Sunteți pe pagina 1din 1

Şantier _________________________ Punct de Lucru __________________________________________

Obiectul ________________________________________________________________________________

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII


LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr._________ Data _____________

Faza din lucrare supusă verificării: _____________________________________________


_________________________________________________________
_________________________________________________________
Elemente de identificare (sector, porţiune ax şir cotă etc.) ___________________________
_________________________________________________________
Verificarile s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. __________________ediţia
(anul)____________ planşele nr. ___________________________________________________
sau a dispoziţiilopr de şantier Nr./data ______________________________________________
Concluzii :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Numele Prenumele Funcţia Semnătura


CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

Atestăm refacerea, (remedierea) lucrărilor conform, prevederilor proiectului si/sau


a dispoziţiei de şantier nr. ___________ din data _________ dată de
______________________
_______________________________________________________________________________

Numele Prenumele Funcţia Semnătura


CONSTRUCTOR

BENEFICIAR