Sunteți pe pagina 1din 1

ACP

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .528


Approx. Chi-Square 92.745

Bartlett's Test of Sphericity df 21

Sig. .000

Datorită faptului că valoarea KMO= 0.528 > 0.5 atunci se poate aplica ACP (Analiza
componentelor principale) .

Observând rezultatele testlui KMO și anume valoare Sig care este egală cu 0, putem afirma
că ipoteza nulă se respinge, prin urmare între variabilele considerate există o corelație
puternică.