Sunteți pe pagina 1din 12

Cristian G.

July 19, 2019

SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

I. Alegere simplă (pentru întrebarile 1 – 10 alegeți un singur răspuns corect)

1. În drumul lor spre ovarul stâng, moleculele de colesterol alimentar străbat următoarele
structuri, cu excepția:
A. Polul bazo-lateral al enterocitului
B. Trunchiul brahiocefalic stâng
C. Venele pulmonare
D. Ramuri ale arterelor uterine
E. Vena ovariană stângă
2. Următorii nervi cranieni conțin fibre care stabilesc conexiuni indirecte cu talamusul:
A. VIII, IX, X, XI
B. I, VII, IX
C. V, IX, X
D. II, VII, IX, X
E. III, IV, VI
3. În condiții fiziologice, un individ care se hiperhidratează (consumă o cantitate mai mare de
apă decât era necesar) poate prezenta urmtoarele modificari biochimice, cu excepția:
A. Crește rata filtrării glomerulare și astfel volumul diurezei pe 24h
B. Scade sinteza hormonilor sintetizați în nucleii hipotalamici anteriori
C. Crește cantitatea de Na și Cl din urină
D. Este intensificată activitatea aldosteronului asupra glandelor colice
E. Apare urina diluată
4. Îndepărtarea chirurgicală a glandei tiroide se poate însoți de următoarele modificări
fiziologice, cu o excepție:
A. Valorile colesterolemiei sangvine depăsesc 200 mg/dL
B. Crește eliberarea în sânge a hormului tireotrop
C. Apare diminuarea reactivității reflexelor rotuliene
D. Debitul cardiac depășește valoarea debitului de repaus
E. Metabolismul bazal este diminuat la valori minimale
5. În urma unei hemoragi importante (pierderea unei cantități mari de sânge), având în vedere
distribuția în repaus a debitului cardiac, organul care are cel mai mult de suferit este:
A. Rinichiul
B. Stomacul
C. Pancreasul
D. Testiculul
E. Ficatul
6. Un individ în vârstă de 50 de ani, diagnosticat cu avitaminoză B1 poate prezenta următoarele
caracteristici:
Cristian G. July 19, 2019

A. Cartilaj hialin în porțiunea terminală a osului lat de pe fața anterioara a cavității toracice
B. Activitate constantă a labfermentului în segmentul tubului digestiv localizat subdiafragmatic, la
stânga ficatului
C. Maduvă osoasă hematogenă în diafiza osului coapsei
D. Afectarea transmiterii impulsurilor nervoase prin căi medulare ascendente și descendente
E. Consumă exagerat alimente bogate în drojdie de bere
7. Un individ care se află în greva foamei poate prezenta următoarele manifestări/modificări
fiziologice, cu excepția:
A. Descărcarea intensă de impulsuri din nucleii hipotalamici laterali
B. Diminuarea rapidă a rezervelor de glicogen sub influența glucagonului și a catecolaminelor
C. Valorile glicemiei scad sub valoarea de 70 mg/dL
D. Intensificarea catabolismului proteic muscular, menținut constant, în etapele finale ale inaniției
E. Apariția contracțiilor de foame, la nivelul segmentului digestiv unde se secretă glicoproteine ce
intervin în absorbția unei vitamine hidrosolubile
8. Secționarea celor 2 nervi vagi determină unul dintre următoarele efecte:
A. Bradicardie
B. Secreție salivară diminuată si vâscoasă
C. Dificultăți în actul deglutiției
D. Creșterea peristalticii la nivel jejuno-ileonului
E. Diminuarea secreției de mucus de la nivelul epiteliului pseudostratificat al bronhiolelor
9. Alegeți afirmația greșită:
A. Imaginile din câmpul extern al ochiului stâng sunt codificate în impulsuri nervoase la nivelul
radiațiilor optice de parte dreaptă
B. Secționarea tractului hipotalamo-hipofizar face imposibilă declanșarea travaliului la femeia
gravidă
C. Lezarea unor nuclei diencefalici, localizați antero-inferior de talamus, afectează reglarea
ritmului somn – veghe
D. Distrugerea porțiunii periferice a coardoanelor laterale bilaterale afectează controlul spinal al
tonusului muscular
E. Distrugerea scizurii calcarine se soldează cu incapacitatea interpretării simbolurilor scrise
10. În urma expunerii la o situație critică, stresantă pentru organism atât din punct de vedere
fizic cât si psihic, se pot produce următoarele modificări, cu o excepție:
A. Creșterea eliberării in vasele sistemului port descris de Grigore Popa a hormonului LTH
B. Secreția de cortizol crește sensibilitatea senzorială olfactivă și gustativă
C. Apare hiperglicemie, prin impulsuri transmise de fibre cu originea în ganglioni prevertebrali
D. Apare vasoconstricția arteriolelor tegumentare si relaxarea musculaturii netede bronhiolare
E. Tahicardie și creșterea valorii frecvenței respiratorii

II. Alegere grupată:

11. Despre pigmenți este adevărat că:


1. Sinteza unor pigmenți membranari este dependentă de absorbția intestinală a unei vitamine
liposolubile
Cristian G. July 19, 2019

2. Pot avea sinteza influențată de un hormon glandulotrop


3. Au caracter temporar atunci când sunt localizați in neuroplasmă
4. Sunt derivați din hemoglobină, atunci când fac parte dintr-o secreție digestivă alături de lecitină
si derivați de colesterol
12. În constituția biochimică a limfei se pot găsi următoarele molecule:
1. Agranulocite
2. Tocoferol
3. Gamma-globuline
4. Fosfolipide
13. În timpul unui concurs de patinaj artistic, pentru executarea corectă a piruetelor și
menținerea echilibrului intervin următoarele elemente:
1. Conducerea de impulsuri nervoase prin caile lemniscului medial
2. Intervenția arhicerebelului și a fasciculelor Flechsig și Gowers
3. Intervenția legăturilor sinaptice între nuclei senzitivi bulbari și nucleii de control a musculaturii
oculare inserate pe sclerotică
4. Formarea de impulsuri nervoase în terminațiile celulipete conectate cu mecanoreceptorii din
crestele ampulare
14. Moleculele din clasa lipidelor:
1. Intervin în faza cea mai laborioasă a procesului de coagulare a sângelui
2. Intră în alcatuirea membranelor celulare, permițând pasajul liber al ureei și aldosteronului
3. Se pot depozita central în celule ale țesutului subcutanat, împingând nucleul periferic
4. Pot circula alături de proteine și lipoproteinlipază sub formă de chilomicroni în vasele limfatice
15. Pentru un copil în vârstă de 10 ani cu alimentație deficitară în iod este adevărat că:
1. Somatomedinele permit creșterea în lungime a osului pe seama cartilajelor metafizare
2. Secreția hormonală timică este diminuată
3. Apare hipotiroidismul cu hipertrofia tiroidiană marcată
4. Performanțele intelectuale și de atenție nu sunt afectate
16. Celule care prezintă la polul apical prelungiri permanente ale plasmalemei se pot localiza la
nivelul:
1. Printre celulele epiteliului columnar
2. Celulelor implicate în apararea antimicrobiană
3. Celulele epiteliale care captușesc tubii colectori
4. Celulele epiteliului bronhiolar pseudounipolar
17. Ionii de Na+:
1. Sunt constituienți ai secrețiilor salivare, pancreatice și biliare
2. Permit transportul activ secundar al unor molecule monozaharidice sau dipeptide
3. Sunt prezenți atât în urina primară cât și în cea finală
4. Asigură pozitivitatea exteriorului neurilemei datorita transportului echilibrat de cationi ai pompei
de Na-K
18. Prezintă proprietăți de absorbție celulele de la nivelul:
1. Esofagului
2. Stomacului
3. Insulelor Langerhans
Cristian G. July 19, 2019

4. Ansei Henle
19. Ventilația pulmonară este influențată de factori precum:
1. Integritatea chemoreceptorilor din etajele localizate inferior de sanțul ponto-peduncular
2. Hormoni depozitați în coloid
3. Catecolamine
4. Surfactant
20. Oasele lungi:
1. Pot participa la formarea unor pârghii de oridinul I și III
2. Pot conține țesut adipos și țesut cu funcție hematoformatoare
3. Pot conține în matricea organică fibre de colagen și cristale organice de hidroxiapatită
4. Pot participa la articulații între care se interpune țesut cartilaginos fibros
21. Neuronii ganglionari:
1. Pot prezenta prelungiri periferice cu conducere saltatorie care se dispun caracteristic în jurul
unor celule alungite multinucleate
2. Pot prezenta nuclei multipli cu localizare excentrică, atunci când sunt localizați în ganglionii
paravertebrali
3. Pot alcătui, prin prelungirile lor celulifuge, fascicule spinale implicate în controlul poziției
segmentelor corpului în spațiu
4. Se pot conecta, prin prelungirile lor celulipete cu mecano, chemo și algoreceptori
22. Țesut conjunctiv reticulat intră în structura unor organe care:
1. Prezintă vascularizație directă din aorta descentă abdominală
2. Produc agranulocite și intervin în metabolisul fierului
3. Intervin in realizarea unor funcții de relație
4. Produc proteine plasmatice îndreptate împotriva unor molecule antigenice
23. La nivelul organismului uman, mitozele:
1. Asigură transformarea spermatidelor în spermatozoizii maturi
2. Pot da naștere unor celule haploide, de tipul primului globul polar
3. Sunt afectate în deficitul de filochinonă
4. Se pot diminua sub influența hormonilor secretați de un organ limfatic central
24. La contactul corneei cu un stimul dureros se produc următoarele modificări:
1. Generarea de impulsuri nervoase în prelungirile celulipete ce alcătuiesc ramura olfactivă a
nervului trigemen
2. Apariția secreției lacrimale abundente determinată de sinapsa adrenergică neuroefectorie
realizată de fibrele visceromotorii ale nervului facial
3. Formarea de senzații dureroase în aria somestezică localizată în același lob cu centrul vorbirii
4. Coborârea pleoapei ca urmare a impulsurilor aduse prin ramul fronto-temporal al nervului facial
25. Următoarele fenomene/acțiuni au proprietăți antimicrobiene:
1. Lizozimul – prezent în aceeași secreție în care există și ptialină
2. Gamma – globulinele – sintetizate de agranulocite produse de organele capsulate cu rol de
stație pentru circulația limfatică
3. Sărurile biliare – care acționează în segmentul intestinal ce vine în raport cu capul pancreatic
4. Secreția unui acid anorganic – în segmentul în care se formează factorul intrinsec
Cristian G. July 19, 2019

26. Colecistokinina, în drumul ei de la mucoasa duodenală până la musculatura netedă a vezicii


biliare străbate următoarele structuri:
1. Venele suprahepatice
2. Venele pulmonare
3. Ventriculul stang
4. Aorta abdominala descendentă
27. Următorii hormoni pot influența activitatea musculaturii netede:
1. Glucagonul
2. Tiroxina
3. Noradrenalina
4. Oxitocina
28. La nivel renal:
1. Se desfășoare fenomene metabolice glucidice, cu efect hiperglicemiant
2. Parathormonul favorizează eliminările urinare de fosfați și crește reabsorția tubulară de calciu
3. Există mecanisme de menținere a stării de hidratare a organismului, dependente hormonal
4. Are loc secreție enzimatică, hormonală, controlul echilibrului acido-bazic și hidro-electrolitic
29. Funcționalitatea cordului este asigurată de:
1. Substanța cenușie a coarnelor medulare laterale din regiunea toracală superioară
2. Țesutul excito-conductor localizat în apropierea locului de vărsare al venei cave
3. Un nucleu vegetativ bulbar dorsal
4. Integritatea arterelor coronare
30. Referitor la structurile glandulare din organismul uman este adevărat că:
1. Glandele Brunner sunt specifice segmentului din tubul digestiv care prezintă distal valvula ileo-
cecală
2. Glandele sebacee au secreție exocrină și sunt localizate în jurul bulbului firului de păr
3. Glandele parotide sunt alcătuite microscopic din cordoane de celule epiteliale
4. Se pot localiza în regiunea pelvină, inferior de vezica urinară
31. Sinapse de tip interneuronal se întalnesc la nivelul:
1. Ganglionului trigeminal
2. Coliculilor cvadrigemeni inferiori
3. Ganglionului geniculat
4. Medulosuprarenalei
32. Fibre nervoase cu conducere saltatorie se întâlnesc la nivelul:
1. Fasciculelor Goll și Burdach
2. Axonilor cu diamentru mai mic de 2µ
3. Nervilor splanhnici și pelvici
4. Ramurilor comunicante cenușii
33. Moleculele de glucoză din organismul uman:
1. Se pot depozita prin polimerizare în citoplasma unor celule bi sau polinucleate, sub inflența
hormonului secretat de populația celulară minoritară a insulelor Langerhans
2. Pot circula alaturi de tirozină, tiamină și sărurile biliare la nivelul capilarelor sinusoide
3. Participă direct la fenomenul de fosforilare oxidativă, cu obținerea cele mai mari cantități de
ATP
Cristian G. July 19, 2019

4. Pot intra alături de lecitină în alcatuirea membranelor celulare


34. Îndepărtarea chirurgicală a fundului și corpului gastric poate avea următoarele consecințe:
1. Favorizează multiplicarea bacteriană în stomacul restant postchirurgical
2. Determină apariția unor forme de anemie
3. Îngreunează digestia proteică
4. Determină dispariția completă a secreției de mucus
35. O hematie care pleacă de la halucele stâng ajunge la nivelul trompelor uterine străbătând
următoarele vase:
1. Vena femurală
2. Aorta descendentă toracică
3. Artera iliacă internă
4. Artera ovariană
36. Alegeți afirmațiile corecte din cele enumerate mai jos:
1. Canalul toracic este tapetat de epiteliu pavimentos simplu
2. Leucocitele sunt celule conjunctive
3. Fibrocartilajul se interpune între articulații de tip amfiartroză
4. Trombocitele sunt elemente ceulare implicate în coagularea sângelui
37. Celule haploide putem găsi la nivelul:
1. Canalelor eferente
2. Uretrei care străbate penisul
3. Trompelor uterine
4. Canalului deferent
38. Alegeți asocierile corecte:
1. Mușchiul mare dorsal – inervat de fibre ale nervilor spinali din ramura dorsală
2. Mușchii orbiculari ai pleoapelor și muschiul frontal – invervați de fibre somatomotorii ale
nervului VII
3. Muschiul cardiac – inervat simpatic de fibre postganglionare cu originea în cei 3 ganglioni
cervicali ai lanțului paravertebral
4. Mușchiul multiunitar – inervat de fibre nervoase medulare și mezencefalice
39. Viteza:
1. De conducere a impulsurilor contractile este mai mare prin țesutul excitoconductor din muschii
papilari în comparație cu miocardul atrial de lucru
2. De circulație a sângelui în aortă este mai mică comparativ cu venele cave
3. Conducerii impulsului nervos este dependentă de gradul de mielinizare și diametrul axonilor
4. De propulsare a chimului intestinal este maximă la nivel ileal
40. În rețeaua capilară peritubulară se pot găsi:
1. Molecule de glucoză
2. Acid uric
3. Vitamine
4. Celule anucleate
41. Stimularea de mecanoreceptori poate determina formarea de impulsuri nervoase la nivelul:
1. Neuronilor din radacina posterioară a nervului spinal
2. Axonilor neuronilor din nucleii cohleari pontini
Cristian G. July 19, 2019

3. Fibrelor componente ale fasciculului spinotalamic anterior


4. Prelungirilor celulipete cu origine în ganglionul trigeminal
42. Următoarele componente sunt derivate ectodermice și intervin în realizarea funcțiilor de
relație:
1. Medulosuprarenala
2. Retina
3. Maduva spinării
4. Splina
43. Celule epiteliale cu funcție endocrină se pot găsi la nivelul:
1. Mucoasei canalului piloric și mucoasa duodenală
2. Tecii interne a foliculului ovarian de Graaf
3. Placentei
4. Corpului galben
44. Sunt mușchi cu inserție pe aponevroza lombară:
1. Mușchiul trapez
2. Mușchiul oblic extern
3. Mușchii fesieri
4. Mușchiul romboid
45. Despre organele localizate în cavitatea abdomino-pelvină putem afirma că:
1. Rectul, localizat posterior de vezica urinară, este lipsit de haustrații și benzi musculare
2. Vezica urinară, localizată anterior de uter, prezintă la nivelul peretelui muscular ganglioni
intramurali conectați cu fibrele nervilor pelvici
3. Ureterele, cu perete muscular neted, străbat în drumul lor spre vezica urinară regiuni din
cavitatea abdominală și pelvină
4. Rinichiul stâng, situat mai sus în comparație cu cel drept, conține aproximativ 150.000 de
nefroni implicați în mecanismul contracurent
46. Funcția exocrină testiculară poate fi influențată de următorii factori:
1. Secreția adecvată de FSH
2. Secreția adecvată de GRH
3. Integritatea lobulilor testiculari
4. Funcționarea celulelor Leydig
47. O secțiune la nivelul trunchiului cerebral între bulb și punte poate determina:
1. Afectarea mișcărilor voluntare al limbii
2. Paralizia musculaturii masticatorii
3. Imposibilitatea perceperii aplicării unui obiect fierbinte pe mâna stângă
4. Afectarea mișcărilor voluntare ale membrelor
48. Tahicardia poate apărea :
1. La bolnavele diagnosticate cu Basedow – Graves
2. Prin stimularea neuronilor din marele nerv splanhnic
3. În hipersecreția de hormoni care stimulează sistemul reticulat activator ascendent
4. Prin stimularea neuronilor din coarnele anterioare ale regiunii T3 – T5
49. Edemele sunt caracteristice:
1. Unor boli endocrine asociate cu intoleranță la frig
Cristian G. July 19, 2019

2. Bolii Addison
3. Unor boli asociate cu secreție crescută de aldosteron
4. Diabetului insipid
50. Neuroni stelați se pot găsi la nivelul:
1. Scoarței neocerebelului
2. Bulbului olfactiv
3. Ariei motorii secundare
4. Coarnelor medulare mai lungi și mai înguste
51. În plasma unei persoane cu grupa de sânge AB(IV), Rh (-), după o transfuzie de sânge
incompatibilă din punct de vedere al Rh -ului putem găsi:
1. Aglutitine A
2. Fibrinogen
3. Antigen B
4. Anticorpi anti – D
52. Valvele semilunare aortice:
1. Se deschid atunci când presiunea sângelui din ventriculul drept o depășește pe cea din aortă
2. Sunt închise în umplerea ventriculară activă
3. Participă la formarea unui zgomot cardiac mai acut și mai puțin intens
4. Sunt închise în faza contracției izovolumetrice
53. Sinapsele electrice:
1. Nu folosesc mediatori chimici
2. Pot fi implicate în functionarea muschiului multiunitar
3. Se pot găsi la nivelul miocardului ventricular
4. Pot fi prezente și în cazul muschiului scheletic
54. Următoarele valori ale unor constante biologice sunt corect exprimate:
1. Valoarea limfocitelor în hipersecreția de cortizol - <25% din totalul leucocitelor
2. Valoare normală a pH-ului sangvin – 7,4
3. Volumul bătaie la gravidă – 100 ml
4. Valoarea calcemiei în hipersecreția de calcitonină - >10 mg/dL
55. La formarea orbitei participă următoarele structuri osoase:
1. Un os cu dispoziție orizontală, străbătut de axonii unor protoneuroni bipolari
2. Un os care se articulează cu osul frontal, temporal și parietal
3. Oasele maxilare
4. Oase formate prin osificare desmală
56. Biocatalizatorii:
1. Pot fi asociați cu prelungiri membranare permanente la nivelul intestinului subțire
2. Se pot forma sub influența unor hormoni secretați de insulele Langerhans
3. Pot avea natură glucidică
4. Pot avea activitatea influențată de unele vitamine hidrosolubile
57. Pentru o funcționare optimă a sistemului nervos este necesar:
1. O concentrație optimă în sangele circulant prin arterele vertebrale a glucozei
2. O presiune parțială a oxigenului în venele pulmonare de 100 mmHg
3. Prezența în alimentație a vitaminei B1 și a nicotinamidei
Cristian G. July 19, 2019

4. Utilizarea acizilor grași în procesul de betaoxidare neuronală drept sursă de energie


58. La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:
1. Femurul
2. Humerusul
3. Fibula
4. Radiusul
59. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
1. Organite implicate în metabolismul neuronal
2. Organite specifice celulei nervoase
3. Organite cu rol în sinteze proteice
4. Organite implicate în sinteza de ATP
60. Alegeți afirmațiile corecte:
1. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
2. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
3. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
4. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric

61. La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:


5. Femurul
6. Humerusul
7. Fibula
8. Radiusul
62. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
5. Organite implicate în metabolismul neuronal
6. Organite specifice celulei nervoase
7. Organite cu rol în sinteze proteice
8. Organite implicate în sinteza de ATP
63. Alegeți afirmațiile corecte:
5. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
6. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
7. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
8. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric

64. La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:


9. Femurul
10. Humerusul
Cristian G. July 19, 2019

11. Fibula
12. Radiusul
65. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
9. Organite implicate în metabolismul neuronal
10. Organite specifice celulei nervoase
11. Organite cu rol în sinteze proteice
12. Organite implicate în sinteza de ATP
66. Alegeți afirmațiile corecte:
9. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
10. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
11. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
12. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric

67. La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:


13. Femurul
14. Humerusul
15. Fibula
16. Radiusul
68. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
13. Organite implicate în metabolismul neuronal
14. Organite specifice celulei nervoase
15. Organite cu rol în sinteze proteice
16. Organite implicate în sinteza de ATP
69. Alegeți afirmațiile corecte:
13. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
14. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
15. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
16. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric
V

70. La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:


17. Femurul
18. Humerusul
19. Fibula
20. Radiusul
Cristian G. July 19, 2019

71. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:


17. Organite implicate în metabolismul neuronal
18. Organite specifice celulei nervoase
19. Organite cu rol în sinteze proteice
20. Organite implicate în sinteza de ATP
72. Alegeți afirmațiile corecte:
17. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
18. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
19. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
20. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric
73. vv La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:
21. Femurul
22. Humerusul
23. Fibula
24. Radiusul
74. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
21. Organite implicate în metabolismul neuronal
22. Organite specifice celulei nervoase
23. Organite cu rol în sinteze proteice
24. Organite implicate în sinteza de ATP
75. Alegeți afirmațiile corecte:
21. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
22. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
23. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
24. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric
76. v La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:
25. Femurul
26. Humerusul
27. Fibula
28. Radiusul
77. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
25. Organite implicate în metabolismul neuronal
26. Organite specifice celulei nervoase
27. Organite cu rol în sinteze proteice
28. Organite implicate în sinteza de ATP
78. Alegeți afirmațiile corecte:
25. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
26. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
27. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
28. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric
Cristian G. July 19, 2019

79. La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:


29. Femurul
30. Humerusul
31. Fibula
32. Radiusul
80. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
29. Organite implicate în metabolismul neuronal
30. Organite specifice celulei nervoase
31. Organite cu rol în sinteze proteice
32. Organite implicate în sinteza de ATP
81. Alegeți afirmațiile corecte:
29. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
30. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
31. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
32. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric
82. v La formarea scheletului mâinii sau piciorului pot participa:
33. Femurul
34. Humerusul
35. Fibula
36. Radiusul
83. În componenta presinaptică a unei sinapse chimice există:
33. Organite implicate în metabolismul neuronal
34. Organite specifice celulei nervoase
35. Organite cu rol în sinteze proteice
36. Organite implicate în sinteza de ATP
84. Alegeți afirmațiile corecte:
33. Discurile Meissner sunt mecanoreceptori conectați cu fibre ale fasciculului spinobulbar
34. Desmozomii sunt corpusculi de legătură care solidarizează celulele epiteliale adipoase
35. Țesutul conjuctiv elastic este absent în structura căilor respiratorii superioare
36. Stimularea mugurilor gustativi de la baza limbii determină apariția de potențiale de acțiune în
unele fibre ale nervului cardiopneumogastric