Sunteți pe pagina 1din 9

Criterii de proiectare a securității fizice

într-o unitate de invățământ

1. Prezentare generală a planului de securitate

Un accent major al Planului general de securitate a fost de a spori siguranța și


securitatea activelor unității care includ:
 oameni,
 bunuri,
 informații,
 facilități împotriva amenințărilor la adresa securității cum ar fi
criminalitatea (tradițională și netradițională) și alte pericole.
Echipa de proiectare a dispus de o analiză de risc la securitatea fizica riguroasă
si aprofundată care le-a furnizat situația actuala a unității cu privire la securitatea fizica
cat si recomandări privind cel mai bun mod de îmbunătățire a poziției de securitate a
unității .
În ansamblu, Unitatea a făcut multe progrese în direcția îmbunătățirii siguranței
și securității fizice.
Dotarile Unității, sunt în mare parte datorită eforturilor individuale ale
personalului și ale conducerii.
S-au luat in vedere pentru a fi puse în aplicare proceduri de securitate la care s-
au adăugat subsistemele de securitate pentru a atenua potențiale amenințări, din păcate
acest lucru a fost facut pentru prima data ceea ce a provocat o dublare a efortului pentru
a crea un sistem de securitate bucată cu bucată, cu diverse nivele din zonele importante
in care securitatea este considerată insuficientă.
Există o lipsă semnificativă a politicilor și procedurilor la nivel de unitate,
conceptul de securitate fizica nu este vazut ca o investiție care ofera siguranța vieți,
bunurilor și valorilor, ci mai degrabă ca și o cheltuială sau o impunere a legii. Nu există
criterii minime pentru selectarea și implementarea de servicii sau echipamente de
securitate, procesul de achiziții publice pentru echipamente sau servicii legate de
securitate este greoi astfel incat incepe la finalizarea contractului cu furnizorul actual si
dureaza 2-3 luni pana la contractarea noului furnizor care la randul lui programează
prima mentenanță preventivă abia peste 3-4 saptămâni, iar acest lucru duce la o
vulnerabilitate imensă timp de aproape 4 luni in care unitatea nu este monitorizată din
punct de vedere tehnic și funcțional. Lipsa de personal calificat propriu sau contractat
(Manager de securitate sau a unui Consultant de securitate) face ca serviciile si
echipamentele achizitionate sa nu fie de calitate (fiind solicitat mereu CEL MAI MIC
PREȚ) sau sa nu fie instalate corespunzator.
Deși Unitatea a implementat multiple sistemele electronice de securitate acestea
nu sunt integrate pentru a funcționa ca un singur sistem, iar acest lucru duce de multe
ori la mentinerea lor nefuncționale deoarece devin incomode sau personalul nu a fost
instruit sa le foloseasca.
Folosind aceste informații, proiectul a ajutat unitatea în dezvoltarea
cuprinzătoare a Planului strategic de securitate precum și securitate integrată în
ansamblul său.
Conceptul general a fost acela de a stabili un program centralizat de securitate
care este în concordanță cu dezvoltarea unui nivel de siguranță și securitate coerent.
Acest plan strategic de securitate are șase obiective strategice pentru a facilita
progresul spre îndeplinirea obiectivelor, viziunea și misiunea programului de securitate
al unității.
Obiectiv strategic nr. 1:
Instituirea Politicilor de securitate
Obiectiv strategic nr. 2:
Instituirea unui sistem centralizat de securitate
Obiectivul strategic nr. 3:
Dezvoltarea unui plan de securitate
Obiectiv strategic nr. 4:
Dezvoltarea procedurilor și programelor operaționale
Obiectivul strategic nr. 5:
Implementarea proiectelor tehnice de îmbunătățire a securității fizice
Obiectivul strategic nr. 6:
Înființarea unui post de paza umana
Criteriile de proiectare a securității fizice prevăd echipa de proiectare formata
din proiectanți si ingineri de securitate, evaluatori de risc la securitatea fizica,
consultanți de securitate și personalul unitatii.
Acest document definește standardele de performanță pentru sistemele fizice
de securitate cu informații cheie pentru a asigura conformitatea cu obiectivele și
stipulate în Planul de securitate.
Acest document definește securitatea minimă si criteriile necesare pentru
sistemele de securitate.
Cea mai eficientă modalitate de a implementa masurile de securitate intr-o
unitate de invățământ este respectarea pasilor:
 Evaluarea riscurilor la securitatea fizica
 Proiectarea sistemelor de securitate
 Implementarea procedurilor de securitate si a masurilor proiectate
 Mentenanta preventiva si corectiva a sistemelor de securitate
 Monitorizarea intr-un dispecerat a sistemelor de alarmare la
efracție/incendiu
 Revizuirea si imbunatațirea periodica a masurilor de securitate
În primul rand trebuie tratata cu mare atentie prevenția sau prevenirea
criminalității prin folosirea pozitivă a spațiului și a elementelor naturale pentru a
menține calitatea dorită a vieții, crescând în același timp dificultatea activităților
criminale sau anormale. Principalul punct de vedere asupra utilizării pozitive a spațiului
este acela de a atrage elevii deoarece se simt în siguranță, în același timp făcându-l
neatractiv și dificil pentru infractori și teroriști.
Cele trei principii de proiectare sunt teritorialitatea, supravegherea naturală și
control accesul.
1. Teritorialitatea definește în mod clar o zonă fizică care utilizează
elemente pentru a crea un mediu cu un sentiment de proprietate în care
comportamentul anormal, circulatie neobișnuită sau alte activități
neautorizate, este ușor de recunoscut. O componenta importanta a
teritorialității este modelarea, care este un concept în care arhitectura și
caracteristicile peisajului sunt proiectate cu indicii vizuale și semne
pentru a îndruma oamenii sau pentru a le permite să identifice cu
ușurință unde sunt și unde ar trebui să meargă.
2. Supravegherea naturală susține o bună vizibilitate în interiorul și în jurul
campusului și a clădirilor pentru a limita ascunderea activităților
criminale. Conceptul este de a vedea și a fi văzut; oamenii care comit
ilegalitati nu doresc să fie văzuți, iar oaspeții se simt mai în siguranță
atunci când sunt văzuți.
3. Control accesul natural se referă la utilizarea elementelor de design
pentru a direcționa cu ușurință personalul si vizitatorii într-un mod
ordonat de la o locație la alta, consolidând în același timp teritorialitatea
și sprijinirea supravegherii naturale.

Pentru sistemele electronice de securitate, unitatea va începe să se


standardizeze pe un sistem centralizat, un sistem de management al securității care să
fie capabil să integreze și să centralizeze sistemele existente într-un singur sistem
eficient din punct de vedere al costurilor si a functionalitatii.
Suplimentar îmbunătățirile vor include modernizarea centrului de monitorizare
video, consolidarea sistemelor de control al accesului, instalarea unui sistem de
alarmare la efracție și construirea unii Centrul de operațiuni de securitate.
Scopul principal al Master Planului de Securitate este de a implementa un set
eficient de politici, planuri și proceduri care vor îmbunătăți siguranța generală și
securitatea unității.
Planul prioritizează evaluarea amenințărilor si riscurilor cu care unitatea se
confrunta in prezent.
Planul general de securitate stabilește o abordare pe termen lung a construirii
unui program de securitate elaborat pentru unitate, care corespunde actualului ritm al
extinderii planificate de catre unitate pe urmatorii ani.
Acesta oferă o abordare cu cele mai bune practici pentru a descuraja un criminal
sau un grup de persoane rau intenționate de la săvârșirea unui incident sau a unei
infracțiuni.
2. Introducere

Criteriile de proiectare sunt furnizate de proiectanți și ingineri, consultanți de


securitate, precum și toate orientările personalului unitatii pentru proiectarea și
construcția sistemelor.

Utilizați aceste criterii atunci când proiectați noi instalații sau renovări majore
ale instalațiilor deținute sau închiriate.

Acest document definește standardele de performanță pentru sistemele de


securitate fizică cu informații în domenii-cheie pentru a asigura conformitatea cu
obiectivele stipulate în Planul de Securitate și în Master Planul Universității. Acest
documentul oferă îndrumări de proiectare pentru limitarea sau atenuarea riscurilor
tipice majore universitate ca ECU. Ghidul oferă, de asemenea, unele beneficii pentru
atenuare pericolele naturale.

2.1. Scopul

Prezentul document definește criteriile minime de securitate necesare pentru


proprietățile unitații de invățământ și bunurile acesteia. Acest document se aplică
măsuri de securitate în mod constant în toate spațiile unității și face parte integrantă din
acesta planificarea, proiectarea și construcția tuturor proiectelor. Obiectivul acestui
manual este de a furniza criterii de proiectare eficiente din punct de vedere tehnic si
financiar, care să ofere un nivel adecvat de protecție.

2.2. Aplicabilitate

Aceste standarde se aplică construcțiilor noi și tuturor adăugărilor,


modificărilor și modernizărilor.
Criteriile utilizate în acest document se bazează pe riscurile comune pentru
facilitățile educaționale și sunt compatibile cu alte standarde elaborate pentru aceste
tipuri de instalații.
În plus, acest document recunoaște că riscurile sunt unice pentru fiecare
facilitate și pentru activele pe care le pot avea.
Prin urmare, criteriile dezvoltate vor varia în funcție de tipul sistemului, de
utilizarea spațiului și de clasificarea riscului.
2.3. Utilizarea acestui document

Măsurile de protecție din acest document abordează amenințările generale


asociate protecției unitatilor școlare, criminalitatea comună și violența la locul de muncă
sau la școală.

Pentru amenințări asociate cu terorismul intern sau internațional pot fi


adoptate măsuri de securitate suplimentare daca este nevoie.

Criteriile specifice spațiului sunt cerințele unitații pentru toate proiectele.


Apendicele 1 - Securitate Criterii de proiectare Matrix identifică măsurile
corespunzătoare pentru fiecare categorie de spațiu.

Pentru a utiliza matricea, selectați spațiul afișat în coloana din stânga a


tabelului, apoi localizați măsurile în cadrul fiecărei zone.

În unele cazuri, factorii externi vor necesita criterii de bază mărite sau
completate. Numai E.R.S.F. poate aproba orice modificare a criteriilor de proiectare
pentru o instalație sau spațiu.

2.4. Măsura de înlocuire

Atunci când este posibil, criteriile sunt bazate pe performanță pentru a le oferi
proiectantului sau utilizatorului cea mai mare latitudine în determinarea celei mai bune
soluții globale pentru unitate.

Unde criteriile propuse nu sunt aplicabile, proiectantul poate recomanda soluții


alternative cu justificări la E.R.S.F. pentru examinare.
3. Arhitectural

O mare măsură poate fi făcută din punct de vedere arhitectural pentru a atenua
riscurile de securitate cu care se confruntă un sistem sau o locație.

Aceste măsuri adesea nu costă nimic sau foarte puțin dacă sunt implementate la
începutul procesului de implementare a proiectului.

Considerațiile arhitecturale includ aspectul clădirii și configurația ei, spațiul proiectat și


detalierea clădirior.

3.1. Prevenirea criminalității prin proiectarea mediului

Cea mai eficientă modalitate de a implementa securitatea într-o clădire și într-


un campus este prin planificarea predestinată proiectului.

Proiectantul se concentrează pe utilizarea pozitivă a spațiului și a elementelor


naturale pentru a menține o calitatea bună a vieții pentru personalul unitatii, în timp ce
crește nivelul dificultății pentru criminal sau pentru desfasurarea unor activități
anormale.

Acesta este un concept bine întemeiat din anii 1960.

Principiile se concentrează asupra utilizării pozitive a spațiului pentru a crea


modele care atrag elevii deoarece se simt în siguranță, făcând totodată un mediu
neatractiv și dificil pentru infractori și teroriști.

Diferite studii de caz demonstrează eficacitatea sa în reducerea criminalității


campusului, furturi pe stradă, spargeri și alte crime convenționale, atât pe plan intern,
cât și la nivel internațional.

Încorporate în acest document sunt cele trei principii de proiectare;


teritorialitatea, supravegherea naturală și controlul accesului natural.
3.1.1. Teritorialitatea

Teritorialitatea definește în mod clar o zonă fizică care utilizează elemente


pentru a crea un mediu cu un sentiment de proprietate în care comportamentul
anormal, circulatie neobișnuită sau alte activități neautorizate, sunt ușor de recunoscut.

De de exemplu, o zonă curată, bine luminată și atractivă va prezenta un mediu


care încurajează destinatarii site-ului să se simtă în siguranță și să tolereze un
comportament acceptabil.

În cazul infractorilor mediul are un efect opus, deoarece sunt usor de observat,
identificat si raportati in cazul unui comportament neadecvat.

Aceasta înseamnă că personalul unității are mai multe șanse să observe și sa


raporteze că cineva face ceva nepotrivit.

O componentă majoră a teritorialității este modelarea, care este un concept în


care arhitectura și caracteristicile peisajului sunt proiectate cu indicii vizuale și semne
pentru a îndruma oameni sau le permite să identifice cu ușurință unde sunt și unde ar
trebui să meargă.

Echipele de proiectare includ următoarele elemente în proiectarea sau


renovarea unitatii pentru susținerea teritorialității.

• Oferă o limită definită în jurul unitatii. Nu este necesara o fortareață, dar ar


trebui sa existe indicații vizuale cu privire la ceea ce este și ce nu este proprietatea
unitații.
• Selectați modelele pavajului, vegetația, pereții mici, scările sau caracteristicile
site-ului pentru a separa zonele fizice si/sau psihologice a unitații.
• Utilizați indicatoare pentru a întări sau a stabili teritorialitatea și pentru a
sprijini modalitățile de căutare, precum:
- Oferiți semne de avertizare cu incinta supravegheata video, incinta
protejata cu agenti de paza, etc.
- Oferiți afise cu "Vă rugăm să raportați activitate suspectă la (###) ### -
####."
• Asigurați recipientele de gunoi în zonele destinate utilizării pietonilor pentru a
încuraja curățarea acestora și păstrarea mediul inconjurator curat.
• Aplicați vopsele de poliuretan care reflectă lumina și sunt rezistente la graffiti.
• Utilizați bariere simbolice , barierele simbolice informează un individ despre
faptul ca el / ea trece dintr-un spațiu public în spațiu privat.. Multe locurile garantează
utilizarea barierelor simbolice, inclusiv punctele de tranziție între acestea o stradă
publică și terenurile unitații; o zonă între lobby-ul unei clădiri și coridoarele sale; sau
holuri pe etaje specifice ale unei clădiri.