummy1 Pearson
studii 15 ani Correlati -.104** .040** -.052** -.337** .367** -.232** -.165** -.399** -.162** 1
on
Sig. (2-
.000 .000 .000 0.000 0.000 .000 .000 0.000 .000
tailed)
N 18335 18651 18633 18651 18651 18651 18651 18651 18651 18651

23
varsta15 varsta35
simpatie educdu varsta55 panala3 panala5 educdum educdu
_UE mmy3 plus 4 4 my2 educdum mmy1
inversar gen rezident scoala dummy5 dummy1 dummy3 scoala 16- my4 still studii 15
tarigrupatefaraUK e scala femeie a urban 20+ 5+ 5&34 5&54 19 studying ani
2.00 simpatie_UE Pearson
1 -.004 .034* .137** -.098** .074** .029* -.126** .075** -.075**
12NSM inversare scala Correlation
Sig. (2-tailed) .801 .017 .000 .000 .000 .042 .000 .000 .000
N 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785
gen femeie Pearson
-.004 1 .045** .012 .084** -.055** -.033* -.050** -.024 .097**
Correlation
Sig. (2-tailed) .801 .002 .418 .000 .000 .022 .001 .097 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
rezidenta urban Pearson
.034* .045** 1 .075** .001 .003 -.004 -.040** .029* -.079**
Correlation
Sig. (2-tailed) .017 .002 .000 .955 .832 .791 .005 .040 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy3 Pearson
.137** .012 .075** 1 -.112** -.007 .122** -.647** -.207** -.205**
scoala 20+ Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .418 .000 .000 .637 .000 0.000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
varsta55plus Pearson
-.098** .084** .001 -.112** 1 -.506** -.545** .086** -.253** .246**
dummy55+ Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .955 .000 0.000 0.000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
varsta15panala34 Pearson
.074** -.055** .003 -.007 -.506** 1 -.447** -.205** .497** -.126**
dummy15&34 Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .832 .637 0.000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
varsta35panala54 Pearson
.029* -.033* -.004 .122** -.545** -.447** 1 .110** -.222** -.133**
dummy35&54 Correlation
Sig. (2-tailed) .042 .022 .791 .000 0.000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy2 Pearson
-.126** -.050** -.040** -.647** .086** -.205** .110** 1 -.324** -.321**
scoala 16-19 Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 0.000 .000 .000 .000 .000 .000

24
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy4 still Pearson
.075** -.024 .029* -.207** -.253** .497** -.222** -.324** 1 -.103**
studying Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .097 .040 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy1 Pearson
-.075** .097** -.079** -.205** .246** -.126** -.133** -.321** -.103** 1
studii 15 ani Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844

varsta15 varsta35
simpatie educdu varsta55 panala3 panala5 educdum educdum
_UE mmy3 plus 4 4 my2 educdum my1
inversar gen rezident scoala dummy5 dummy1 dummy3 scoala 16- my4 still studii 15
tarigrupatefaraUK e scala femeie a urban 20+ 5+ 5&34 5&54 19 studying ani
3.00 simpatie_UE Pearson
1 .005 -.074* .041 -.040 .010 .032 -.010 .048 -.047
Romania inversare scala Correlation
Sig. (2-
.876 .014 .175 .186 .749 .290 .734 .117 .121
tailed)
N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
gen femeie Pearson
.005 1 .027 .008 .083** -.071* -.018 -.103** .024 .081**
Correlation
Sig. (2-
.876 .364 .779 .006 .020 .550 .001 .421 .007
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
rezidenta urban Pearson
-.074* .027 1 .127** -.039 .000 .039 .002 -.045 -.148**
Correlation
Sig. (2-
.014 .364 .000 .203 .988 .193 .937 .135 .000
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy3 Pearson
.041 .008 .127** 1 -.022 -.008 .030 -.573** -.123** -.233**
scoala 20+ Correlation
Sig. (2-
.175 .779 .000 .475 .789 .320 .000 .000 .000
tailed)

25
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
varsta55plus Pearson
-.040 .083** -.039 -.022 1 -.497** -.559** -.116** -.186** .297**
dummy55+ Correlation
Sig. (2-
.186 .006 .203 .475 .000 .000 .000 .000 .000
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
varsta15panala3 Pearson
.010 -.071* .000 -.008 -.497** 1 -.441** -.048 .375** -.143**
4 dummy15&34 Correlation
Sig. (2-
.749 .020 .988 .789 .000 .000 .112 .000 .000
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
varsta35panala5 Pearson
.032 -.018 .039 .030 -.559** -.441** 1 .166** -.165** -.171**
4 dummy35&54 Correlation
Sig. (2-
.290 .550 .193 .320 .000 .000 .000 .000 .000
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy2 Pearson
-.010 -.103** .002 -.573** -.116** -.048 .166** 1 -.257** -.487**
scoala 16-19 Correlation
Sig. (2-
.734 .001 .937 .000 .000 .112 .000 .000 .000
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy4 still Pearson
.048 .024 -.045 -.123** -.186** .375** -.165** -.257** 1 -.104**
studying Correlation
Sig. (2-
.117 .421 .135 .000 .000 .000 .000 .000 .001
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy1 Pearson
-.047 .081** -.148** -.233** .297** -.143** -.171** -.487** -.104** 1
studii 15 ani Correlation
Sig. (2-
.121 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001
tailed)
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

26
Correlations
varsta1
simpatie_ educdu varsta55pl 5panala varsta35p educdu
UE mmy3 us 34 anala54 mmy2 educdum educdummy
inversare gen rezidenta scoala dummy55 dummy dummy35 scoala my4 still 1 studii 15
tari scala femeie urban 20+ + 15&34 &54 16-19 studying ani
1.00 simpatie_UE Pearson
1 -.004 .029** .126** -.091** .091** .008 -.076** .098** -.120**
15 inversare scala Correlation
UE Sig. (2-tailed) .601 .000 .000 .000 .000 .227 .000 .000 .000
N 21585 21585 21560 21585 21585 21585 21585 21585 21585 21585
gen femeie Pearson
-.004 1 -.005 -.026** .049** -.027** -.024** .013* -.030** .040**
Correlation
Sig. (2-tailed) .601 .434 .000 .000 .000 .000 .048 .000 .000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
rezidenta urban Pearson
.029** -.005 1 .056** -.015* .029** -.012 -.024** .025** -.060**
Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .434 .000 .030 .000 .073 .000 .000 .000
N 21560 22039 22039 22039 22039 22039 22039 22039 22039 22039
educdummy3 Pearson
.126** -.026** .056** 1 -.117** -.047** .164** -.534** -.209** -.333**
scoala 20+ Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000 .000 0.000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
varsta55plus Pearson
-.091** .049** -.015* -.117** 1 -.485** -.575** -.056** -.250** .379**
dummy55+ Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .030 .000 0.000 0.000 .000 0.000 0.000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
varsta15panala Pearson
.091** -.027** .029** -.047** -.485** 1 -.436** -.063** .509** -.236**
34 Correlation
dummy15&34 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 0.000 0.000 .000 0.000 .000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
varsta35panala Pearson
.008 -.024** -.012 .164** -.575** -.436** 1 .117** -.220** -.169**
54 Correlation
dummy35&54 Sig. (2-tailed) .227 .000 .073 .000 0.000 0.000 .000 .000 .000

27
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
educdummy2 Pearson
-.076** .013* -.024** -.534** -.056** -.063** .117** 1 -.250** -.398**
scoala 16-19 Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .048 .000 0.000 .000 .000 .000 0.000 0.000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
educdummy4 Pearson
.098** -.030** .025** -.209** -.250** .509** -.220** -.250** 1 -.156**
still studying Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 0.000 0.000 .000 0.000 .000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
educdummy1 Pearson
-.120** .040** -.060** -.333** .379** -.236** -.169** -.398** -.156** 1
studii 15 ani Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 0.000 0.000 .000 .000 0.000 .000
N 21585 22069 22039 22069 22069 22069 22069 22069 22069 22069
2.00 simpatie_UE Pearson
1 -.004 .034* .137** -.098** .074** .029* -.126** .075** -.075**
12 inversare scala Correlation
NS Sig. (2-tailed) .801 .017 .000 .000 .000 .042 .000 .000 .000
M
N 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785 4785
gen femeie Pearson
-.004 1 .045** .012 .084** -.055** -.033* -.050** -.024 .097**
Correlation
Sig. (2-tailed) .801 .002 .418 .000 .000 .022 .001 .097 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
rezidenta urban Pearson
.034* .045** 1 .075** .001 .003 -.004 -.040** .029* -.079**
Correlation
Sig. (2-tailed) .017 .002 .000 .955 .832 .791 .005 .040 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy3 Pearson
.137** .012 .075** 1 -.112** -.007 .122** -.647** -.207** -.205**
scoala 20+ Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .418 .000 .000 .637 .000 0.000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
varsta55plus Pearson
-.098** .084** .001 -.112** 1 -.506** -.545** .086** -.253** .246**
dummy55+ Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .955 .000 0.000 0.000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
Pearson
.074** -.055** .003 -.007 -.506** 1 -.447** -.205** .497** -.126**
Correlation

28
varsta15panala Sig. (2-tailed) .000 .000 .832 .637 0.000 .000 .000 .000 .000
34
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
dummy15&34
varsta35panala Pearson
.029* -.033* -.004 .122** -.545** -.447** 1 .110** -.222** -.133**
54 Correlation
dummy35&54 Sig. (2-tailed) .042 .022 .791 .000 0.000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy2 Pearson
-.126** -.050** -.040** -.647** .086** -.205** .110** 1 -.324** -.321**
scoala 16-19 Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 0.000 .000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy4 Pearson
.075** -.024 .029* -.207** -.253** .497** -.222** -.324** 1 -.103**
still studying Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .097 .040 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
educdummy1 Pearson
-.075** .097** -.079** -.205** .246** -.126** -.133** -.321** -.103** 1
studii 15 ani Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 4785 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844 4844
3.00 simpatie_UE Pearson
1 .005 -.074* .041 -.040 .010 .032 -.010 .048 -.047
RO inversare scala Correlation
Sig. (2-tailed) .876 .014 .175 .186 .749 .290 .734 .117 .121
N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
gen femeie Pearson
.005 1 .027 .008 .083** -.071* -.018 -.103** .024 .081**
Correlation
Sig. (2-tailed) .876 .364 .779 .006 .020 .550 .001 .421 .007
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
rezidenta urban Pearson
-.074* .027 1 .127** -.039 .000 .039 .002 -.045 -.148**
Correlation
Sig. (2-tailed) .014 .364 .000 .203 .988 .193 .937 .135 .000
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy3 Pearson
.041 .008 .127** 1 -.022 -.008 .030 -.573** -.123** -.233**
scoala 20+ Correlation
Sig. (2-tailed) .175 .779 .000 .475 .789 .320 .000 .000 .000

29
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
varsta55plus Pearson
-.040 .083** -.039 -.022 1 -.497** -.559** -.116** -.186** .297**
dummy55+ Correlation
Sig. (2-tailed) .186 .006 .203 .475 .000 .000 .000 .000 .000
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
varsta15panala Pearson
.010 -.071* .000 -.008 -.497** 1 -.441** -.048 .375** -.143**
34 Correlation
dummy15&34 Sig. (2-tailed) .749 .020 .988 .789 .000 .000 .112 .000 .000
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
varsta35panala Pearson
.032 -.018 .039 .030 -.559** -.441** 1 .166** -.165** -.171**
54 Correlation
dummy35&54 Sig. (2-tailed) .290 .550 .193 .320 .000 .000 .000 .000 .000
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy2 Pearson
-.010 -.103** .002 -.573** -.116** -.048 .166** 1 -.257** -.487**
scoala 16-19 Correlation
Sig. (2-tailed) .734 .001 .937 .000 .000 .112 .000 .000 .000
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy4 Pearson
.048 .024 -.045 -.123** -.186** .375** -.165** -.257** 1 -.104**
still studying Correlation
Sig. (2-tailed) .117 .421 .135 .000 .000 .000 .000 .000 .001
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
educdummy1 Pearson
-.047 .081** -.148** -.233** .297** -.143** -.171** -.487** -.104** 1
studii 15 ani Correlation
Sig. (2-tailed) .121 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001
N 1080 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094 1094
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

30
Grafice

Fig. 11 Grafice privind corelația dintre variabila ”simpatie față de UE” și mediul de rezidență urban

Și din grafice se poate constata eterogenitatea răspunsurilor privind imaginea negativă


a UE, față de imaginea neutră a acesteia în opțiunea cetățenilor celor trei grupuri de state. Doar
în România se poate constata o diferență vizibilă.

Cauza acestor rezultate se poate regăsi în viața cotidiană, în influența fenomenului


Brexit, dar și în scăderea nivelului de trai în România. Așteptările românilor de la Uniunea
Europeană erau cu totul altele, decât cele reale.

31
Fig. 12 Grafice comparative între variabila ”țări cu UK” și ”țări fără UK”, mediul de rezidență și ”simpatia față
de UE”

În ceea ce privește corelația dintre ”simpatia față de UE” în funcție de nivelul de


educație, din grafice se poate constata că subiecții cu nivel de studii avansat au o opinie negativă
față de Uniunea Europeană, în toate cele trei categorii de state. Eterogenitatea, poate fi
constatată din cel de-al patrulea grafic.

Fig. 13 Simpatia față de UE a celor cu studii superioare

32
În figura 14 se poate observa repartiția pe categorii de vârstă a subiecților. Tendința spre
o imagine negative a Uniunii Europene, în viziunea celor cu sudii superioare, este motivată de
un acces mai rapid la informații și la interpretarea lor, un nivel de pregătire intelectuală mult
mai ridicat, ce dezvoltă o cu totul altă viziune asupra Uniunii și politicii ei.

Fig. 14 Histigramă pe nivel de studii

Dacă în studiul calitativ din 2001, cercetătorii arătau că ” Cetățenii tuturor acestor țări
(UE) simt, mai mult sau mai puțin spontan, unicitatea unui model care se bazează fundamental
pe valorile culturale și umaniste. Acest model, în special, între Europa și Statele Unite, a căror
mentalitate colectivă este percepută în general, ca fiind foarte diferite și în unele dintre țările
studiate, provocând critici caricatură a unui popor fără istorie, materialist, și lipsit de aceste
valori, în același timp cu exprimarea unui antagonism plin de viață; este cazul în Franța (pe care
o cunoaștem „gaullist“ tradiția de neîncredere față de ei), Germania (ai cărei cetățeni se pare că
s-au schimbat în mod semnificativ în acest domeniu, timp de 10 ani), dar chiar și mai mult de
exemplu, în statele Statele membre precum Spania sau Grecia, precum și în multe dintre țările
candidate.”, șaisprezece ani mai târziu, o politică de grup dusă defectuos confirmă importanța
opiniei publice ca instanță de control social.

33
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Elisabeth Noelle-Neumman- Spirala tăcerii. Opinia publică, învelișul nostru social,


edit. comunicare.ro, București, 2001
2. Traian Rotariu, Petre Ilut, Ancheta Sociologica si sondajul de opinie. Teorie și practică,
Iasi: Polirom, 1997
3. Blaise Pascal, Cugetări, edit. Antet, București, 2013
4. OPTEM S.A.R.L., Perceptions de l’Union Europeenne, attitudes et attentes a son
egard; Etude qualitative aupres du public des 15 etats membres et de 9 pays candidats
a l’adhesion, Synthèse réalisée par OPTEM S.A.R.L. pour la Commission Europeenne,
juin 2001

34