Sunteți pe pagina 1din 3

Ziua Mondială a Sănătăţii 2019

Marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii la data de 7 aprilie a fiecărui an a fost iniţiată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) în 1948, devenind efectivă în calendarul manifestărilor dedicate
sănătăţii în 1950.

Celebrarea în fiecare an a acestei zile are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi
popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor
profesionale din domeniul sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care sănătatea o are
pentru viaţa fiecărui individ şi pentru societate.

Campaniile derulate de OMS în cadrul manifestărilor anuale dedicate acestei zile propun teme şi
sloganuri specifice, corelate cu problemele şi realităţile curente în materie ale lumii.

În acest sens, tema Zilei Mondiale a Sănătăţii 2019 este „Acoperire universală de sănătate:
(pentru) toată lumea, (de) peste tot” („Universal health coverage: everyone, everywhere”), iar
sloganul este „Sănătate pentru toţi!” („Health for all!”).

Alegerea acestora subliniază nevoia evidentă ca toţi oamenii, fără niciun fel de discriminare, să
beneficieze de serviciile de sănătate de care au nevoie, când şi unde au nevoie de acestea. Tema
şi sloganul sunt de actualitate, cu atât mai mult cu cât, în prezent, în întreaga lume, milioane de
oameni nu au încă acces la servicii de îngrijire a sănătăţii, în special din cauza dificultăţilor
financiare. De aceea, acoperirea universală de sănătate, îndeosebi în ceea ce priveşte asistenţa
medicală primară, reprezintă un obiectiv prioritar al OMS, la care forurile de decizie politică ale
statelor trebuie să contribuie prin asigurarea cadrului necesar ca acesta să devină viabil.

Farmaciştii de comunitate, prin expertiza profesională şi prerogativele conferite de lege, au un


aport semnificativ la îngrijirea sănătăţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor.
Eliberarea medicamentelor şi a altor produse destinate îngrijirii sănătăţii, prepararea unor
medicamente în farmacie, informarea şi consilierea pacienţilor privind utilizarea corectă şi
raţională a medicamentelor, testarea unor parametri biologici, administrarea de vaccinuri,
participarea la programe şi campanii de promovare şi ocrotire a sănătăţii populaţiei în
conformitate cu competenţele profesionale se circumscriu apelurilor la acţiune lansate cu ocazia
marcării acestei zile.

Susţineţi Campania de Promovare a Acoperirii Universale cu Servicii de Sănătate Preventive!


Haideți să sărbătorim împreună Ziua Mondiala a Sanatatii!!

Contribuiţi la creşterea gradului de conştientizare asupra importanței disponibilității și accesării


serviciilor de sănătate preventive de către toți oamenii!

Este momentul să avem acoperire universală cu servicii de sănătate: fiecare om să aibă acces la
servicii de sănătate fără să se confrunte cu probleme financiare. Nimeni nu ar trebui să aleagă
între serviciile de sănătate și alte nevoi elementare. Acoperirea universală cu servicii de sănătate
este pentru toată lumea, indiferent de locul în care trăiește!

Celebrarea în fiecare an a acestei zile are ca scop general conştientizarea tuturor oamenilor şi
popoarelor în ansamblu, precum şi a factorilor decizionali guvernamentali, a corpurilor
profesionale din domeniul sănătăţii şi a societăţii civile asupra importanţei pe care sănătatea o are
pentru viaţa fiecărui individ şi pentru societate.

Obiectivele:
1. Creșterea nivelului de informare și a gradului de conștientizare în rândul populației generale
cu privire la serviciile preventive disponibile, în special în cadrul medicinei primare
2. Creșterea nivelului de responsabilitate în rândul personalului medical implicat preponderent în
oferirea de servicii de asistență medicală primară (medici de familie, asistenți medicali
comunitari, mediatori sanitari, medici, medici dentiști și asistente de medicină școlară) cu privire
la importanța acordării serviciilor preventive disponbile, pentru toate categoriile de indivizi.
Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ jumătate din populația lumii nu
are acces la servicii esențiale de sănătate. De asemenea, aproximativ 800 de milioane de
persoane (12% din populația lumii) plătesc cel puțin 10% din veniturile gospodăriei pentru
serviciile de sănătate de care beneficiază iar 100 de milioane de persoane sunt împinse în
”sărăcie extremă” (trăind cu $ 1.90 sau mai puțin pe zi) în urma cheltuielilor cu serviciile de
sănătate.

Accesul la servicii esențiale de sănătate de calitate și la protecție financiară în procesul de


accesare a acestor servicii îmbunătățesc sănătatea populației, cresc speranța de viață, protejează
țările de apariția unor epidemii, reduc sărăcia și riscul de foamete, creează locuri de muncă,
susțin creșterea economică și egalitatea de gen.

România se situează pe locul 4 la nivelul țărilor EU28 în ceea ce privește rata standardizată de
mortalitate la 100.000 de locuitori pentru decesele prevenibile, având, în anul 2015, o rată de
aproximativ 1,7 ori mai mare decât media țărilor EU28.
În România, 40% din povara generală a bolii, măsurată în ani de viață ajustați pentru dizabilitate
(disability adjusted life years – DALY), poate fi atribuită factorilor de risc comportamentali,
respectiv fumatul, consumul de alcool, alimentației nesănătoase și activității fizice scăzute.
Raportat la nivel european, cele mai importante probleme sunt reprezentate de consumul de
alcool episodic excesiv, care în anul 2014 înregistra 53% în rândul bărbaților din România, cel
mai mare procent din toate țările UE, respectiv de obezitatea în rândul adolescenților, care, deși
se situează încă sub media UE, s-a dublat în ultimul deceniu, de la 7% în 2005-2006 la 14% în
2013-2014.
Având în vedere povara crescută prin boli prevenibile în România, cu prilejul celebrării Zilei
Mondiale a Sănătății 2019, promovăm sloganul campaniei naționale „Prin prevenție, sănătate
petru toti!

Profit de ocazie pentru a adresa asistentilor medicali si farmaciştilor, calde felicitări şi urări de
bine pentru profesionalismul, grija, devotamentul, hotărârea şi acurateţea cu care muncesc în
slujba îngrijirii sănătăţii semenilor!