Sunteți pe pagina 1din 3

REPARTIZARE CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - ANUL UNIVERSITAR 2019/2020


total: 77
din care, în limba
engleză 3 IF 67
franceză 1 IFR/ 10
ID
NUMĂR LOCURI APROBATE LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE APROBATE

TOTAL ROMÂNI

Buget, cu bursă

TOTAL BUGET
BUGET

Capacitate de

Buget, fără

TOTAL RP
învăţământ

şcolarizare
Forma de

TAXĂ

bursă

TAXĂ
Limba de (A)/

B+T

B+T
RP
Nr. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Locuri
predare (AP) Domenii prioritare Absolvenți de licee Locuri destinate
repartizate Etnici Total BUGET
de dezvoltare ale situate în mediul formării cadrelor
statistic ROMI ROMANI/UE/SEE
României rural didactice
2019/2020
Biochimie română A IF 70 40 0 4 2 1 47 10 57 1 1 2 1 3
Biologie

Biologie
Biologie română A IF 150 90 1 4 2 4 101 35 136 2 1 3 1 4
1
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului română A IF 150 25 0 1 1 1 28 10 38 2 1 3 1 4
TOTAL: 155 1 9 5 6 176 55 231 5 3 8 3 11
Biochimie tehnologică română A IF 50 20 0 3 0 0 23 15 38 1 2 3 1 4
Chimie

Chimie Chimie română A IF 110 21 0 2 0 0 23 15 38 2 1 3 2 5


2
Chimie medicală română AP IF 75 21 0 3 0 0 24 20 44 2 1 3 1 4
TOTAL: 62 0 8 0 0 70 50 120 5 4 9 4 13
Drept română A IF 300 187 3 3 5 0 198 78 276 15 1 16 5 21
Drept

Drept
3 Drept română A IFR 150 0 0 0 0 0 0 145 145 0 0 0 1 1
TOTAL: 187 3 3 5 0 198 223 421 15 1 16 6 22
Administrarea afacerilor (în limba engleză) engleză A IF 100 37 0 3 1 0 41 44 85 0 0 0 1 1
Economie şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor română A IF 200 85 0 0 3 0 88 89 177 11 7 18 5 23


Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Bălți, Rep. Moldova)
română A IF 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100
Cibernetică, statistică şi Informatică economică română A IF 150 63 0 3 3 0 69 70 139 5 2 7 4 11
informatică economică Statistică şi previziune economică română A IF 75 36 0 3 1 0 40 29 69 1 1 2 1 3
Contabilitate şi informatică de gestiune română A IF 250 98 0 3 3 0 104 118 222 10 7 17 5 22
Contabilitate
Contabilitate şi informatică de gestiune română A ID 150 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 1 1
Economie şi afaceri
Economie şi afaceri internaţionale română A IF 200 72 1 3 3 0 79 78 157 18 18 36 7 43
4 internaţionale
Finanţe şi bănci română A IF 250 92 0 3 3 0 98 113 211 15 9 24 6 30
Finanţe
Finanţe şi bănci română A ID 75 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
Management română A IF 200 81 0 3 3 0 87 82 169 10 16 26 5 31
Management
Management română A ID 175 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 1 1
Marketing Marketing română A IF 200 79 0 3 3 0 85 77 162 11 22 33 5 38
Administraţie publică română A IF 200 142 0 3 3 0 148 40 188 4 5 9 0 9
Ştiinţe administrative
Administraţie publică română A ID 100 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 1 1
TOTAL: 785 1 27 26 0 839 1145 1984 185 87 272 42 314
Educaţie fizică şi sportivă română A IF 100 31 2 3 1 27 64 30 94 3 2 5 1 6
Educaţie
Fizică şi

Educaţie fizică şi sport


Sport

Sport şi performanţă motrică română AP IF 50 23 0 0 0 2 25 23 48 0 1 1 1 2


5
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială română A IF 75 25 1 3 1 0 30 39 69 3 2 5 0 5
TOTAL: 79 3 6 2 29 119 92 211 6 5 11 2 13
Asistenţă socială română A IF 315 67 2 2 1 0 72 195 267 0 1 1 1 2
Asistenţă socială
Asistenţă socială română A ID 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
Filosofie şi Ştiinţe
Social- Politice

Filosofie Filosofie română A IF 40 28 0 0 1 0 29 8 37 0 1 1 1 2


Relaţii internaţionale şi
Relaţii internaţionale şi studii europene română A IF 120 49 1 2 1 0 53 40 93 0 1 1 0 1
studii europene
6 Resurse umane română A IF 120 36 0 2 0 0 38 69 107 2 1 3 0 3
Sociologie
Sociologie română A IF 100 26 0 2 1 0 29 65 94 1 1 2 1 3
Comunicare şi relaţii publice română A IF 130 54 1 2 1 0 58 68 126 2 1 3 0 3
Ştiinţe ale comunicării
Comunicare şi relaţii publice română A ID 50 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
Ştiinţe politice Ştiinţe politice română A IF 100 29 1 2 1 0 33 60 93 1 1 2 0 2
TOTAL: 289 5 12 6 0 312 605 917 6 7 13 3 16
NUMĂR LOCURI APROBATE LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE APROBATE

TOTAL ROMÂNI

Buget, cu bursă

TOTAL BUGET
BUGET

Capacitate de

Buget, fără

TOTAL RP
învăţământ

şcolarizare
Forma de

TAXĂ

bursă

TAXĂ
Limba de (A)/

B+T

B+T
RP
Nr. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Locuri
predare (AP) Domenii prioritare Absolvenți de licee Locuri destinate
repartizate Etnici Total BUGET
de dezvoltare ale situate în mediul formării cadrelor
statistic ROMI ROMANI/UE/SEE
României rural didactice
2019/2020
Biofizică română A IF 40 5 0 2 0 0 7 2 9 0 1 1 1 2

Fizică română A IF 40 4 0 1 0 2 7 2 9 0 1 1 1 2
Fizică
Fizică

Fizică informatică română A IF 40 8 0 4 0 0 12 3 15 1 1 2 1 3


7 Fizică medicală română A IF 40 8 0 4 0 0 12 3 15 0 1 1 2 3

Ştiinţe inginereşti Fizică tehnologică română A IF 30 6 0 4 0 0 10 2 12 0 1 1 1 2


aplicate
Fizică tehnologică (Bălți, Rep. Moldova) română AP IF 80 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 24
TOTAL: 31 0 15 0 2 48 12 60 25 5 30 6 36
Geografia turismului română A IF 220 79 1 3 4 0 87 85 172 1 5 6 1 7
Geografie şi Geologie

Geografie română A IF 150 46 0 3 1 0 50 20 70 0 1 1 1 2


Geografie Hidrologie şi meteorologie română A IF 60 17 0 3 0 0 20 10 30 0 1 1 1 2
Planificare teritorială română A IF 60 22 0 3 0 0 25 5 30 0 1 1 1 2
8 Geografia turismului (în limba franceză) franceză A IF 30 12 0 3 0 0 15 10 25 0 0 0 1 1
Ştiinţa mediului Geografia mediului română A IF 80 27 0 3 0 0 30 10 40 2 1 3 2 5
Geologie Geochimie română A IF 90 26 0 3 1 0 30 10 40 0 1 1 1 2
Inginerie geologică Inginerie geologică română A IF 55 27 0 3 0 0 30 10 40 1 1 2 1 3
TOTAL: 256 1 24 6 0 287 160 447 4 11 15 9 24
Informatică

Informatică română A IF 450 200 0 3 7 2 212 69 281 9 1 10 4 14


Informatică
9
Informatică (în limba engleză) engleză AP IF 100 63 0 3 3 0 69 21 90 0 0 0 1 1

TOTAL: 263 0 6 10 2 281 90 371 9 1 10 5 15

Istorie română A IF 120 80 0 0 4 0 84 15 99 2 2 4 2 6


Istorie

Istorie
10
Istorie română A ID 50 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 1 1
TOTAL: 80 0 0 4 0 84 62 146 2 2 4 3 7
Literatură universală şi comparată - Limbă şi
literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, română A IF 30 12 0 10 0 1 1
spaniolă)

Limba şi literatura română - Literatură universală


română A IF 50 0 0 1 1
şi comparată
95 40
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură
română A IF 250 0 0 1 1
modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză,


Limbă şi literatură română A IF 200 1 0 16 323 476 5 2 7 8 23
germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română
Litere

Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană,


11
rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura modernă română A IF 400 171 0 16 97 2 1 3
(engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

O limbă şi literatură modernă (A) (engleza, franceză,


germană, rusă, italiană, spaniolă) - Literatură universală şi română A IF 30 0 0 1 1
comparată
Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche) română A IF 40 12 0 6 0 1 1
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu română A IF 100 40 0 0 0 10 50 30 80 7 2 9 3 12
urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană)

Studii culturale Studii americane engleză A IF 50 15 0 0 0 0 15 6 21 0 0 0 1 1


Ştiinţe ale comunicării Jurnalism română A IF 125 35 0 0 0 0 35 40 75 3 2 5 1 6
TOTAL: 380 1 0 16 26 423 229 652 17 12 29 13 42
NUMĂR LOCURI APROBATE LOCURI ROMÂNI DE PRETUTINDENI
cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE APROBATE

TOTAL ROMÂNI

Buget, cu bursă

TOTAL BUGET
BUGET

Capacitate de

Buget, fără

TOTAL RP
învăţământ

şcolarizare
Forma de

TAXĂ

bursă

TAXĂ
Limba de (A)/

B+T

B+T
RP
Nr. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă Locuri
predare (AP) Domenii prioritare Absolvenți de licee Locuri destinate
repartizate Etnici Total BUGET
de dezvoltare ale situate în mediul formării cadrelor
statistic ROMI ROMANI/UE/SEE
României rural didactice
2019/2020
Matematică

Matematică română A IF 120 1 1 2 4 6


Matematică 123 1 6 5 3 138 30 168
12
Matematică informatică română A IF 150 0 2 2 2 4

TOTAL: 123 1 6 5 3 138 30 168 1 3 4 6 10


Psihologie română A IF 300 147 2 3 3 0 155 133 288 5 5 10 2 12
Psihologie şi Ştiinţe

Psihologie
Psihologie română A ID 100 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0
ale Educaţiei

Pedagogie română A IF 125 41 1 1 1 0 44 79 123 0 1 1 1 2


13 Psihopedagogie specială română A IF 70 56 1 1 2 0 60 8 68 0 1 1 1 2
Ştiinţe ale educaţiei
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română A IF 120 33 0 1 2 69 105 14 119 0 1 1 0 1

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar română AP ID 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0


TOTAL: 277 4 6 8 69 364 394 758 5 8 13 4 17
Arte vizuale Artă sacră română A IF 60 30 0 0 0 0 30 15 45 0 1 1 1 2
Ortodoxă
Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială română A IF 50 20 0 0 0 0 20 15 35 0 1 1 1 2


14 Teologie Teologie ortodoxă didactică română A IF 60 15 0 0 0 0 15 15 30 0 1 1 1 2
Teologie ortodoxă pastorală română A IF 200 67 0 0 6 2 75 60 135 5 2 7 3 10
TOTAL: 132 0 0 6 2 140 105 245 5 5 10 6 16
Teologie Romano

Teologie romano-catolică asistenţă socială română A IF 50 10 0 0 0 0 10 10 20 0 1 1 1 2


- Catolică

Teologie
15
Teologie romano-catolică pastorală română A IF 50 9 0 0 1 1 11 10 21 0 1 1 1 2

TOTAL: 19 0 0 1 1 21 20 41 0 2 2 2 4
TOTAL UNIVERSITATE: 3118 20 122 100 140 3500 3272 6772 290 156 446 114 560