Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE A PARINTILOR

ELEVILOR CLASEI A V-a B

NR. TEMA ACTIVITĂŢII MODALITATI DE PERIOADA OBSERVAŢII


EVALUARE
CRT.

1. Responsabilităţi de grup şi Discuţii septembrie


personale

2. Violenţa este o soluţie? Studiu de octombrie


caz,discuţii,chestionar

3. Absenteismul şi Discuţii noiembrie


inevitabila nereuşită

4. Vom reuşi împreună: copil, Expunere,discuţii decembrie


părinte, profesor

5. Formarea copilului în Discuţii,chestionar de


familie pentru folosirea autocunoaștere
judicioasă a timpului liber ianuarie

6. Cum să comunicăm mai Discuţii,chestionar februarie


bine cu copiii noştri?

7. Agresivitatea-un răspuns Expunere,studiu de caz martie


de neadaptare

8. Perspective şcolare şi Discuţii,chestionar aprilie


profesionale

9. Violenta domestica ,
influenta asupra copilului
Discutii cu parintii mai

10 Opţiunile şcolare si Discutii Iunie


profesionale ale elevului

Nota: Toate activitatile de consiliere pentru parinti vor fi desfasurate in fiecare zi de marți
a saptamanii in intervalul orar 10:00-11:00,in sala de sedinte a Scolii Gimnaziale Gr. D .
Ghica , Peretu

Aprobat , Profesor consilier ,

Dir. Rădoi Magda Neagu Silvia