Sunteți pe pagina 1din 2

DUBLĂ SPECIALIZARE:

LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ (A) +


limbă și literatură străină (engleză /
franceză / germană / spaniolă / rusă);
literatură universală şi comparată;
limbă şi literatură română (B)

sau

– limbă și literatură străină (engleză /


franceză / germană / spaniolă / rusă);
literatură universală şi comparată;
limbă şi literatură română +
LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ
(B) VEI PUTEA BENEFICIA DE: TE VEI DOCUMENTA:

stagii de studiu sau practică În biblioteca secției de italiană


IMPORTANT! în Italia, oferite de UAIC prin din imagine, care, în prezent,
programul de mobilitate numără circa 2000 de volume
Erasmus+ (există acorduri şi materiale didactice audio-
cu Universităţile din Torino, video în limba italiană.
Poți opta pentru Limbă și literatură Padova, Perugia, Bari,
italiană ca specializare A sau B Foggia, Cosenza, ); OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE:
CHIAR DACĂ NU AI DELOC bursa „Loredana Battaglia”
cunoștințe de limba italiană. prin Asociația A.L.BA.
În învăţământ, în cercetare, în
Vor exista două grupe: una de (Italia);
instituţii şi organizaţii culturale
începători și o alta de avansați. burse de studii oferite de
și/sau diplomatice, în birourile
Institutul Italian de Cultură
de traducere şi interpretariat,
Ultima medie buget în 2018: 7,00 „Vito Grasso” de la
în call centers, în sectorul
Ultima medie taxă în 2018: 6,00 Bucureşti sau de Agenția de
turistic, în sectorul privat
Credite și Burse de Studii.
româno-italian.
CALENDARUL
ADMITERII:

*15 – 20 iulie: înscrierea;


* 21 – 23 iulie: selecţia
candidaţilor şi afişarea
rezultatelor.

Date de contact:
UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de
Limbi și literaturi străine

Adresa:
B-dul CAROL I, nr. 11, IAŞI 700506 CE VEI STUDIA?
Tel. 0232-201052; Fax: 0232-201152
Limba și
E-mail: Cursuri de: cultură şi
italiano.uaic@gmail.com civilizaţie italiană; limbă
italiană; literatură italiană; literatura
Website: teoria şi practica limbii
Secția de italiană:
https://sites.google.com/view/italiana-uaic-iasi/
italiene, didactică italiană. ITALIANĂ
CONDIȚII DE ADMITERE:
Facultatea de Litere:
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=1654 STUDII DE LICENȚĂ
Media de admitere = Media de
Facebook: la bacalaureat (100%)
ADMITEREA 2019
https://www.facebook.com/ItalianoUAIClicenta/