Sunteți pe pagina 1din 4

Amplificatorul de radiofrecvență cu reacție pozitivă

Figura 6.1.Amplificatorul de radiofrecvență cu reacție pozitivă

Figura 6.2. Schema in curent alternativ a amplificatorului cu reactia negativa in bucla deschisa

6.1.Calcule efective

Proiectarea am inceput-o prin:


- impunerea curentului de colector IC=2mA si a tensiunii VCE=5V;
- am ales un factor βf mediu al tranzistoarelor de mica putere pe care le vom folosi
βf=150, tinand cont de faptul ca factorul de amplificare al acestui transistor este cuprins
intre:110-220
-am folosit datele impuse de cerintele de proiectare si anume tensiunea de alimentare Vcc=12V
si un semnal sinusoidal de intrare avand amplitudinea 25mV.
Prima etapa in proiectare circuitului este sinteza PSF prin care vom afla rezisntetele necesare
pentru realizare corecta a polarizarii tranzistorului.
Pentru realizarea sintezei de PSF am facut urmatorii pasi:

Pasul 1: consideram IE≈Ic

Alegem VRE=10% VCC unde VCC=12 V, iar VRE este tensiunea ce cade pe rezistenta RE
Valoare aleasa ne asigura abtinerea unei rezistente RE care sa conduca la indeplinirea cat mai
buna a inegalitatii RB<<𝛽𝑓𝑅𝐸. De asemenea, VRE nu poate fi aleasa prea mare, deoarece va
conduce la o valoare mica a lui RC

VRE=10%VCC rezulta VRE=1.2V


𝑉𝑅𝐸
VRE=RE*IC ; 𝑅𝐸 = 𝐼𝐶

Pasul 2:

Se determina RB folosind relatia RB<<βF*RE. Uzual, valoare poate f I cu un ordin de marime


mai mica decat produsul 25*RB=βf*RE.

𝑅𝐵=𝑅𝐸∗𝛽𝑓/25=12kΩ

Pasul 3:

Se determina rezistentele divizorului rezistiv de tensiune din relatiile:


RB=R1║R2 rezulta 𝑅𝐵=𝑅1∗𝑅2𝑅1+𝑅2
VBB=VBE+VRE
R2
VBB = ∗ VCC
R 2 + R1
𝑉𝐵𝐵 +𝑉𝑅𝐸 𝑅2
Din ultimele doua relatii => =
𝑉𝐶𝐸 𝑅1+𝑅2
𝑅𝐵 + 𝑉𝐶𝐶
𝑅1 = = 80𝑘Ω
𝑉𝐵𝐵 + 𝑉𝑅𝐸
𝑅1
𝑅2 = = 14 𝑘𝛺
𝑉𝐶𝐶
− 1
𝑉 𝐵𝐸+𝑉𝑅𝐸
Pasul 4:

Pentru VBE independent de temperatură se verifica IC folosind relațiile:

𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝐵𝐸
𝐼𝐶, 𝑚𝑎𝑥 = = 1.95 𝑚𝐴
𝑅𝐵
+ 𝑅𝐸
𝛽𝑓 𝑚𝑎𝑥
𝑉𝐵𝐵 − 𝑉𝐵𝐸
𝐼𝐶, 𝑚𝑖𝑛 = = 1.81 𝑚𝐴
𝑅𝐵
+ 𝑅𝐸
𝛽𝑓,𝑚𝑖𝑛

Valorile lui IC,max si IC,min se incadreaza in limitele cerute ±10% IC.

Pasul 5: Determinarea rezistentei de colector (R3)

VCC=(R3+R4)IC+VCE , unde pentru IC se va utiliza valoarea impusa.


𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 − 𝑅4 ∗ 𝐼𝐶
𝑅3 = = 12 − 5 − 1.22 = 2.9 𝑘𝛺
IC
Deoarece am ales doua tranzistoare din aceeasi clasa (BC107A) care au valoarea PSF
apropiata, rezulta ca si al doilea transistor , pentru a avea o polarizare corecta, trebuie sa respecte
aceleasi conditii, deci valoarea rezistenteor vor fi aceleasi.

Pentru ca reactia negative se aplica intre emitorul primului tranzistor si colectorul celui
de-al doilea tranzistor rezistenta emitorului din primul tranzistor va fi impartita in doua rezistente
a caror suma va da valoarea rezistentei RE cu scopul de a meri amplificarea din primul etaj de
amplificare folosit.
Deci rezistentele din emitorul primului tranzistor vor avea valorile: R4=91 Ω si
R5=510Ω.

Valorile rezistentelor care realizeaza polarizarea tranzistorului sunt:

R1=R6=33 kΩ;

R2=R7=6.2 kΩ;

R3=R8= 3 kΩ;

R4=91 Ω si R5= 510 Ω;

R9=R4+R5=620 Ω;

6.2.Calculul condensatoarelor

Condensatoarele folosite in schema sunt :

-condensatoare de cuplaj: C2,C6

-condensatoare de decuplaj: C4,C5,C3

-condensatoare de intrare si iesire: C1,C7.


Condensatoarele de cuplaj au rolul de a desparti tranzistoarele in curentul continuu cu scopul de
a se putea obtine punctul static de functionare.Condensatoarele de decuplaj scurtcircuiteaza in
current alternativ rezistentele cu care sunt legate in paralel, iar condensatoarele de intrare si de
iesire stabilesc banda de frecventa a amplificatorului.

Valorile condensatoarelor de cuplaj, respective de decuplaj trebuie sa asigure, la frecventa


minima a semnalului, reactante mult mai mici decat rezistentele cu care sunt legate in serie,
respectiv paralel.

1
𝑋𝐶 =
2∙𝜋∙𝑓∙𝐶

Banda de frecventa pentru care este proiectat amplificatorul este de la 531kHz la 1611kHz.

Condensatoarele de decuplaj se vor lega in paralel cu rezistente de 100Ω, in urma calculelor vom
obtine valori de ordinal 100uF pe care le vom folosi si in practica.

Condensatoarele de cuplaj se vor lega in serie cu rezisntente de pana in 10kΩ, astfel este
necesara folosirea unor condensatoare de 10uF.Vom alege valoarea standardizata de 12uF.

Pentru calcularea valorilor condensatoarelor de la intrare si de la iesire folosim frecventele


dominante, adica frecventele care determina banda ceruta.

Rint∗C1=1/2π∗fmin,unde am notat cu fmin frecventa inferioara a amplificatorului

Rout∗C7=1/2π∗fmax ,unde am notat cu fmax frecventa superioara a amplificatorului