Sunteți pe pagina 1din 8

Antet: [TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 1

[Titlul aici, până la 12 cuvinte, pe una sau două linii]

[Numele autorilor, prenume și nume; omiteți titlurile și funcțiile]

[Afilieri instituționale]

Notă autor

[Includeți informațiile despre burse/finanțare și o adresă completă de corespondență.]


[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 2

Cuprins
Rezumat ......................................................................................................................... 3

[Titlul aici, până la 12 cuvinte, pe una sau două linii] ................................................... 4

[Titlu 1] .......................................................................................................................... 4

[Titlu 2] ...................................................................................................................... 4

[Titlu 3] .................................................................................................................. 4

Referințe ......................................................................................................................... 5

Note de subsol ................................................................................................................ 6

Tabele ............................................................................................................................. 7

Figuri .............................................................................................................................. 8
[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 3

Rezumat

[Rezumatul trebuie să fie un paragraf între 150 și 250 de cuvinte. Acesta nu este indentat.

Titlurile de secțiune, cum ar fi cuvântul Rezumat de mai sus, nu sunt considerate titluri, așa că

nu utilizează formatul de titlu aldin. În schimb, utilizați stilul de titlu pentru secțiuni. Acest

stil începe automat secțiunea pe o pagină nouă, astfel că nu trebuie să adăugați sfârșituri de

pagină. Pentru a aplica orice stil de text în acest document cu o singură atingere, pe fila

Pornire din panglică, accesați Stiluri.]

Cuvinte cheie: [Atingeți aici pentru a adăuga cuvinte cheie.]


[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 4

[Titlul aici, până la 12 cuvinte, pe una sau două linii]

[Corpul hârtiei dvs. utilizează o indentare de 1,27 cm pentru prima linie și spații

duble. Stilul APA oferă până la cinci niveluri de titlu, afișate în paragrafele care urmează.

Rețineți, cuvântul Introducere nu trebuie utilizat ca titlu inițial, deoarece se consideră că

lucrarea începe cu o introducere.]

[Titlu 1]

[Primele două niveluri de titlu au propriul lor paragraf, așa cum se arată aici. Titlurile

3, 4 și 5 sunt titluri continue, utilizate la începutul paragrafelor.]

[Titlu 2]1

[Pentru a actualiza cuprinsul, aplicați stilul de titlu corespunzător doar la textul titlului de la

începutul unui paragraf, iar acesta se va afișa în cuprins. Pentru a face acest lucru, selectați

textul pentru titlu. Apoi, aplicați stilul de care aveți nevoie.]

[Titlu 3]. [Includeți un punct la sfârșitul unui titlu continuu. Rețineți că puteți include

paragrafe consecutive cu propriile titluri, dacă este cazul.]

[Titlu 4]. [Atunci când utilizați titluri, nu omiteți nivelurile. Dacă aveți nevoie de un

titlu 3, 4 sau 5 fără text în continuare înainte de titlul următor, adăugați un punct la sfârșitul

titlului, apoi începeți un paragraf nou pentru subtitlu și textul său.] (Nume de familie, an)

[Titlu 5]. [La fel ca toate secțiunile documentului, referințele încep pe propria lor

pagină, după cum puteți vedea pe pagina următoare. Corpul secțiunii Referințe utilizează

stilul Bibliografie. Pentru informații mai detaliate despre formatarea referințelor, consultați

manualul pentru stilul APA, ediția a șasea.] (Nume de familie, an)


[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 5

Referințe

Nume de familie, inițială prenume, inițială al doilea prenume (Anul). Titlu articol. Titlu

jurnal, paginile de la - la.

Nume de familie, inițială prenume, inițială al doilea prenume (Anul). Titlul cărții. Nume

localitate: Nume editură.


[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 6

Note de subsol
1
[Adăugați note de subsol, dacă există, pe propria lor pagină, după referințe. Pentru

cerințele de formatare APA, este simplu să tastați propriile referințe la nota de subsol și

propriile note. Pentru a formata o referință notă de subsol, selectați numărul și apoi aplicați

Referința notă de subsol. Corpul unei note de subsol, cum ar fi acest exemplu, utilizează stilul

de text Normal. (Notă: Dacă ștergeți acest exemplu de notă de subsol, nu uitați să ștergeți și

referința sa din text.)]


[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 7

Tabele

Tabel 1

[Titlu tabel]

Cap de coloană Cap de coloană Cap de coloană Cap de coloană Cap de coloană
Cap de rând 123 123 123 123
Cap de rând 456 456 456 456
Cap de rând 789 789 789 789
Cap de rând 123 123 123 123
Cap de rând 456 456 456 456
Cap de rând 789 789 789 789

Notă: [Plasați toate tabelele pentru documentul dvs. într-o secțiune de tabele, în urma

referințelor (și, dacă e cazul, a notelor de subsol). Începeți o pagină nouă pentru fiecare tabel,

includeți un număr de tabel și un titlu de tabel pentru fiecare, așa cum vedeți pe această

pagină. Tot textul explicativ apare într-o notă de tabel care urmează după tabel, cum ar fi

aceasta. Utilizați stilul Tabel/Figură pentru a obține spațierea dintre tabel și notă. Tabelele în

format APA pot utiliza interlinia la un rând sau 1,5 rânduri. Includeți un titlu pentru fiecare

rând și coloană, chiar și atunci când conținutul pare evident. Pentru a insera un tabel, pe fila

Inserare, atingeți Tabel. Noile tabele pe care le creați în acest document utilizează în mod

implicit formatul APA.]Ff


[TITLU SCURTAT PÂNĂ LA 50 DE CARACTERE] 8

Figuri

Figura 1. [Includeți toate figurile în propria lor secțiune, în urma referințelor (și a notelor de

subsol sau a tabelelor, dacă este cazul). Includeți o legendă numerotată pentru fiecare figură.

Utilizați stilul de Tabel/Figură pentru spațierea dintre figură și legendă.]

Pentru mai multe informații despre toate elementele formatării APA, consultați Manualul

pentru stilul APA, ediția a șasea.