Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul cu Program Sportiv

Brăila

TESTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a XI-a
VARIANTA 1

1. Prezintă contextul în care a avut loc acțiunea de întemeiere culturală realizată de societatea
Junimea. (3 p.)
2. Redă particularitățile primei etape din evoluția Junimii. (3 p.)
3. Explică în ce mod s-a realizat direcția de educare a publicului de către membrii Junimii. (3 p.)
Liceul cu Program Sportiv
Brăila

TESTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA a XI-a
VARIANTA 2

1. Prezintă perioada în care s-a constituit „momentul junimist”, specificul acestuia, membrii
fondatori și resursele societății. (3 p.)
2. Redă particularitățile celei de-a doua etape din evoluția Junimii. (3 p.)
3. Explică în ce mod s-a realizat direcția de luptă pentru unificarea limbii române literare de către
membrii Junimii. (3 p.)