Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Unitatea de invatamant: Scoala Primara Ana Lugojana


Data: 29.11.2019
Grupa: mică
Tema anuala de studiu: “ Cine sunt/ suntem?”
Tema zilei: “ Românașii! “
Tipul activității: verificare și consolidare de cunoștințe
Categoria de activitate : DEC- artistico-plastic – pictură
Scopul: consolidarea deprinderilor de a picta; dezvoltarea simțului artistic prin realizarea unor lucrări originale
Obiective operationale:
 să identifice materialele de lucru primite
 să respecte etapele de lucru
 să respecte ordinea realizării produsului
 să adopte o poziție corectă în timpul lucrului pe scaunel
 să participe cu interes la activitate

STRATEGII DIDACTICE
METODE SI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, turul galeriilor, metoda celor 4 colțuri
MATERIALE DIDACTICE : fișă model, acuarele, bureți, servețele
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
DURATA: 30 de minute

EVALUAREA
 Continuă - prin observarea comportamentului copiilor, participarea activă
 Finală – prin aprecieri verbale
Bibliografie : - Metode interactive de grup- Ghid Metodic, Ed Arves, 2002
- Preda, V. Dumitrana, M( 2005) Programa activitaților instructive- educative în grădinița de copii, Ed V&I Integral, București
- Curriculum pentru educație timpurie , 2019
- Camelia Munteanu, Eusebiu Neculai Munteanu, Ghid pentru învățământul preșcolar, Editura Polirom
Demersul didactic

Evenimentul Conținutul activității Strategii didactice Evaluare


didactic Metode/procedee/ Materiale Forma de
tehnici didactice organizare
1.Moment
organizatoric Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea activității.
Aerisirea salii de grupa, aranjarea mobilierului pe arii de
stimulare, pregatirea materialului didactic necesar, Aprecieri verbale
asigurarea unei atmosfere proprice pentru buna desfasurare
a activitatii

2. Captarea
atenției Voi scoate din lada de zestre un tablou ce înfățișează Frontal
drapelul țării, apoi, le citesc preșcolarilor o scrisoare în Conversația
care este relatată sarcina de lucru.

3. Conversația Observarea
Reactualizare a Activitatea debutează cu reactualizarea unor cunoștințe Exercițiu comportamentului
cunoștințelor despre sărbătoarea zilei: Ce sărbătorim astăzi? Cum ne în timpul activității.
numim noi, dar țara noastră?
Copiii răspund la întrebări. Se va preciza că activitatea de Demonstrația
astăzi se numește Românașii. Se pune un copil să repete
titlul activității de astăzi pentru a se sistematiza.
4. Anunțarea Se prezintă planșa model și se explică etapele și modul de Planșă model Frontal Observarea
temei și lucru. Se antrenează copiii în discuții pe marginea planșei Acuarele comportamentului
obiectivelor model și se face intuirea materialelor. Ce observați? Ce Bureți în timpul activității
materiale s-au folosit? Ce tehnici de lucru au fost aplicate? Corectarea imediată
Care sunt instrumente necesare ? a greșelilor.
Se fac exerciții de încălzire a degetelor. Individual
„Bate palmele ușor, Frontal
Bate palmele de zor,
Un doi trei
Un doi trei”
Se prezintă etapele de lucru iar preșcolarii sunt atenți
pentru a și le însuși.

5. Executarea
lucrării Activitatea se desfășoară pe fond muzical astfel încât
preșcolarii să lucreze relaxați și cu placere. Turul galeriilor Muzică
Laptop

6. Aprecierea Metoda celor Panou Individual Analiza lucrărilor


lucrărilor Evaluarea se face în mod obiectiv, de către copii, patru colțuri copiilor
urmărindu-se criteriile de evaluare: corectitudinea
execuției, gradul de finalitate, originalitatea.
Lucrările realizate se pun la panou.
7. Obtinerea ?
feed-back- ului
8. Încheierea Scrisoare din Frontal Aprecieri Verbale
activității Se vor face aprecieri verbale asupra modului de participare partea
a copiilor la activitate. Româncuței
Preșcolarii primesc o recompensă din partea Româncuței. Recompense

S-ar putea să vă placă și