Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentare text epic

(Clasa a VII-a)
Textul epic este o operă literară bazată pe narațiune, în care un narator relatează întâmplări
într-o succesiune organizată logic și temporal și în care apar personaje care au diferite roluri în
realizarea acțiunii.
Fragmentul selectat din opera X de Y se înscrie în tiparul textului epic, întrunind
caracteristici precum: exprimarea ideilor, a trăirilor autorului, în mod indirect, prezenta naratiunii
ca mod de expunere, a instantelor comunicării narative (narator/personaje) si a cronotopului
actiunii.
În primul rând, prin intermediul naratiunii, ca mod de expunere, este relatată o
întâmplare ai cărei protagonisti...(rezumi în 2-3 fraze fragmentul). Pe lângă naratiune sunt
valorificate, ca moduri de expunere: descrierea sumară (ce suspendă naratiunea) si dialogul (ce
are rolul de a dinamiza discursul epic).
În privinta instantelor comunicării narative, se distinge, din punctul de vedere al gradului de
implicare în diegeză, ipostaza unui narator obiectiv/subiectiv, sugestivi fiind indicii morfologici la
persoana a III-a /I. (exemple)
Pe lângă narator, ca instante ale comunicării în textul epic, apar si personajele. Protagonistul
fragmentului/operei este..., iar personajele secundare/episodice sunt...
Nu în ultimul rând, se distinge cronotopul actiunii: spatiul întâmplării e precizat:,,...", însă/iar
coordonata temporală e vag/bine precizată/conturată:,,...".
Asadar, având în vedere cele prezentate, pot sustine că textul fragmentar selectat din
opera X de Y se încadrează în textul epic si surprinde într-un act narativ liniar ideea că... (zici într-
o frază ideea fragmentului).