Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A

BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA


FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI TURISM RURAL
MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICA ȘI AGROTURISM

DEZVOLTARE DURABILĂ

Șef lucr. Camelia MĂNESCU

Andreea Elisabeta PEPA

Timișoara
2019
CUPRINS

Introducere

1. Profilul localitatii analizate

1.1. Localizarea si aspecte adminisrative

1.2. Aspecte geografice

2. Analiza resurselor naturale

3. Analiza resurselor umane

3.1. Populatia

3.2. Educatia, invatamant

3.3. Piata fortei de munca

3.4. Servicii sociale

3.5. Sanatate

4. Activitatile economice din spatiul rural

4.1. Agricultura si silvicultura

4.2. Industria

4.3. Serviciile

4.4. Alte activitati

5. Analiza resurselor socio-culturale

5.1. Retele sociale ale comunitatii

5.2. Patrimoniul cultural local

5.3. Sport, infrastructura sportiva si de agrement

6. Analiza SWOT a localitatii Mosnita Noua

7. Strategia de dezvoltare durabila a localitatii Mosnita Noua

Concluzii

Biliografie
Introducere

Moşniţa Nouă (în germană Neumoschnitza, în maghiară Újmosnica) este


o comună din judeţul Timiş, Banat,România. Este reşedinţa comunei cu acelaşi
nume,de care mai aparţin localităţile Albina, MoşniţaVeche, Rudicica şi Urseni.
Populaţia totală a comunei este de 3.874 persoane.

Aşa cum sugerează şi numele ei, localitatea Moşniţa Nouă este relativ
nou înfiinţată, având puţin peste 100 de ani. Ea a fost fondată la 1902 de
colonişti maghiari veniţi din Comitatul Bekes şi din oraşul ungar Szentes.
Aceştia au fost aduşi aici de administraţia austro-ungară care a dispus
deposedarea vechilor moşniţeni de pământurile necesare, defrişarea pădurii de
pe actualul amplasament şi construirea noului aşezământ exclusiv de etnici
maghiari. Cu timpul Moşniţa Nouă a depăşit ca importanţă mai vechea aşezare
Moşniţa Veche (atestată încă din anul 1332) şi a devenit reşedinţa comunei cu
acelaşi nume.
1. Profilul localitatii analizate

1.1 Localizarea si aspecte administrative.


Moşniţa Nouă este situată pe drumul judeţean DJ592 care
leagă Timişoara de Buziaş la aproximativ 8 km de centrul Timişoarei, însă recent practic
adiacent de limitele acesteia, zona despărţitoare dintre Moşniţa Nouă şi reşedinţa de judeţ
cunoscând în ultimii ani o puternică dezvoltare edilitară. Distanţa faţă de celelalte sate
componente ale comunei este mică iar Moşniţa Nouă se află în centrul teritoriului comunei,
legată de celelalte localităţi cu drumuri comunale, cu Moşniţa Veche 1,8 km mai la nord,
Urseni 3 km mai la sud, Albina 3 km la est şi Rudicica la sud-vest. Dezvoltarea urbanistică a
condus la la micşorarea distanţei reale dintre localităţile componente, între cele mai apropiate
cladiri din Moşniţa Nouă şi Veche există mai puţin de 250 m.

1.2. Aspecte geografice


Fiind asezata in Campia banatului relefiul comunei este format in totalitate din
campie. Relefiul este de campie joasa facand parte din Campia Timisului, caracterizata de
valuri largi acoperita cu cuvertura de loess. Aceasta caracteristica de campie joasa ii este
atribuita datorita faptului ca fiind o prelungire a Campiei Tisei, in spatiul piemonturilor
vestice. Este formata din formatiuni aluvionare cu denivelari de mai mica amploare
determinate de prezenta croburilor si dispune de altitudini ce se incadreaza intre 80 si 100 m.
2. Analiza resurselor naturale

Teritoriul comunei este ocupat in cea mai mare parte de teren arabil, pasune si fanete,
prezinta pante line nesemnalanduse fenomene fizoco-geologice de instabilitate.

Clima este temperata, moderat continentala cu influente mediteraniene si oceanica.


Temperatura medie anuala este intre 10 si 11 grade C.

Stratul geologic din zona comunei este format dintr-o succesiune de straturi aluviale
de argile, nisipiuri si pietrisuri pe fundament cristalin.

Pe teritoriul comunei se intalneste vegetatie naturala de stepta si silvostepa


reprezentata cu precadere prin asociatii de graminee, serofile si plante ruderale, precum si
specii alborescente. Vegetatie lemnoasa este prezenta in enclave reduse ca numar.
3. Analiza resurselor umane

3.1. Populatia

Incepand cu anul 1972 populatia celor 5 localitati ale comunei Mosnita


Noua a suferit un proces de descrestere de la 4584 locuitori in 1972 , a juns la
3840 locuitori stabili in 2000, crescand la 7011 locuitori in ianuarie 2015. Un
sport de 83 %. Populatie numara in prezent 7011 locuitori. Populatia majoritara
este de nationalitate romana, urmata de etniile mahghiara, slovaca, germana,
sarba si rroma, diversitatea caracteristica pentru zona banatului.

3.2. Educatia, invatamant


La nivelul comunei Mosnita Noua functioneaza o scoala cu personalitate juridica.

 Şcoli cu clasele I-VIII: Moşniţa Nouă şi Urseni;


 Şcoala cu clasele I-IV Moşniţa Veche;
 Grădiniţe cu program normal: Moşniţa Veche, Urseni şi Albina;
 Grădiniţa cu program prelungit Moşniţa Nouă.

3.3. Piata fortei de munca

Forta de munca este caracterizata ca fiind un concept statistic complex,ce exprima


totalitatea persoanelor apte de munca ,respectiv a acelor persoane care au aptitudini fizice si
intelectuale care sa le permita exercitarea unei activitati utile. In determinarea resurselor de
munca se porneste de la definirea unor concepte de baza :populatia in varsta de munca,
persoane aflate in afara varstei de munca, persoane in varsta de munca care pot desfasura o
activitate , persoane inapte de munca, populatia activa, populatia inactiva, populatia ocupata,
rezerva de forta de munca, salariati si ate categorii. Tinand cont de acesti factori, am ajuns la
concluzia ca in localitatea Mosnita Noua, rata de somaj este egala cu zero.
3.4. Servicii sociale

 Cămine culturale: Moşniţa Nouă, Urseni şi Albina;


 Biblioteca comunală: Moşniţa Nouă.
 Biserici ortodoxe române: Moşniţa Nouă (1988, capelă), Urseni (1777 - cea veche,
cea de azi din 1933), Moşniţa Veche (1912) şi Albina (1981);
 Biserica romano-catolică Urseni (1868);
 Biserici reformate: Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche (1902);
 Biserici penticostale: Moşniţa Nouă şi Urseni;

Biserica baptistă Moşniţa Veche.

3.5. Sanatate

In domeniul sănătăţii funcţionează şi in localitatile Moşniţa Veche şi Urseni, puncte


sanitare. In localitatea Moşniţa Nouă mai funcţionează o farmacie umană şi una veterinară
ambele fiind private.
Mosnita Noua nu dispune de un spital sau. Dispensare medicale: Moşniţa Nouă,
Moşniţa Veche, Urseni şi Albina;

 Cabinete stomatologice: Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche şi Urseni;


 Farmacii umane: Moşniţa Nouă (două) şi Urseni;
 Cabinet veterinar: Moşniţa Nouă;
 Farmacie veterinară: Moşniţa Nouă.
4. Activitatile economice din spatiul rural

4.1. Agricultura si silvicultura


Principalele activităţi economice in cele cinci localităţi ale comunei au fost agricultura
şi creşterea animalelor. Agricultura este sectorul de bază al economiei comunei. Din totalul
suprafeţei comunei 84 % il reprezintă terenul destinat pentru agricultură. Pe raza comunei
mai funcţionează in domeniul agricol două ferme: una agricolă şi una zootehnică ale S.C
Agrotim S.A. şi Avicola.<

Creşterea animalelor este un alt sector al agriculturii cu o pondere mare la nivel de


comună. Pădurea ocupă o suprafaţă de 250 ha , reprezent incirc;nd 3,76% din suprafaţa totală
a comunei fiind amplasată in partea de nord a comunei, facand parte din ansamblul pădurii
Bistra. Avand in vedere restrangereasuprafeţelor arabile in favoarea activităţilor economice,
dinamica economiei agrare a suferit o uşoară scădere. Localităţile componente au o structură
caracteristică de localităţi rurale cu activitate agricolă. In anul 2000 suprafeţele cultivate cu
grau şi secară au insumat 923 ha, cele cultivate cu porumb 1.982 ha, suprafeţele cultivate cu
floarea soarelui 400 ha, iar cele cultivate cu legume şi cartofi insumand 203 ha. Un alt
domeniu economic se referă la creşterea animalelor aceasta facand-se cu precădere in
domeniul privat.

4.2. Industria
In localitatea Moşniţa Nouă fostul CAP nu şi-a păstrat profilul agricol, fuctionand in
prezent SC Cova Ghera, unitate cu activitate complexă, clădirile existente au fost amenajate
adăpostind astăzi o serie de firme cu diferite domenii de activitate, majoritatea avand profil
tehnic. Cele mai multe dintre ele reprezintă depozite şi puncte de comercializare a
materialelor de construcţii. Tot &icirc;n localitatea Moşniţa Nouă fostă ferma IAS şi-a păstrat
profilul agricol, &icirc;n anul 2005 incepandu-si activitatea de creştere a animalelor (bovine
şi ovine) fiind o importantă investiţie in domeniul agricol şi zootehnic care participă activ la
revitalizarea economiei comunei prin locurile de muncă create şi posibilităţile de dezvoltare
viitoare.
In localitatea Albina fostul CAP a fost privatizat dar pastrand profilul de bază pana in
anul 2001 cand şi-a schimbat profilul, astăzi functionand in incintă o serie de firme in
diferite domenii de activitate. In localitatea Urseni fostul IAS a fost privatizat functionand o
pescărie.

Exploatarea forestieră a foioaselor de pe suprafeţele impădurite ale teritoriului


comunei nu şi-a intrerupt activitatea şi se desfăşoară şi in prezent, de către Romsilva.

Activităţile economice de pe raza comunei sunt desfăşurate de un număr de 200


societăţi comerciale.

4.3. Serviciile
Serviciile publice existente sunt Primăria, Poliţia, Oficiul P.T.T.R., Consiliul Local,
Dispensarul uman şi Dispensarul veterinar, fiind situate la centru de comună dar isi
desfăşoară activitatea şi in satele aparţinătoare comunei.

4.4. Alte activitati


Puterea economică a societăţii este dată de puterea economică a fiecărei celule ca
familie. Datorită acestui aspect , in localităţile Moşniţa Veche, Albina şi Urseni există: 3
Biserici Ortodoxe, 4 Biserici Penticostale, 1 Biserică Catolică, 1 Biserică Baptistă, iar in
localitatea Moşniţa Nouă sau pus bazele unei Biserici Ortodoxe pe langa cea Reformată şi
Penticostală existente.
5. Analiza resurselor socio-culturale
5.1. Retele sociale ale comunitatii
S-au infintat unele staţii noi pentru mai buna servire a cetăţenilor. Astfel, pe ambele
trasee, există acum staţii la Moteleţul, Casa Otniel (facultativă) şi Cova-Ghera. Pe traseul de
Moşniţa Veche există staţii la Moşniţa Nouă şi la ieşirea din cartierul nou. Pe traseul de la
Urseni există o nouă staţie la capătul drumului comunal, la rampa (strada Coloniştilor -
facultativă) şi la Parcul agro-industrial (Gostat). In aceste locaţii, consiliul local a aprobat
construcţia unor refugii pentru călători.

Primarul comunei a solicitat CJT amenajarea unor treceri de pietoni marcate in dreptul
staţiilor de pe drumul judeţean. De asemenea, avand in vedere şi faptul că toată porţiunea
dintre Moşniţa Nouă şi Timişoara este cuprinsă intravilanul extins, s-a solicitat CJT montarea
pe această parte a drumului judeţean a unor indicatoare pentru limitarea vitezei de circulaţie
la 70 km/h

5.2. Patrimoniul cultural local


 Cămine culturale: Moşniţa Nouă, Urseni şi Albina;
 Biblioteca comunală: Moşniţa Nouă.
 Biserici ortodoxe române: Moşniţa Nouă (1988, capelă), Urseni (1777 - cea veche,
cea de azi din 1933), Moşniţa Veche (1912) şi Albina (1981);
 Biserica romano-catolică Urseni (1868);
 Biserici reformate: Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche (1902);
 Biserici penticostale: Moşniţa Nouă şi Urseni;

5.3. Sport, infrastructura sportiva si de agrement


 Teren de minifotbal: Moşniţa Veche;, Sală de sport: Moşniţa Nouă;
 Terenuri de fotbal: Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, Urseni şi Albina;
 Terasa Albina;, Pescăria Urseni.
 Cămine culturale: Moşniţa Nouă, Urseni şi Albina;, Biblioteca comunală: Moşniţa
Nou
6. Analiza SWOT a localitatii Mosnita Noua

Puncte tari Puncte slabe

 Asezare geografica  Natalitate<Mortalitate


 Clima
 Teren fertil
 Locuri de munca

Oportunitati Amenintari

 Posibilitatea deschiderii  Inflatia


multinationalelor  Calamitati naturale
 Fonduri europene
 Migratia populatiei la oras
7. Strategia de dezvoltare durabila a localitatii
Mosnita Noua
Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

 Modernizare străzi în localitatea Moşniţa Nouă;


 Modernizare străzi în localitatea Moşniţa Veche;
 Modernizare străzi în localitatea Urseni;
 Modernizare străzi în localitatea Albina;
 Modernizare stradă în localitatea Rudicica;
 Pietruire străzi în P.U.Z. Moşniţa Nouă Sud;
 Modernizare drum comunal DC 97 MoşniţaVeche-Timişoara şi Strada 1;
 Amenajare drumuri agricole în comuna Moşnuţa Nouă, judeţul Timiş;
 Extindere reţea de canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa
Veche;
 Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea
Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de
presiune;
 Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Urseni;
 Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea
Urseni;
 Aşezământ cultural Tip 3 în satul Moşniţa Nouă;
 Construirea a 10 case pentru specialişti în Moşniţa Nouă;
 Construirea a trei bazine de înot în comuna Moşniţa Nouă;
 Modernizarea DC Moşniţa Veche-Bucovăţ;
 Modernizare drum Moşniţa Veche-Ghiroda;
 Realizare străzi PUZ tineret Moşniţa Veche;
 Realizare străzi PUZ tineret Urseni;
 Realizare străzi PUZ tineret Albina;
 Electrificare PUZ tineret Moşniţa Nouă;
 Electrificare PUZ tineret Moşniţa Veche;
 Electrificare PUZ tineret Urseni;
 Electrificare PUZ tineret Albina;
 Modernizare DC Urseni-Giroc.

Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

 Modernizare drum comunal DC 97 Moşniţa Veche-Timişoara şi Strada 1;


 Reţele de distribuţie apă în localitatea Albina;
 Realizare reţea electrică PUZ Tineret Moşniţa Nouă;
 Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Urseni (SF şi PT);
 Realizare reţea electrică PUZ Tineret Moşniţa Veche;
 Modernizare drum Moşniţa Veche-Ghiroda (SF);
 Realizare PUG (SF).

In concluzie, localitatea Mosnita Noua, este asezata intr-un perimetru


favorabil dezvoltarii durabile. Planurile de dezvoltare pe termen lung si scurt
sunt intocmite intr-un mod realist si realizabil iar populatia este dornica sa ajute
la realizarea acestora.
Biliografie

 http://www.cjtimis.ro/judetul-timis/unitati-administrativ-
teritoriale/comuna-mosnita-noua.html
 http://www.mosnitanoua.ro/
 http://institutii-publice.org/judetul-timis/comuna-mosnita-noua
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mo%C8%99ni%C8%9Ba_Nou%
C4%83,_Timi%C8%99
 http://www.turistinfo.ro/mosnita_noua/harta_mosnita_noua.html