Sunteți pe pagina 1din 1

Observarea elevilor pe parcursul unităţii

- lista de verificare -

Lista este concepută pentru a înregistra rapid prezenţa sau absenţa unor calităţi
şi este în formatul DA/NU

termenelorRespectarea

Rezolvare de probleme
Respectarea regulilor
implicareParticipare/
Comunicare

Colaborare

Gândire
Nr.
Numele şi prenumele elevului
Crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.