Sunteți pe pagina 1din 1

LICENŢĂ 2019 NUMĂR LOCURI DISTRIBUITE cetăţeni ROMÂNI (cu

Taxa de domiciliul în România), UE, SEE și CE ROMÂNI DE Studenți


DOMENIU şcolarizare PRETUTINDENI străini alții
Taxa de BUGET
SPECIALIZĂRI pentru anul
L DE CONDIŢII DE ADMITERE înscriere decât UE și
PROGRAME DE STUDII (RON )
univ. Domenii Absolvenți
LICENŢĂ 2019/2020 Locuri
Etnici prioritare de de licee TAXĂ BUGET BUGET români de
repartizate CU FĂRĂ TAXĂ pretutindeni
(RON) STATISTIC
Rromi dezvoltare ale situate în
BURSĂ BURSĂ
României mediul rural
 Geografie (Zi) Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
 Geografia ■ 50% media examenului de bacalaureat
turismului (Zi) ■ 50% notă obţinută la bacalaureat la probă scrisă la alegere, E d),
(Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie,
 Planificare Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) ; 200 3.000 164 1 12 5 120 1 8 4 4
teritoriala (Zi)
GEOGRAFIE

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele


 Hidrologie şi locuri din lista candidaţilor admişi:
meteorologie (Zi) - nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba E d),
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
■ 50% media examenului de bacalaureat
■ 50% notă obţinută la bacalaureat la proba scrisă la alegere, E d),
 Geografia (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie,
Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) ;
turismului - în Probă eliminatorie: 200 3.900 12 3 10 1 3
limba franceză (Zi) INTERVIU privind competenţa lingvistică notat cu ADMIS / RESPINS
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele
locuri din lista candidaţilor admişi:
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba E d),
total domeniul GEOGRAFIE 176 1 15 5 130 1 8 5 7
Pe baza rezultatelor din liceu, astfel:
MEDIULUI

■ 50% media examenului de bacalaureat


ŞTIINŢA

■ 50% notă obţinută la bacalaurea la probă scrisă la alegere, E d),,


 Geografia (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie,
mediului (Zi) Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) ; 200 3.000 27 3 10 2 1 2 1
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele
locuri din lista candidaţilor admişi:
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la proba E d),
total domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI 27 3 10 2 1 2 1
GEOLOGIE

Media de admitere:
■ 100% Media examenului de bacalaureat;
 Geochimie (Zi) Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele 150 3.000 26 3 1 10 1 1 1
locuri din lista candidaţilor admişi:
- media anilor de studii liceale

total domeniul GEOLOGIE 26 3 1 10 1 1 1


GEOLOGICĂ
INGINERIE

Media de admitere:
 Inginerie ■ 100% Media examenului de bacalaureat;
geologică (Zi)
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele 150 3.600 27 3 10 1 1 1 1
locuri din lista candidaţilor admişi:
- media anilor de studii liceale

total domeniul INGINERIE GEOLOGICĂ 27 3 10 1 1 1 1


TOTAL 256 1 24 6 160 4 11 9 10

La departamentul de Geografie se va percepe o singură taxă de înscriere pentru cele doua domenii: Geografie și Știința mediului