Sunteți pe pagina 1din 4

Raport trimestrul III Aprob

01.01.2019- 30.09.2019 Director General IP Compania


privind monitorizarea contractelor de achizitii publice „Teleradio-Moldova”
________________Olga BORDEIANU

nr de Nr. contractului Denumirea operatorului economic Obiectul de achiziție Etapa de executare a Cauzele neexecutării Reclamaţiile Menţiuni cu privire la
ordin și data înregistrării obligațiilor contractului înaintate şi calitatea executării
e sancţiunile aplicate contractului
1. 01/03.01.2019 ÎMS „Liftservice” Servicii de întreținere a ascensoarelor Lunar
2. 02/11.01.2019 „Radiofar&Co” SRL Sistem intercom pentru Studioul 1TV Executat
3. 03/11.01.2019 „Metro Cash & Carry” SRL Produse alimentare La solicitare
4. 04/15.01.2019 „Radop – Opt” SRL Hîrtie Executat
5. 05/16.01.2019 „Birolex” SRL Rechizite de birou Executat
6. 06/16.01.2019 „Florărie” SA Flori La solicitare
7. Echipament audiovizual si de Executat
08/30.01.2019 „West Buy” SRL televiziune
8. Serviciul de Informații și Securitate al Servicii de telecomunicații Lunar
10/30.01.2019 Republicii Moldova guvernamentale
9. 11/31.01.2019 „Datario” SRL Carburanți Executat
10. 18/31.01.2019 „Aquatrade” SRL Apă potabilă La solicitare
11. 19/01.02.2019 „Moldtelecom” SA Servicii internet mobil Lunar
12. 23/11.02.2019 „Supraten” SA Materiale de construcții La solicitare
13. 24/11.02.2019 „Deniadi” SRL Produse de curățenie La solicitare
14. 25/11.02.2019 „Deniadi” SRL Mărfuri de uz gospodăresc La solicitare
15. 26/12.02.2019 „Tehnomecanica” SRL Reparația automobilului Executat
16. 27/12.02.2019 „Orange Moldova” SA Servicii internet mobil Lunar
17. 28/13.02.2019 Î.S.„Detașamentul de Pază Paramilitară” Servicii pază Lunar
18. 30/21.02.2019 A.F. „Marcotec București- Consulting, Ecrane Led și accesorii Bunurile au fost livrate cu Întârziere din A.F. „Marcotec Obiecții față de bunurile
Engineering, Marketing SRL întîrziere. Serviciile au partea București- livrate ecrane Led și
fost prestate cu întîrziere. operatorului Consulting, serviciile prestate nu
economic privind Engineering,Mark sînt.
livrarea bunurilor eting SRL a fost
și prestarea înscrisă în lista de
serviciilor. interdicție a
operatorilor
economici.
A fost penalizată
conform
prevederilor
contractuale.
19. Servicii de apărare împotriva Executat
43/28.02.2019 „Detașamentul salvatori și pompieri Centru” incendiilor
20. 45/01.03.2019 „Nanuna” SRL Servicii de deservire a evenimentului Executat
21. 46/05.03.2019 „West Buy” SRL Acumulatori si baterii Executat
22. 47/06.03.2019 „Creamondi” SRL Mobilier Executat
23. 56/14.03.2019 „Danilinca” SRL Lapte pasteurizat Lunar
24. 57/15.03.2019 „Fantezie Tur” SRL Pachet turistic Executat
25. 59/18.03.2019 „West Buy” SRL Cabluri, echipament de telecomunicații Executat
26. 60/18.03.2019 „Datario” SRL Benzină Ai-95 Lunar
27. 61/18.03.2019 „Datario” SRL Motorină Lunar
6
28. 65/29.03.2019 „Vogus – Trans” SRL Servicii reparație pneuri incl.echilibrare La solicitare
29. 66/02.04.2019 „Aurmilion” SRL Reincarcarea, reciclarea cartușelor, La solicitare
deservirea aparatelor de imprimare
30. 67/02.04.2019 „Radu” SRL Cartușe pentru imprimare și copiatoare La solicitare
31. 68/03.04.2019 IS „Molddata” Servicii Lunar
32. 69/10.04.2019 „West Buy” SRL Fișe, prize, cabluri, amplificatoare Executat
33. 70/11.04.2019 „Fantezie Tur” SRL Pachet turistic Executat
34. 71/12.04.2019 „Evneltex” SRL Materiale textile și articole conexe Executat
35. 72/15.04.2019 „Savva” SRL Jaluzele verticale si orizontale Executat
36. 73/18.04.2019 „Fantezie Tur” SRL Bilete de avion Executat
37. 74/18.04.2019 „Datario” SRL Gaz lichifiant La solicitare
38. 77/26.04.2019 „Asociația Auditorilor Interni din RM” Servicii de instruire La solicitare
39. 78/25.04.2019 „Air Moldova” SRL Bilete de avion Executat
40. 79/03.05.2019 „Fantezie Tur” SRL Pachet turistic Executat
41. 80/14.05.2019 „Medix” SRL Produse cosmetice Executat
42. 81/14.05.2019 „Loial –DT” SRL Produse cosmetice Executat
43. 82/15.05.2019 „Volta” SRL Echipament și consumabile electrice Executat
44. 88/16.05.2019 „Basm” SRL Cabluri și priză de rețea Executat
45. 89/16.05.2019 „Tehnomecanica” SRL Piese de schimb auto La solicitare
46. 90/20.05.2019 „Polizorex” SRL Produse oleagenoase, filtre La solicitare
47. 93/22.05.2019 „Vizual Impact” SRL Pupitru audio și procesorului audio Executat
48. Lucrările nu sunt Întîrziere din Reclamație
executate în termen. partea privind onorarea
operatorului obligațiilor
„Foremcons”SRL economic contractuale și
Lucrări de construcție a obiectivului „Foremcons”SRL achitarea
LEC- 10 kV de la PDC- 19 spre PT-735 în executarea penalităților de
94/23.05.2019 din strada Miorița 1 lucrărilor. întîrziere.
49. „Serviciul de stat pentru verificarea și Verificarea proiectelor Executat
96/24.05.2019
expertizarea proiectelor și construcțiilor”
50. Servicii de curățenie a materialelor La solicitare
97/30.05.2019
„Nufărul” SA textile
51. „TV MR MLD” SRL Servicii monitoring și prezentarea Executat
98/31.05.2019
datelor de audiență a canalelor TV
52. 99/31.05.2019 „Sanatoriul Nufărul Alb” SRL Servicii de tratament și compensare La solicitare
53. 102/04.06.2019 Repația rețelei subterane de alimentare Executat
„Vegan – Com” SRL cu apă potabilă
54. 103/04.06.2019 „Aselectrica” SA Servicii de supraveghere tehnică a Termen de executare pe
lucrărilor de construcție, linii de cablu perioada lucrărilor de
de transport a energiei trasare a cablului LEC 10
kV
55. 104/07.06.2019 „Calmont Grup„ SRL Masurări și încercări în instalațiile Executat
electrice peste si sub 1000 V
56. 105/14.06.2019 „Transelit” SA Servicii de asigurare obligatorie de La solicitare
răspundere civilă auto
57. 107/17.06.2019 „NBU – Proiect” Servicii de supraveghere de autor a Termen de executare pe
lucrărilor de constr. LEC 10kV de la perioada lucrărilor de
PDC-19 spre PT-735 din str. Miorița1 trasare a cablului LEC 10
kV
58. 110/27.06.2019 „Arobs Trackgps” SRL Echipament GPS, servicii monitorizare Bunurile au fost livrate.
Serviciile se presteaza
lunar.
59. 111/01.07.2019. „TV MR MLD” SRL Servicii monitoring și prezentarea Lunar
datelor de audiență a canalelor TV
60. 112/02.07.2019. „Antaris – AVR” SRL haine speciale (bunuri) Executat

61. 113/02.07.2019. „Program – Test” SRL servicii de deservire a sistemului de


evidenta contabilă Lunar
62. Reclamație Obiecții față de bunurile
privind achitarea livrate nu sunt.
Bunurile au fost livrate cu penalităților de Penalitatea de întîrziere
115/11.07.2019. „West Buy” SRL suporturi de stocare întîrziere întîrziere a fost achitată.
63. reparatia retelelor de alimentare de apa
116/11.07.2019. „Globeinvent” SRL potabila Executat
64. piese de schimb și servIcii de reparație
117/11.07.2019. „ProOptimus” SRL a tehnicii de calcul La solicitare
65. 118/11.07.2019. „Smart Climat” SRL Climatizoare Executat
66. 119/19.07.2019. „Vizual Impact” SRL Camere video și accesorii HD Executat
67. 120/19.07.2019. „Centrul tehnic pentru securitate Industriala si
certificare” verificarea tehnica a ascensoarelor Executat
68. 121/29.07.2019. „Plai Climat” SRL climatizoare Executat
69. 122/05.08.2019. „Aselectrica” SRL lucrari de montaj electric la reparatia
TR La solicitare
70. 123/05.08.2019. „Triomac” SRL monitor Executat
71. Întîrziere din Reclamație Obiecții față de bunurile
partea privind onorarea livrate nu sunt.
operatorului obligațiilor
economic contractuale și
achitarea
penalităților de
126/09.08.2019. „BTS Pro” SRL Imprimante, computere, lăptopuri Livrat cu întîrziere întîrziere.
72. 128/14.08.2019. „Elitalux BP” SRL tricouri cu imprimeu Executat
73. 131/23.08.2019. „Serviciul de stat pentru verificarea și
1 expertizarea proiectelor și construcțiilor” Verificarea proiectelor Executat
74. 132/23.08.2019. „Globeinvent” SRL reparația rețelelor de alimentare de apă
potabilă Executat
75. 134/03.09.2019. „West Buy” SRL convertoare audio/video Executat
76. Executat partial
137/04.09.2019. Statiunea Balneoclimaterica „Codru” servicii de tratament și de compensare La solicitare
77. 138/05.09.2019. „Vila Verde” SRL servicii hoteliere Executat
78. 139/06.09.2019. „Grand Hotel” SRL servicii hoteliere Executat
79. Întîrziere din Reclamație Obiecții față de bunurile
partea privind onorarea livrate nu sunt.
operatorului obligațiilor
economic contractuale și
achitarea
penalităților de
140/06.09.2019. „Muzic-Prod” SRL Pupitru audio și boxe Livrat cu întîrziere întîrziere.
80. 142/09.09.2019. Aikaterini Pegka serv de consultantă Executat
81. 147/18.09.2019. „Tehelectro„ SRL materiale electrice Livrat cu întîrziere Întîrziere din Reclamație Obiecții față de bunurile
partea privind onorarea livrate nu sunt.
operatorului obligațiilor
economic contractuale și
achitarea
penalităților de
întîrziere.
82. 148/18.09.2019. „Plai Climat” SRL aparate de aer condiționat Executat
83. 149/20.09.2019. „Vegan-Com” SRL reparația rețelei termice Executat
84. 150/20.09.2019. „European Electrical Equipment ENEXT”
SRL materiale electrice Executat
85. 153/24.09.2019. „Clic Media” SRL bunuri si servicii promoționale La solicitare
86. 156/26.09.2019. „Indart” SRL mobilier Executat

Șef Serviciu aprovizionare, achizitii, depozit Tatiana Sorocean