Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 4, Analiz¼

a matematic¼
a, semestrul I, 2013–2014

1 Limite şi continuitate


Exerciţiul 1.1 S¼a se calculeze limitele:
p p
x3 + 5x2 + 4x 4 5x 1 3x + 1
1. lim : 2. lim :
x! 2 x2 + 4x + 4 x!1 x2 3x + 2
4
5x + 3x 2 2 3
x +1
3. lim 4
: 4. lim 3
:
x!1 4x + x + 1 x! 1 6x 3x2 x + 2
x 1 4x3 + 3
5. lim 2 : 6. lim :
x!1 x + 5x 3 x! 1 2x5 + 4
3 2
x + 3x + 3x 1 6x6 + 4x4 + 2x 1
7. lim : 8. lim :
x!1p 7x
p +1 x! 1 x2 + 2
3
x+3 x 4 p
9. lim : 10. lim ( x2 3x + 5 + x):
x!1 x 1 x! 1
5x2 1
x
x2 + 2x + 3 3x3 + x + 3 x+3
11. lim : 12. lim :
x!1 x2 x + 1 3
x! 1 3x + x + 1 2
p sin 5x sin 3x
13. lim x ln( x2 + 2x + 7 + x): 14. lim :
x! 1 x!0 x
cos 3x cos 9x tg(tg x) sin(sin x)
15. lim : 16. lim :
x!0 x sin 5x x!0 tg x sin x
cos(tg x) cos(sin x) ln(1 + sin 2x)
17. lim : 18. lim :
x!0 x(tg x sin x) x!0 tg 3x
ln(1 + x) x ln x p 1
19. lim : 20. lim (tg x) 1 sin 2x :
x!1 ln x x! 4
p tg 3x
21. lim 3 tg x :
x! 6

Exerciţiul 1.2 S¼a se determine numerele reale a; b; c astfel încât s¼a …e veri…cate relaţiile:
p
1. lim x ln( x2 + bx + c + ax) = 5:
x! 1
x+7
ax + 18 cx + 5
2. lim = e3 :
x! 1 bx + 3

Exerciţiul 1.3 S¼a se arate c¼a funcţiile urm¼atoare nu au limit¼a în punctele speci…cate:
1
1. f (x) = sin ; în x0 = 0:
x
2. f (x) = cos x; la +1:
x
3. f (x) = e (1 + 3 cos x); la +1:
x sin( x1 )
4. f (x) = ; în x0 = 0:
ln(1 + x)

1
Exerciţiul 1.4 S¼a se studieze continuitatea funcţiilor. În caz de discontinuitate, precizaţi tipul
acesteia:
x cos x1 ; x 6= 0
1. f : R ! R; f (x) = :
0; x = 0
8
> ln(1 + arctg 3x)
>
> ; x<0
< sin 2x
3
2. f : R ! R; f (x) = 2; x = 0 :
>
> sin(3x2 )
>
: 1 5 1
ln 5 ; x>0
8 1 cos 4x
< 1
1 ; x 6= 1
3. f : R ! R; f (x) = 2 + 3 x 1 :
:
8 x 5; x = 1
> e cos x 1
>
> ; dac¼ ax<0
< sin x
4. f : R ! R; f (x) = a; dac¼ ax=0 ; unde a 2 R:
>
> ln(1 + x)
>
: ; dac¼ ax>0
x
arctg x 1 1 ; x 6= 1
5. f (x) = :
4; x = 1 8
> cos 3x cos 7x
>
> ; x<0
< x2
6. f : R ! R; f (x) = 3; x = 0 :
>
> ln(1 + 3 x)
>
: ; x>0
8 x
> 2
< 3 2x x ; x 2 [0; 1)
7. f : R ! R; f (x) = 1; x = 1 :
>
: x x22 1 ; x > 1
8
> x 4 1 x
>
>
> ; x 2 [0; 1)
< x 1
8. f : R ! R; f (x) = 1; x = 1 :
>
> x
>
> cos 2
: ; x>1
x 1
1; x 2 Q
9. f : R ! R; f (x) = :
2; x 2 R n Q
x2 ; x 2 Q
10. f : R ! R; f (x) = :
x + 6; x 2 R n Q

Exerciţiul 1.5 Folosind regula lui l’Hospital, calculaţi limitele:


ex cos x 1
1. lim :
x!0 sin(sin x)
2
ex x sin x cos x ln cos ax
2. lim : 3. lim :
x!0 x2 x!0 ln cos bx
tg x x tg x x xx 1
4. lim : 5. lim : 6. lim :
x!0 x sin x x!0 x3 x!1 ln x
x 1
7. lim x2 ln x: 8. lim (1 x) tg : 9. lim tg x :
x!0;x>0 x!1 2 x! 2 cos x

2
x
p 1 x cos 2
10. lim (cos x) x : 11. lim tg : 12. lim ln(1 + 4x ) ln(1 + x5 ):
x!0 x!1;x<1 2 x!1
1
x ln x : xln x
13. lim [ln(x ln(x ln x))]: 14. lim tg 15. lim :
x!e x!1 2x + 1 x!1 (ln x)x

Exerciţiul 1.6 S¼a se calculeze limitele:


x2 + y 2
1. lim p :
x!0;y!0 1 + x2 + y 2 1
y xy
2. lim 1+ :
x!1;y!4 x
x4 + y 4
3. lim :
x!0;y!0 x2 + y 2
x+y
4. lim 2
:
x!1;y!1 x xy + y 2

Exerciţiul 1.7 S¼a se arate c¼a urm¼atoarele funcţii nu au limit¼a în punctele speci…cate:
x+y
1. f (x; y) = (0; 0):
x + 3y
x + y2
2. f (x; y) = (0; 0):
2x + y 2
ey 1
3. f (x; y) = (1; 0):
x 1
xy 3
4. f (x; y) = (0; 0):
3x4 + y 4
x4 y 4
5. f (x; y) = (0; 0):
3x2 y 2
1 cos(x2 + y 2 )
5. f (x; y) = (0; 0):
xy(x2 + y 2 )
x2 y 2
6. f (x; y) = (0; 0):
x2 y 2 + (x y)2

Exerciţiul 1.8 S¼a se studieze continuitatea funcţiilor pe domeniile lor de de…niţie:


8
< ln(1 + x2 + y 2 ) 2
; x + y 2 6= 0
1. f : R2 ! R, f (x; y) = x2 + y 2 :
:
8 1; x = y = 0
< sin(x2 + y 2 )
; (x; y) 6= (0; 0)
2. f : R2 ! R, f (x; y) = x2 + y 2 :
:
8 1; (x; y) = (0; 0)
< sin(xy)
; x2 + y 2 6= 0
3. f : R2 ! R, f (x; y) = x2 + y 2 :
: 2 2
0; x + y = 0
8
< 5x2 y
2 ; (x; y) 6= (0; 0)
4. f : R ! R, f (x; y) = 4x4 + y 2 :
:
0; (x; y) = (0; 0)

3
8
< x3 y 3
; (x; y) 6= (0; 0)
5. f : R2 ! R, f (x; y) = x2 + y 2 :
:
0; (x; y) = (0; 0)