Sunteți pe pagina 1din 7

Abordare integrată

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TORMAC


INSTITUTOR: Toth Melinda
CLASA: I A
ARIA CURICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba română
TEMA LECŢIEI:Sunetul şi litera A mare de tipar şi de mână.
TIPUL LECŢIEI: Comunicare de noi cunoştinţe şi formare de priceperi şi deprinderi

OBIECTIVE GENERALE:
O1 Familiarizarea cu litera ”A” mare de tipar şi de mână prin analiza elementelor grafice din care sunt formate şi prin
realizarea corespondenţei sunet - literă.
O2 Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziţii pe baza unor imagini;
O3 Consolidarea deprinderii de a localiza un sunet (A) într-un cuvânt dat;
O4 Formarea deprinderii de scriere corectă a literei „A” mare de mână pe liniatura caietului tip I, prin îmbinarea
elementelor grafice din care este compus;
O5 Formarea deprinderii de citire a literelor de mână şi de tipar, “citirea“ ilustraţiilor.
O6 Dezvoltarea capacităţii de a-şi concentra atenţia în mod voluntar pe parcursul lecţiei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


Oo1 – să alcătuiască propoziţii formate din două sau trei cuvinte pe baza unor imagini;
1
Oo2 – să despartă în silabe cuvinte formate din două sau trei silabe pe baza exerciţiului anterior;
Oo3 – să precizeze poziţia sunetului „A” într-un cuvânt dat pe baza despărţirii în silabe a cuvântului respectiv;
Oo4 – să încercuiască litera „A” mare de tipar într-un text dat pe baza explicaţiilor anterioare;
Oo5 – să citească în ritm propriu literele de mână şi de tipar, să citească ilustraţiile recunoscînd literele învăţate.
Oo6 – să scrie litera „A” mare de mână prin unirea corectă a elementelor grafice din care este compusă;
Oo7 – să transcrie corect litera învățată, realizând corespondenţa literă de tipar – literă de mână;
Oo8 – să scrie după dictare litera, cuvinte pe baza exerciţiului anterior.

RESURSE – MATERIALE: planşe cu litera „A” mare de tipar şi de mână;


Alfabetar
Fişe de lucru în clasă destinate recunoaşterii literei învăţate
Fişe pentru exersarea cititului ce conţin alte cuvinte care nu sunt în abecedar.

– PROCEDURALE: metoda fonetică analitico-sintetică, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul.

BIBLIOGRAFIE: - Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. Curriculum


pentru clasele I-II – Bucureşti, 2003.
- Şerdean, Ioan, „Metodica predării limbii române” – manual pentru clasa a XI-a, a XII-a, E.D.P.,
Bucureşti, 1981.

2
Obiec- Etapele lecţiei Timp Conţinuturi Strategie Evaluare
tive
Partea I (prima oră)
1. Moment 1’ Asigurarea condiţiilor optime pentru începerea Conversaţia
organizatoric. lecţiei.
2. Verificarea cunoş- 5’ Se verifică tema pentru acasă. Exerciţiul - joc Frontală
tinţelor anterioare Învăţătoarea arată cu un indicator cuvinte care
ale elevilor. conțin litera învățată. Elevii bat din palme de
câte ori aud sunetul a .

3. Anunţarea 1’ Elevii sunt anunţaţi că vor învăța și un alt fel de Conversaţia


obiectivelor a scrie sunetul și litera a . Aceast sunet și
această literă nu o vor folosi numai în anumite
condiții: La început de propoziție sau când
dorim să scriem nume de persoane , denumiri de
orașe , așezări, (substantive proprii)

4. Captarea atenţiei. 5’ Învăţătoarea prezintă povestea lui A. Observaţia


Cu ajutorul fișei nr. 4 elevii vor descoperi Observă!
deosebirea dintre sunetul și litera a mic de tipar
și A mare de tipar. Exerciţiul
Fișa nr. 4

5. Desfăşurarea Elevii vor alcătui propoziţii formate din două


propriu-zisă a lecţiei. sau trei cuvinte pe baza ilustraţiilor prezentate.
 Observarea 5’ Se alege o propoziţie de genul: Metoda fonetică Alcătuieşte
Oo1 imaginilor Fișa nr. 1 analitico-sintetică. propoziţii!

3
Oo2
Oo3 Din câte cuvinte este alcătuită această
propoziţie? (2 cuvinte)

Care este primul cuvânt? Dar al doilea? (elevii


răspund) Metoda fonetică Desparte în
Se desparte în silabe cuvântul . analitico-sintetică. silabe!
Se analizează prima şi a doua silabă.
Oo4  Localizarea 2’ Se precizează sunetul cu care încep cele două
sunetului a în silabe.
cuvinte. Elevii dau exemple de alte cuvinte care încep Exerciţiul Exemplifică!
cu sunetul A. Cuvintele se despart în silabe şi se
localizează sunetul.
Oo5
 Prezentarea 2’ Se prezintă planşa cu litera A mare de tipar
literei n mic de tipar. Elevii încercuiesc litera A în textul din fişa de Exerciţiul Încercuieşte!
 Recunoaşterea 1’ lucru. Fișa nr. 2
literei A mare de
tipar.
Se citesc coloanele de cuvinte mai întâi în
Oo6 şoaptă, de fiecare elev în ritm propriu, apoi cu
10’ voce tare în cor. Se realizează citirea model de Exerciţiul
 Citirea coloanelor către învăţătoare, apoi citire selectivă. Citeşte!
de cuvinte. Demonstraţia
Se prezintă litera A mare de mână. Se analizează
elementele grafice din care este compus. Se
scrie la tablă model litera. Câţiva elevi vor scrie
Oo6 2’ la tablă litera A mare de mână.
 Prezentarea
4
literei A mare de Exerciţii de încălzire a muşchilor fini ai Jocul
mână. 1’ mâinilor. Jocuri cu cântec.
 Încălzirea Elevii vor modela din plastilină elementele
muşchilor fini ai grafice ale literei A mare de mână, apoi vor
mâinii. îmbina elementele Modelează!
10’ Învăţătoarea va verifica permanent modul de
 Modelarea literei lucru al elevilor.
A mare de mână din
plastilină
- Aprecieri asupra 1’
modului cum s-a
desfăşurat prima
parte a lecţiei.
Partea a II-a (ora a II-a)
6. Desfăşurarea Elevii citesc în ritm propriu, în şoaptă cuvintele Citeşte!
lecţiei din abecedar. Exerciţiul
 Citirea 15’ .
propoziţiilor Se realizează citirea model de către învăţătoare.
Oo5 Citire în lanţ. Fiecare elev va citi câte un cuvânt

Elevii vor scrie pe fișă elementele grafice . Fișa


nr. 5
Demonstraţia Scrie!
Învăţătoarea va verifica permanent modul cum
Oo6  Scrierea 15’ scriu elevii.
elementelor grafice Elevii vor scrie două rânduri cu litera A mare de
și a literei A mare de mână. Fișa nr 6.
mână Activitate în completare Fișa nr. 7 unde elevii Exerciţiul
5
vor fi îndrumați să scrie doar prima literă a
Oo5 fiecărui cuvânt.
Oo7

Oo8 7. Evaluare. 10’ Elevii vor scrie după dictare următoarele litere. Probă scrisă.
.a mic de mână și A mare de mână
8. Tema pentru 5’ Elevii vor scrie acasă două rânduri cu litera A
acasă. mare de mână.

Aprecieri generale
asupra modului cum
s-a desfăşurat lecţia.