Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 14, Analiz¼

a matematic¼
a, semestrul I, 2013–2014

1 Integrale triple
Exerciţiul 1.1 Calculaţi urm¼atoarele integrale duble pe domeniiile speci…cate:
ZZZ
1. I = (x + y + z) dxdydz, unde V = [0; a] [0; a] [0; a] :
Z Z ZV
1
2. I = xydxdydz, unde V = [1; 2] [ 2; 1] 0; :
Z Z ZV 2
h i h i h i
3. I = sin(x + y + z)dxdydz ; unde V = 0; 0; 0; :
Z Z VZ 2 2 2
4. I = cos(x + y + z)dxdydz; unde V este mulţimea punctelor din spaţiu limitat¼
a de
V
planele: x = 0; y = 0; z = 0 şi x + y + z = :
ZZZ 2
5. I = xdxdydz, unde
V

V = (x; y; z) 2 R3 j x2 + y 2 + z 2 r2 :
ZZZ
6. I = x3 y 2 z dxdydz, unde
V

V = (x; y; z) 2 R3 j x 2 [0; 1] ; y 2 [0; 1] ; 0 z xy :


ZZZ
7. I = (2x + 3y z) dxdydz, unde V este corpul m¼
arginit de planele: x = 0; y = 0;
V
z = 0; z = aZ>
Z Z0 şi x + y = b > 0:
dxdydz
8. I = 3
, unde V este teraedrul limitat de planele de coordonate şi de
V (1 + x + y + z)
planul de ecuaţie:
ZZZ x + y + z = 1:
9. I = (x2 + y 2 z) dxdydz , unde V este corpul m¼
arginit de paraboloidul z = x2 + y 2 şi
V
de sfera x2 + Z Z Z z 2 = 6; z 0:
y2 +
p
10. I = z x2 + y 2 dxdydz; unde V este corpul m¼
arginit de suprafeţele de ecuaţii:
V
x2 + y 2 = 2x;
Z ZyZ= 0; z = 0; z = a > 0:
11. I = xyz dxdydz, unde V = [0; 1] [2; 4] [5; 8] :
V 8
> 1
ZZZ < 0 x
2
12. I = z dxdydz; unde V este dat de: x y p 2x
V >
:
0 z 1 x2 y 2 :
13. A‡aţi volumul tetraedrului m¼ arginit de planele de coordonate şi planul de ecuaţie 3x + 3y +
z = 3. ZZZ
x
14. Calculaţi 2 2
dxdydz, unde V este regiunea din primul octant m¼ arginit¼
a de sfera
V x +y
de raz¼a 3.
15. G¼ asiţi masa cilindrului solid V = (x; y; z)j x2 + y 2 9; 0 z 1 având densitatea
(x; y; z) = 3 2z.

1
ZZZ p
16. Folosing coordonatele cilindrice, s¼
a se calculeze x2 + y 2 dxdydz, unde V este regiunea
V
din cilindrul x2 + y 2 4 situat¼
aZ Zîntre
Z planul xOy şi planul y = z.
17. Calculaţi integrala I = x2 dxdydz, unde B este bila unitate:
B

B = (x; y; z) j x2 + y 2 + z 2 1 :

18. S¼
a se determine volumul regiunii m¼ arginite de suprafeţele z = x2 + y 2 şi z = 2 x2 y 2 .
19. S¼a se determine masa porţiunii din conul solid x2 + y 2p z 2 m¼ arginit¼ a de sfera unitate,
situat¼
a în semispaţiul z 0 ştiind c¼ 2
a are densitatea (x; y; z) = x + y + z .2 2

20. A‡aţi volumul tetraedrului m¼ arginit de planele de coordonate şi de planul x + 2y + z = 6.


A‡aţi apoi masa M a tetraedrului ştiind c¼a are densitatea (x; y; z) = 6 x.
21. S¼a se determine volumul porţinuii din bila cu centrul în origine şi raz¼
a 2 situat¼ a deasupra
planului z = 1. ZZZ
22. S¼
a se calculeze I = a în interiorul sferei x2 + y 2 +
zdxdydz unde V este regiunea situat¼
V
z 2 = 2, în interiorul cilindrului Zx2 + Zy2 = Z1 şi deasupra planului xOy.
2 1 ey y
e
23. Calculaţi integrala I = 2
dx dy dz.
1 0 1 xz
24. Fie V .regiunea din R3 m¼ arginit¼ 2 2
Z Z Za de paraboloidul x + y = z, planul z = 0 şi cilindrul
x2 + y 2 = 1. Calculaţi integrala I = x2 dxdydz.
V
25. A‡aţi volumul regiunii V R3 din cilindrul x2 +y 2 = 9 m¼ a de paraboloidul z = x2 +y 2
arginit¼
şi situat¼
a deasupra planului xOy: Z Z Z
26. Calculaţi integrala tripl¼
aI = ydxdydz, unde V este porţiunea din cilindrul x2 +y 2 = 9
V
m¼arginit¼
a superior de planul z = x 2 şi inferior de planul z = 2 x.
27. G¼asiţi volumul corpului m¼ arginit de paraboloidul z = 4 x2 y 2 şi panul z = 0.
28. G¼asiţi volumul porţiunii din cilindrul x2 + y 2 = 4 situat¼a între planele z = 0 şi y + z = 4.
29. Folosing integrala tripl¼ a, calculaţi volumul porţiunii din cilindrul x2 + y 2 = 1 situat¼ a
deasupra planului xOy şi înZ Zinteriorul
Z sferei cu centrul în origine şi raz¼
a 2.
30. Calculaţi intergala dxdydz unde V este tetraedrul
V
n x y z o
V = (x; y; z) j 0 x, 0 y, 0 z, + + 1 :
3 5 7