Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIATIA PATRONALA A

OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO


04 octombrie 2021
0410/21

Vice Prim ministrului,


Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Dlui Andrei Spînu

Stimate dle Vice Prin ministru,

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, în urma discuțiilor avute


cu companiile de transport rutier ce operează rute regulate naționale, vine cu un
semnal de alarmă și cu solicitarea adoptării de urgență a măsurilor care să atenueze
efectele negative care au loc în ramură.
Ca consecință a situației pandemice care durează deja mai bine de un an și
jumătate s-a diminuat esențial fluxul de călători, din ramură s-au concediat mai bine
de 1500 șoferi, investiții pentru reânoirea parcului de autobuze nu se mai efectuează,
aproape 20 % din totalul curselor regulate nu se execută. La toate acestea se mai
adaugă scumpirea zilnică a prețului la motorină.
Operatorii de transport rutier de persoane nu-și mai pot acoperi costurile.
Această tendință a devenit evidentă încă de la primul val de scumpiri a prețului la
motorină, care a avut loc la începutul acestui an.
La data de 01.02.2021 APOTA a depus un demers cu nr 0102/2021 la MEI și,
pe lângă alte chestiuni, a solicitat ca ministerul să efectueze calculele și să stabilească
mărimea tarifului pentru serviciile de autogară precum și să efectueze calculele și să
stabilească mărimea tarifului pentru serviciile de transport regulat rutier de persoane.
La data de 05.02.2021 de la MEI a fost recepționat răspunsul nr 14/4-557 prin care ne
informează că unul din subiectele conținute în demersul nr 0102/2021, legat de
încheierea contractului cu autogările urmează a fi inclus pe agenda Consiliului
Consultativ. La data de 11.02.2021 APOTA a depus un demers repetat prin care a
menționat că demersul nr 0102/2021 conține mai multe subiecte și anume calcularea
și aprobarea tarifelor la serviciile de autogară și la serviciile de transport regulat și am
solicitat examinarea în fond a demersului nr. 0102/2021 în termenii prevăzuți de
Codul administrativ. MEI a ignorat cerințele noastre, nu a examinat și nu a răspuns la
cererea de efectuare a calculelor și aprobarea tarifelor solicitate.
Pentru faptul că nu a fost dat răspuns la demersul nr. 0102/2021 am depus
plângere la Poliție, prin care am solicitat ca persoanele cu funcții de răspundere din
cadrul MEI să fie atrași la răspundere contravențională, care acum se află la
examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Iar referitor la cerința de calculare
și aprobare a tarifelor la data de 15 martie 2021 am depus cerere prealabilă, iar la
27.05.2021 am depus cerere de chemare în judecată. Examinarea demersului nostru și
a cererii prealabile a fost mimată de minister, cu formarea unui grup de lucru,
anularea ordinului de formare a grupului de lucru, convocarea grupului de lucru după
ce a fost anulat ordinul de formare a grupului de lucru etc. Atunci când ne-am
convins că ministerul procedează asemeni unor escroci, am decis să depunem cerere
în instanță, iar față de minister am solicitat ca să fie compensate din bugetul
ministerului și din contul angajaților ministerului diferența dintre tariful existent și cel
care trebuia să fie la acel moment. Această cerere până acum nu este examinată. Iar
ținând cont de cinismul de care a dat dovadă ministerul în raport cu transportatorii,
vom insista ca acest subiect să revină pe ordinea de zi.
Ultima dată tariful la serviciile de transport regulat de persoane a fost aprobat
prin Ordinul MEI nr 356 din 27.12.2019. Acest ordin a apărut în urma unor proteste
în șir organizate de APOTA împreună cu companiile de transport. A fost elaborat și
negociat un proiect de memorandum între MEI și transportatori, care nu a mai fost
semnat.
În speranța că tariful va fi calculat și aprobat anual și că multe alte probleme
din ramură vor fi soluționate prin semnarea și executarea proiectului de
memorandum, transportatorii au acceptat tariful aprobat prin Ordinul nr. 356. Ca
garanție pentru noi, la p. 5 al Ordinului nr. 356 se prevede ”5. Organul central de
specialitate din domeniul transporturilor va stabili, la începutul fiecărui an
calendaristic, tarifele pentru efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin
servicii regulate raionale și interraionale, conform normelor imperative de drept
material. ”. Însă această obligație asumată a ministerului nu este executată.
Totodată până la adoptarea ordinului nr. 356 și până la declanșarea acțiunilor
de protest a transportatorilor, ministerul a efectuat propriile calcule, care au fost
ascunse de transportatori. Prin Nota nr. 14/4-28din 28.06.2019, semnată de Secretarul
de Stat Sergiu Bucătaru a fost informat ministrul de atunci dl Vadim Brînzan că
mărimea tarifului conform calculelor ministerului la data de 28.06.2019 constituie
0,71 lei per pasager/kilometru.
Până la Ordinul nr. 356 mărimea tarifului la serviciile de autogară au fost
stabilite prin Ordinul MTID nr. 231 din 22.10.2013. La baza emiterii Oridnului nr
231 a stat Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 24 decembrie 2012, menţinută în
vigoare prin Încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al
Curţii Supreme de Justiţie a RM din 8 august 2013. Conform Hotărârii Curții de
Apel, ministerul era obligat încă în 2013 să aprobe tariful în mărime de 0,58 lei per
kilometru/pasager.
Curtea de Apel la rândul său, a aplicat mărimea tarifului, având la bază
Raportul de expertiză judiciară nr 1770 din 14.08.2012 prezentat de Centru Național
de Expertize Judiciare. Conform raportului de expertiză, la data efectuării expertizei
au fost puse la baza calculării tarifului următoarele date de bază: prețul pentru un litru
de motorină- 15,6 lei/litru, salariul șoferului 1200 lei/lună, valoarea medie a unei
unități de transport – 250000 lei ș.a.
Deoarece urma a fi majorat brusc tariful (de la 0,38 lei/kilometru cât a fost
stabilit 11.02.2009 la 0,58 lei/kilometru cum a fost stabilit prin hotărârea instanței),
ministerul ne-a propus încheierea unei Tranzacții de împăcare în baza căreia în 2013
tariful va fi aprobat la mărimea de 0,48 lei/km, iar în 2014 va fi de 0,58 lei/km. Noi,
transportatorii am acceptat această propunere, însă cum vedem din cele relatate
ministerul nu și-a executat obligațiile asumate și a revenit la problema tarifului doar
după șirul de greve organizate în 2019.
Deci evoluția ultimilor ani a mărimii tarifului la serviciile de transport este
următoarea:
anul 2009- ministerul efectuează calculele și aprobă tariful în mărime de 0,38
lei/km
anul 2013- ministerul aprobă tariful de 0,48 lei/km ca rezultat al Încheierii
Tranzacției de împăcare (care prevedea ca în 2014 să fie aprobat tariful de 0,58
lei/km)
anul 2019- ministerul aprobă tariful de 0,60 lei/km ca rezultat a unui șir de
proteste organizate de APOTA și companiile de transport.

Atragem atenția că astăzi noi activăm la tariful de 0,6 lei/km care este doar cu 2
bani mai mare decât tariful stabilit prin raportul de expertiză la situația august 2012,
care a pus la baza calculelor motorina de 15,6 lei/litru, salariu șofer 1200 lei/lunar.

Suplimentar la aceasta încă din 2014, în urma adoptării Codului Transporturilor


rutiere, ministerul avea obligația să calculeze și să aprobe și tariful pentru serviciile
de autogară. Iar în 2018 autogările de stat au fost preluate prin scheme. Astăzi
beneficiarii finali ai acestei scheme criminale este gruparea Vîlcu-Andronachi.
Această grupare a concediat aproape jumătate din persoanulul gărilor și a redus
statele de personal. Unele funcții care înainte erau îndeplinite de către gări și erau
incluse în serviciile de autogară acum nu se mai execută. Transportatorii sunt nevoiți
să angajeze personal suplimentar pentru a supraveghea procesul de îmbarcare a
călătorilor în gări și eliberarea biletelor pasagerilor. Pentru semnarea oricărui
document pentru transportator, pe care acesta are nevoie să-l prezinte la ANTA sau
alte organe, gările impun semnarea unor acorduri abuzive, neavantajoase pentru
transportatori. Suplimentar, conducerea de vârf a gărilor, persoanele care se
subordonează direct lui Vîlcu-Andronachi, sunt implicate în scheme de corupție.
Amintim că exact aceste persoane, conform mărturiilor depuse într-un dosar penal la
CNA, deschis în 2018, gestionau schema de estorcare lunară a 1mln 500 mii lei de la
șoferi pentru a le permite neeliberarea biletelor călătorilor. Paralel, conducerea de
vârf a gărilor strigă la stânga și la dreapta că transportatorii îmbarcă călătorii în afara
gărilor, ca fiind una din cele mai mari încălcări în transport, deoarece șoferii în acest
caz nu se împart cu ei. Ministerul din 2014 și până în prezent nu a calculat și nu a
aprobat tariful pentru serviciile de autogară. De asemenea ministerul nu s-a implicat
și s-a prefăcut că nu observă schemele de corupție gestionate de conducerea de vârf a
gărilor. Suplimentar ministerul a acordat susținere nelimitată gărilor pentru a potoli
orice nemulțumire a transportatorilor împotriva proceselor ilegale care au luat
amploare după preluarea gărilor de către gruparea Vîlcu-Andronachi. Ca rezultat azi
transportatorii activează în lipsa unui contract cu autogările, pentru că acestea din
urmă au refuzat să negocieze conținutul contractului, volumul și calitatea serviciilor
de autogară scade, iar ministerul mimează că examinează problema. Astăzi autogările
incasează forțat un comision care l-au stabilit ei unipersonal. Însă, toate aceste
probleme legate de autogări, la care ministerul de câțiva ani este un coparticipant
activ se reflectă ca costuri în serviciul de transport regulat de pasageri. Inacțiunea
ministerului în problemele legate de gări este în favoarea directă a grupării Vîlcu-
Andronachi și duce la majorarea sinecostului serviciului de transport regulat de
pasageri.

Conform prevederilor Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de


transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, aprobată prin
HG nr. 1167 din 29.10.2007, organul central de specialitate este obligat anual să
efectueze calculele și să ajusteze mărimea tarifului, iar în cazul unor modificări a
prețurilor la mărfurile și serviciile care sunt incluse în costul transportării, organul
central de specialitate este obligat să efectueze calculele și să ajusteze mărimea
tarifului ori de câte ori au loc aceste modificări.
Acum în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au loc schimbări,
inclusiv cele legate de personal. Sunt nevoie de soluții reale pentru a scoate din impas
ramura transporturilor regulate de pasageri. Una din măsuri este calcularea și
aprobarea tarifelor la serviciile de autogară și serviciile de transport rutier regulat de
persoane. APOTA și companiile de transport speră că MIDR va avea o altă atitudine
față de aceste probleme, față de ramură și față de transportatori, va fi transparent și
clar în acțiuni, iar la aceste probleme se va găsi soluții fără a recurge la procese de
judecată sau proteste.

În baza celor expuse mai sus, solicităm ca Ministerul Infrastructurii și


Dezvoltării Regionale să:
1. Efectueze calculele și să aprobe tariful pentru serviciile de autogară
2. Efectueze calculele și să aprobee tariful pentru serviciile de transport
regulat rutier de persoane în trafic raional și interraional.

Cu respect,
Președintele Consiliului APOTA,
Oleg Alexa