Sunteți pe pagina 1din 2

MATEMATICA

Profil real
BAREM DE EVALUARE
• În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare,
prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi apreciată cu
punctajul maxim.
• Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în condiție.
• Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
• Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.

Punctaj
acordat
maxim
Scor
Item

Răspuns corect Etape ale rezolvării Observaţii

1 Punctele se acordă numai pentru 2 p.


1. 2 p. 3 completarea corectă a casetei.

Punctele se acordă numai pentru 2 p.


2. 2 p. 2
completarea corectă a casetei.
120° Punctele se acordă numai pentru 2 p.
3. 2 p.
completarea corectă a casetei.
- 27 = 33 1 p.
2
- 27 = 9
3
1 p.
4. 4 p. 5 1 −2
- � � = 16 1 p.
4
- Obținerea valorii expresiei, egală
cu 5 1 p.
- Obținerea 𝐷(𝑥 ) = 5√𝑥 − 5 1 p.
- Obținerea inecuației √𝑥 < 2 1 p.
5. 5 p. 𝑆 = [0; 4) 𝑥≥0
- Obținerea sistemului � 2 p.
𝑥<4
- Obținerea răspunsului corect 1 p.
- ∆= −9
- (cate 1 p. pentru partea reală și
𝑆= partea imaginară; 1 p. pentru
6. 5 p.
{1 − 2𝑖; 1 + 𝑖 } utilizarea în calcule 𝑖 2 = −1) 3 p.
𝑧 = 1 − 2𝑖
- Obținerea �
𝑧 = 1+𝑖 2 p.
𝐵𝐶 𝐶𝐾
- 𝐴𝐵 = 𝐴𝐾 1 p.
4
- 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 1 p.
5
15 cm - 𝐴𝐶 =18 cm 1 p.
7. 6 p. 16
- Obținerea 𝐵𝐶 2 = 𝐵𝐶 2 + 324 1 p.
25
- Obținerea 𝐵𝐶 = 30 cm 1 p.
- Determinarea lungimii razei
cercului circumscris triunghiului 1 p.
Pe (−∞; 0) și - Aflarea derivatei funcţiei 𝑓 2 p.
(0; 1] funcția 𝑓 - Rezolvarea ecuației 𝑓 ′ (𝑥 ) = 0 1 p.
este monoton - Cercetarea semnului derivatei 1 p.
8. 6 p. descrescătoare; - Scrierea intervalelor de monotonie
pe [1; +∞) funcția (1 p. pentru intervalele de
𝑓 este monoton descreștere; 1 p. pentru intervalul
crescătoare de creștere) 2 p.
- 𝑛 = 10 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 7 2 p.
1 -𝑚 = 2∙3∙1∙2
9. 5 p. 𝑚 2 p.
420 - Calcularea probabilității 𝑝 = 𝑛 1 p.
- Determinarea lungimii înălțimii
trunchiului de piramidă
(1 p. pentru identificarea unghiului
diedru de la baza mare; 1 p. pentru
determinarea lungimii proiecției
apotemei pe baza mare; 1 p. pentru
calcularea lungimii înălțimii
10. 6 p. 2√6 cm2 trunchiului de piramidă) 3 p.
- Determinarea lungimii diagonalei
bazei mari 1 p.
- Determinarea lungimii diagonalei
bazei mici 1 p.
- Determinarea ariei secțiunii
diagonale a trunchiului de piramidă 1 p.
- Obținerea ecuației
cos 𝑥(2 sin 𝑥 + 1) = 0 1 p.
- Obținerea în condiția cos 𝑥 > 0 a
ecuației
𝑥∈ 2 sin 𝑥 + 1 = 0 1 p.
𝜋 𝜋
11. 6 p.
�− + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ ℤ� 𝑥 = − + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ ℤ
6
6 - Obținerea � 7𝜋
𝑥 = + 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ 2 p.
6
- Selectarea soluțiilor ecuației pentru
care cos 𝑥 > 0 (câte 1 p. pentru
fiecare mulțime de soluții) 2 p.
- Obținerea
𝐹(𝑥 ) = 𝑒 𝑥 (𝑥 − 1) + 𝐶 2 p.
- Scrierea sau utilizarea condiției
𝑓(𝑥0 ) = 0, unde 𝑥0 este abscisa
𝐹 (𝑥 ) =
12. 6 p. 𝑥( punctului de tangență 1 p.
𝑒 𝑥 − 1) + 1
- Obținerea 𝑥0 = 0 1 p.
- 𝐹 (0) = 0 1 p.
- Determinarea valorii lui 𝐶 și
scrierea răspunsului corect 1 p.
55p.