Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data: 13.04.2017
Grupa : Mijlocie A

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cum este, a fost şi va fi aici, pe pământ?”


TEMA SĂPTĂMÂNII:” În aşteptarea Iepuraşului de Paşte”
SUBIECTUL: ”Cursa iepuraşilor pricepuţi”

Categoria de activitate: Jocuri şi activităţi alese-etapa aIII-a


Tipul de activitate: de destindere
Forme de organizare:jocuri de mişcare în grup
Durata:15-20 minute

Scopul activităţii:
 Dezvoltarea depriderilor motrice de bază şi a atenţiei prin intermediul jocurilor de
mişcare;
 Crearea unei atmosfere de buna dispozitie, destindere, relaxare;

Obiective operaţionale:
 Obiective cognitive:
 O1 -să se raporteze la un reper dat;
 O2- să se orienteze în spaţiu;
 O3- să-şi dezvolte atenţia şi capacitatea de organizare;
 Obiective afective :
 O4. – să manifeste spirit de echipă, atitudini de cooperare, spirit de competiţie şi
fair-play;
 Obiective psihomotorii :
 O5– să răspundă motric la o sarcină dată;
 O6- să aştepte într-o sarcină ce implică aşteptarea ;
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exersarea, jocul,
 Mijloace didactice: coşuleţe, linguri, ouă de lemn , tunel, jaloane, urechi de iepuraş
Regulile jocului:
 Jocul se desfăşoară în grup;
 Fiecare copil trebuie să rezolve sarcini;
 Rezolvarea sarcinilor este recompensată;
Elemente de joc:
 Surpriza, aplauzele, întrecerea, mânuirea materialului pus la dispoziţie

BIBLIOGRAFIE :

 M.E.N. - „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa


de copii”, Editura Val Integral, Bucureşti, 2000

 M.E.N .– I.Ş.J. Bistriţa - “Reforma curriculară în grădiniţă”, Bistriţa , martie 2000


Năsăud Învăţământul preprimar

 Eugenia Barcau Ticaliuc - “1001 jocuri pentru copii”


SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII


DIDACTIC DIDACTICE

MOMENT Se organizează spaţiul într-un mod optim


ORGANIZATORIC desfăşurării activităţii.
Se organizează mobilierul în sala de grupă.
Se va face printr-o o scurtă discuţie despre
CAPTAREA frumoasele activităţi desfăşurate împreună pe Conversaţia
ATENŢIEI parcursul zilei:
”Dragii mei deoarece aţi fost atât de atenţi şi
harnici eu vă propun să ne relaxăm jucându-ne un
joc interesant.”
ANUNŢAREA Jocul pe care vi-l propun se numeşte ”Cursa Expunerea
TEMEI ŞI A iepuraşilor pricepuţi”. În acest joc este necesar să
OBIECTIVELOR colaboraţi cu colegii vostri de echipă pentru a reuşi
să câştigaţi.
Copiii sunt împărţiţi în 2 echipe, egale ca Explicaţia
DESFĂŞURAREA număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare. În
ACTIVITĂŢII partea opusă a terenului se aşează câte un coşuleţ Demonstraţia
pentru fiecare echipă.
Fiecare echipă va avea la dispoziţie câte o Exersarea
lingură şi câte ou de lemn.
La comanda educatoarei , primul copil din Jocul
fiecare echipă porneşte cu oul în lingură spre
coşuleţul pregătit la capătul traseului, aşează oul în
coşuleţ, se întoarce, înmânează lingura următorului
copil şi se aşează la capătul rândului. Apoi, porneşte
următorul copil.
Jocul continuă, până ce parcurg toţi copiii
acest traseu. Echipa care termină prima este
câştigătoare şi va primi ca recompensă câte un ou
de ciocolată.
 Efectuarea jocului de probă
Se realizează cu 1-2 copii din fiecare subgrupă
pentru a înţelege mai bine regula jocului.
 Executarea jocului cu întreaga grupă
Educatoarea urmăreşte desfăşurarea jocului,
respectarea regulii jocului .Copiii trebuie să aştepte
cu răbdare să le vină rândul la joc. Îşi vor încuraja
colegii strigând. Jocul se repetă de două sau trei
ori.
OBŢINEREA  Complicarea jocului Explicaţia
PERFORMANŢEI Traseul iniţial este modificat, se aşează jaloane pe
care copiii trebuie să le ocolească şi să parcurgă Exersarea
noul traseu. Jocul
EVALUAREA Se fac aprecieri asupra modului în care au
ACTIVITĂŢII participat copiii la activitate şi asupra reguluilor de Conversaţia
conduită care au fost respectate în cadrul jocului.

ÎNCHEIEREA Se împart stimulente şi se repetă tema jocului. Conversaţia


ACTVITĂŢII