Sunteți pe pagina 1din 12

Geometria roților

Andrișan Cătălin
Cuprins
Introducere
Unghiul de înclinare longitudinală (de fugă) - β
Unghiul de înclinare transversală (laterală) a pivotului – δ
Unghiul de cădere - α
Unghiul de convergenţă - ρ
La pivoţii fuzetelor se deosebesc două unghiuri:
- unghiul de înclinare longitudinală (unghi de fugă), β;
- unghiul de înclinare transversală, δ.
Roţile de direcţie, ca şi pivoţii, prezintă două unghiuri:
- unghiul de cădere sau de carosaj, α;
- unghiul de convergenţă, ρ.
Unghiurile α, β, ρ şi δ se stabilesc pentru roţile
nebracate şi automobilul dispus pe un plan orizontal.
Unghiul de înclinare longitudinală (de fugă) - β
Reprezintă înclinarea longitudinală a pivotului şi se obţine prin
înclinarea pivotului în aşa fel încât prelungirea axei lui să
întâlnească calea de rulare într-un punct B, situat înaintea
punctului A de contact al roţii
Unghiul de înclinare longitudinală a pivotului face ca, după
bracare, roţile de direcţie să aibă tendinţa de revenire la poziţia
de mers în linie dreaptă, datorită apariţiei unui moment
stabilizator de viteză produs de reacţiunile (Y) ce apar între
roţile de direcţie şi calea de rulare.
Unghiul de înclinare transversală (laterală) a
pivotului - δ
La bracare, datorită unghiului de înclinare transversală, roţile tind
să se deplaseze în jos (la o bracare cu 1800 , deplasarea este
hmax), dar deoarece acest lucru nu este posibil, întrucât roata se
sprijină pe calea de rulare, rezultă o ridicare a pivotului, respectiv
a punţii din fată şi a cadrului (caroseriei. Sub acţiunea greutăţii
preluate de puntea din faţă, roţile tind să revină la poziţia
corespunzătoare mersului în linie dreaptă, datorită apariţiei unui
moment de stabilizare a greutăţii.
Unghiul de cădere - α
Unghiul de cădere sau de carosaj,
reprezintă înclinarea roţii faţă de planul
longitudinal vertical. Acest unghi
contribuie la stabilizarea direcţiei,
împiedicând tendinţa roţilor de a oscila
datorită jocului rulmenţilor.
Înclinarea roţii va conduce la apariţia unei componente
axiale ce rezultă din descompunerea greutăţii ce revine fiecărei
roţi. Componenta axială anulează jocul din rulmenți şi descarcă
piulițele de fixare din capătul exterior al fuzetei.
Unghiul de convergenţă - ρ
Convergenţa roţilor este necesară pentru a
compensa tendinţa de rulare divergentă sau convergentă a
lor, cauzată de unghiul de cădere sau de reacţiunile ce
apar. Convergenţa se alege astfel încât, în condiţii normale
de deplasare, roţile să aibă tendinţa să ruleze paralel.
În funcție de tipul roţii (nemotoare sau motoare)
forța rezistentă sau de tracțiune generează un moment faţă
de axa pivotului care tinde să deschidă sau să închide
roţile. Unghiul de convergenţă compensează atât această
deschidere cât şi cea datorată unghiului de cădere.
Bibliografie
https://www.4tuning.ro/tehnica-auto/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-
geometria-rotilor-unghiuri-de-cadere-de-convergenta-cum-se-
regleaza-40252.html
https://www.e-automobile.ro/
https://autoama.blogspot.com/2014/11/geometria-rotilor.html

S-ar putea să vă placă și