Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul cu Program Sportiv

Brăila

TESTARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A V-A

SUBIECTUL I (56p.)
Citește fragmentul următor și răspunde la cerințele de mai jos:
„— Ce mă fac acum? s-a îngrozit Minos. Pe lângă ocara adusă familiei mele, această
lighioană blestemată îmi terorizează supușii și îmi distruge regatul. Cum să scap de el? Voi
cere sfatul priceputului Dedal…
Dedal, renumit pentru iscusința lui, a fost chemat de îndată. Auzind despre ce este
vorba, a spus:
— Monstrul este puternic, dar, spre norocul nostru, capul de taur nu-l prea ajută. Voi
construi de aceea un labirint. După ce îl vei ademeni acolo, nu va mai reuși în veci să
găsească drumul spre ieșire.
— Ce e un labirint? s-a mirat Minos.
— E un păienjeniș de galerii amăgitoare. Seamănă toate între ele și te poftesc la
fiecare pas să le urmezi. Te conduc în cerc, până când nu mai știi dacă te duci sau vii, dacă
mergi sau stai pe loc.”
(Florin Bican, Tezeu și Minotaurul)

A.
1. Scrie cuvântul cheie al fragmentului dat. 4p.
2. Construiește ideea principală a textului. 6p.
3. Prezintă două motive ale supărării lui Minos, așa cum reiese din text. 8p.
4. De ce crede Dedal că labirintul este soluția cea mai bună? 6p.
5. Numește personajele care apar în fragmentul dat. 4p.
6. Scrie câte un sinonim și un antonim pentru cuvintele subliniate. 8p.
B.
7. Identifică în text un substantiv propriu și un substantiv comun de genul neutru. 6p.
8. Precizează modul și timpul următoarelor verbe: terorizează, voi cere, a fost. 6p.
9. Scrie un enunț în care verbul a conduce să fie la modul imperativ. 4p.
10. Scrie un enunț în care substantivul monstru să aibă funcția sintactică de atribut. 4p.

SUBIECTUL II (34p.)
Scrie o compunere de 100-200 de cuvinte în care să descrii un obiect pe care îl
folosești foarte des. Vei avea în vedere următoarele aspecte:
- să prezinți obiectul indicat și la ce îl folosești; 4p.
- să oferi cel puțin patru detalii referitoare la aspectul sau utilitatea obiectului ales;
12p.
- să respecți structura specifică unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere); 6p.
- să ai un limbaj adecvat tipului de compunere indicat; 3p.
- să respecți regulile de ortografie; 3p.
- să ai o punctuație corespunzătoare; 3p.
- să respecți numărul de cuvinte indicat. 3p.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctaj total: 100p. Timp de lucru: 50 de minute.