Sunteți pe pagina 1din 16

MANAGEMENTUL MENTENANȚEI

Student: Teleaga Bogdan-Andrei


Programul de studii: Managementul Afacerilor în Industrie

Departament Inginerie și Management Industrial

Brașov,
2019
1. Organizarea şi planificarea activităţii de mentenanţă într-o companie
industrială (inclusiv indicatori, costuri şi eficienţă).

Din 1994, Compania AGORA IMPORT EXPORT a inceput comercializarea,fabricarea


si punerea in functiune a centralelor cu condensare OMNITECH STAR. La acea data erau
primele centrale cu condensare din Romania. Producatorul si-a extins gama de fabricatie sub
denumirea de KESTON CELSIUS.

Figura 1.1 Sigla societăţii.


In mai 2012, producatorul CELSIUS 2000 SRL isi inceteaza activitatea de productie. De
atunci, AGORA a preluat activitatea de productie si asigura piesele de schimb la toata gama de
centrale Keston produse de CELSIUS 2000 SRL.

Utilajul pe care este efectuat studiul reprezinta un post de asamblare din linia de premontaj
a procesului de fabricatie de regulatoare de gaz pentru centralele termice marca “Heat” din
categoria “Keston 30” Fig .1.1 . Utilajul cunoscut sub numele de “Inseritor cu Masa Rotanta”,
este un utilaj de complexitate medie, actionat de un singur operator. Fig. 1.2
Utilajul este conectat la curent trifazat 380V, si la
instalatie pneumatic cu presiunea de intrare de 4-8 bari,
avand o instalatie hidraulica proprie si un Controler Logic
Programabil (PLC).
Utilajul este prevazut cu Display cu Touchscreen
unde pot fi verificati si programati parametrii de
functionare, bariere IR de siguranta ce sunt actionate automat atunci cand Masa rotanta se afla in
miscare, si buton de comanta cu instiintare vizuala.

Rolul acestui utilaj este de asambla 3 componente Fig.1.2 :


Managementul Afacerilor în Industrie

-Tubul; Fig.1.2
- Ansamblul Nucleu Fix( Nucleu fix-Inel de cupru
– Oring preasamblat );
-Inel de fixare .

Reperul format din Tub, ans. Nucleu fix, Inel de


fixare, este cunoscut sub numele de Tub Electrovalva 1
(Tub EV1). Reperul Tub EV1 are rolul de a gazdui Nucleul
mobil ce actioneaza una din cele doua electrovalve,
nucleul mobil fiind actionat la randul sau, prin inductie, de
bobina ce se monteaza
peste Tubul EV1.

De asemenea pentru a asigura o functionare liniara, Nucleul mobil din interiorul tubului
se afla in mediu lichid stabil ( ulei siliconic). Inelul de fixare are rolul de a asigura fixarea
subansamblului pe capac in vederea obtinerii produsului finit Fig. 1.3.

Acest utilaj poate produce atat Tubi EV1 pentru regulatoare de gaz pentru curent alternativ
230V AC cat si Tubi EV1 pentru regulatoare de gaz pentru curent continuu 22V DC, avand o
productivitate de 300 buc/h atat pentru reper AC cat si pentru CC. Tubii EV1 de curent alternativ
si Tubii EV1 de curent continuu se diferentiaza prin forma constructiva a Nucleului fix folosit, si
a inelului de cupru preasamblat, restul componentelor fiind aceleasi: O-ringul premontat, Tubul,
Inelul de fixare.

De asemenea procesul de fabricatie este acelasi, pe utilaj se schimba doar conul inferior de
inserare pentru Nucleul fix si conul inferior al tastatorului de masurare a cotei.

Tolerantele de inserare si de etanseitate sunt aceleasi in ambele cazuri.

2
Managementul Afacerilor în Industrie

Fig . 1.3

Avand in vedere scopul pe care il are reperul Tub EV1, fluxul tehnologic prevede:
-Asamblarea componentelor;
-Controlul de etanseitate;
-Controlul dimensional.

1.1. Organizarea activității de mentenanță

Fluxul tehnologic este compus din 7 operatii:

- Introducerea componentelor pe Masa rotanta de catre operator (ans. Nucleu fix, Tub, Inel
de fixare);
-Presarea ansamblului Nucleu fix pe Tub;
-Verificarea etanseitatii pe suprafata de contact Tub- Oring- Nucleu fix (pierdere maxima
admisa: 0.30 mbar la o presiune aplicata de 250 mbar timp de 3sec );
-Sertizarea tubului pentru a asigura pozitia Nucleului fix pe Tub;
-Verificarea cotei de inserare ( toleranta: +/-0.05mm fata de valoarea nominala 27.20 mm
– reper AC / 24.20 mm – reper CC );
-Montarea Inelului de fixare.
-Verificare vizuala 100%.

Utilajul este prevazut cu 6 posturi pe la care trec succesiv componentele aflate pe masa rotanta, in
vederea asamblarii.

3
Managementul Afacerilor în Industrie

Schema logica a fluxului tehnologic:

Fig 1.4

În prezent, organizarea activității de mentenanță este preponderent organizată pe baza principiului


4
Managementul Afacerilor în Industrie

defect – reparație. Aceasta activitate se va descrie in urmatoarea procedura.


Departamentele implicate în procesul de mentenanță sunt: departamentul de producție (DP) și
departamentul tehnic (DT).

Fluxul de la depistarea defecțiunii pana la rezolvarea problemei, este reprezentat in figura 1.4.

Figura 1.4 – Schema fluxlui de reparatie

De asemenea, in Tabelul 1.1 se poate observa si matricea decizionala in momentul apariției unei
defecțiuni la linia de tocare deșeu

Tabel 1.1 Matricea decizionala


Pas OP ST SM SP MP SC

5
Managementul Afacerilor în Industrie

1 A
2 I I I I
3 D D D
4 D
5 I
 Functii: 6 A A A
OP – Operator 7 A A
ST – Șef Tură 8 A A A I
SM – Supervizor Producție
9 D D
SP – Supervizor Mentenanță
10 A A
MP – Manager Platformă
SC – Subcontractant

 Situatii decizionale:
I – Informare
D – Decizie
A – Actiune concreta in proces

Supervizorul de mentenanță are următoarele responsabilități:


 Stabilește programul de mentenanta a utilajelor;
 Urmărește planul de întreținere a instalațiilor (conform fise de întreținere instalație);
 Urmareste stocul minim/maxim de materiale de mentenanta si piese de schimb;
 Urmareste executarea reviziilor tehnice , a reparatiilor planificate si accidentale;
 Analizeaza fisele de mentenanta preventiva (gresare / inspectie zilnica) si ia actiuni pe baza
informatiilor colectate;
 Stabileste cauzele opririlor accidentale si gaseste solutii de imbunatatire continua a
utilajelor liniei de tocare;
 Respecta programele de intretinere si reparatii conform cartii tehnice a utilajului.

Supervizorul de mentenanta este responsabil de identificarea echipamentelor sau sub-


ansamblurilor de echipamente care sa fie incluse in programul de mentenanta preventiva, cu o
verificare mai riguroasa sau frecventa. Aceste echipamente fac referire la cele fara de care procesul
nu ar mai putea functiona in parametrii optimi si a caror defectiune ar influenta in mod negativ
calitatea sau capacitatea de procesare a instalatiei de tocat deseuri.

6
Managementul Afacerilor în Industrie

2. Prezentarea sistemului de mentenanţă pentru un echipament şi


propuneri.

Descrierea operatiilor:

1. Introducerea componentelor

Prima operatie este o operatie manuala ce implica introducerea componentelor in masca de lucru,
respectiv masa rotanta. Dupa introducerea componentelor (ans. Nucleu fix, Tub si Inel de fixare)
operatorul actioneaza de la buton masa rotanta, in vederea parcurgerii operatiei urmatoare. Ca
masura de siguranta masa rotanta nu poate fi actionata daca barierele de siguranta sunt intrerupte.

2. Inserarea ansamblului Nucleu fix

O gheara actionata pneumatic pozitioneaza Nucleul fix pe Tub, concomitent cele doua componente
fiind centrate pe un con de centrare actionat pneumatic, ce intra pe tub de jos in sus. Pe langa rolul
de centrare, acest con asigura cota de inserare a nucleului pe tub.
Dupa pozitionarea componentelor, un piston hidraulic apasa de sus in jos pe nucleu, inserandul pe
tub. Inserare este efectuata cu o forta de 180 kgf/cm2 pentru tubii de AC si 210 kgf/cm2 pentru
tubii de CC.
Dupa finalizarea procesului si implicit a procesului precedent componentele trec la postul urmator.

3. Verificarea etanseitatii

In acest proces este verificata etanseitatea dintre tub si nucleu, data de garnitura oring.
Capetele tubului sunt acoperite, iar prin partea superioara este introdusa o presiune de 125 mbar,
+/- 2 mbar . Dupa un timp de stabilizare de 2 sec. Urmeaza timpul de citire de 3 secunde, unde
pierderea maxima admisa este de 0,3 mbar.
Daca pierderea este mai mare decat pierderea maxima admisa, ansamblul in forma sa prezenta
este considerat rebut, pe posturile urmatoare ne mai avand loc nicio operatie de asamblare.
Ansamblul nucleu fix, garnitura, tub va ajunge in cutia de rebuturi la sfarsitul procesului, inelul de
fixare ramanand pe masa rotanta pentru a relua ciclul. Daca pierderea este in tolerante,
componentele merg la postul urmator pentru a continua procesul de asamblare.

7
Managementul Afacerilor în Industrie

4. Sertizarea tubului

La acest post de lucru ansambul nucleu fix, tub este fixat de un piston din partea inferioara iar din
partea superioara coboara clestele de sertizare actionat hidraulic. Este sertizata partea superioara a
tubului astfel incat ansamblul sa ramana fix.
Dupa finalizarea procesului si implicit a procesului precedent componentele trec la postul urmator.

5. Verificarea cotei de inserare a nucleului pe tub

Verificarea cotei de inserare a nucleului pe tub este efectuata fixand tubul cu un piston ce
actioneaza de jos in sus pe tub, iar de sus coboara un tastator.
Cota de inserare este de 27.20 mm pentru reper AC, 24.20 mm pentru reper CC. Tastatorul are
rolul de ceas comparator, indicand abaterea de la cota nominala. Toleranta este de +/-0.05mm fata
de valoarea nominala atat pentru reperul AC cat si pentru CC.
Daca abaterea este peste limita maxima admisa, pe postul urmator de lucru ansamblul tub, nucleu
fix nu va mai urma nicio operatie de asamblare ci va ajunge in cutia de rebuturi, inelul de fixare
ramanand pe masa rotanta si reluand ciclul de asamblare.
Dupa finalizarea procesului si implicit a procesului precedent componentele trec la postul
urmator.

6. Inserarea inelului de fixare

In partea superioara a ansamblului nucleu tub, coboara un con de centrare, dupa care o gheara
actionata pneumatic pozitioneaza inelul de fixare pe con. Dupa retragerea ghearei un piston
hidraulic coboara peste conul de centrare impingand inelul de fixare peste nucleul fix, acesta
ajungand pe corpul tubului.
Dupa finalizarea acestui proces, o gheara actionata pneumatic ia ansamblul format din tub, nucleu
fix – garnitura, inel de fixare cunoscut sub numele de Tub EV1,fiind pozitionat cutia de control
vizual.

7. Control vizual

Controlul vizual al reperelor se face 100% de catre operator la fiecare lot de 500 buc produs,
si statistic la fiecare ora de lucru, urmarind calitatea si pozitia sertizarii, detectarea aparitiei
8
Managementul Afacerilor în Industrie

spanului si a altor defecte vizuale.

Prin sistem de mentenanță se întelege un anumit mod de organizare a activității de mentenanta, cu


scopul de a inlatura uzura si de a asigura o functionare normala a instalatiei de co-procesare.

Pentru procesul tehnologic, avem urmatoarele echipamente si caracteristici constructive:

Masina de injectie cauciuc MAPLAN (Fig. 2.1): Masina de injectie cauciuc serveste la injectarea
cauciucului in matrita pentru vulcanizarea diferitelor garnituri.

Figura 2.1 – Masina de injectat MAPLAN

Etuva industriala (Fig. 2.2): Etuva este o masina care are rolul de tratament termic a pieselor
incalzindu-le pana la o anumita temperatura si un anumit timp in functie de tipul de cauciuc.

Caracteristici:
 250°c, 425°c, 625°c sau 700°c temperaturi maxime de operare
 volume de cameră de la 500 până la 13,820 litri
 set pid digital și afișaj care folosește controlorul 3216CC
 protecție la supra-temperatură
 capacitate mare, proiecte dovedite robuste
 construcție robustă, pentru cicluri de uz intens
 circulație eficientă a aerului și uniformitate excelentă a temperaturii de la elice de uz intens
 interior din inox de tip 430 feritic rezistent la coroziune
9
Managementul Afacerilor în Industrie

 exterior secțiune din oțel vopsită și protejată cu zinc, din oțel moale
 modele cu ușă unică și dublă
 Shelf runners on models up to 1000 litres (optional on models up to 5830 litres)
 Izolație cu masă termică redusă pentru eficiență energetică ridicată
 ventilație complet ajustabilă a camerei

Figura 2.2 – Etuva industriala

Masina de colorat Walter Trowal ( Fig 2.3 ) are rolul de a colorata anumite garnituri in diferite
culori in functie de cerintele clientului. Această mașină performantă garantează productivitate
maximă. Capacitatea sa de 75 litri permite acoperirea rapidă și eficientă a sarcinilor mari.
Procesele automatizate și asistate de computer contribuie la o acoperire de calitate perfectă

10
Managementul Afacerilor în Industrie

Fig 2.3 Masina de colorat Walter Trowal

Titlu /Tp document: FISA DE REPARATII UTILAJ


Braşov
Elaborat: Aprobat:
Domeniu de aplicare:
Document de referinţă: - N/A Ediţia /data: 1/01.02.2018
Sistem
NR. de NR. de Referinta Referinta
Indice distributie
Numar utilaj amprente amprente SILVER PIESA
utilaj BCR
TEORETIC functionale PIESA
compatibil

In aceasta fisa vor fi precizate urmatoarele operatii realizate asupra matritei: schimbarea amprentelor,
coloanelor si bucsilor, reparatiile si modificarile dimensionale ale amprentelor.
VERIFICAREA BUCSILOR SI COLOANELOR MATRITEI SE VA REALIZA LA INTERVAL DE 6 LUNI.

11
Managementul Afacerilor în Industrie

Nume/
Observatii /
Amprente Nume semnatura
Data Tip operatie Durata
inlocuite reglor inginer
operatiei (min.)
matrite

12
Managementul Afacerilor în Industrie

3. Analiza funcţională a unui echipament de producţie. Descompunerea


echipamentului în subansambluri, identificarea funcţiilor
subansamblurilor şi a elementelor componente

Construcția compactă asigură cel mai înalt grad de precizie, reproductibilitate și întreținere ușoară. Facilitățile sunt date
de unitatea de injecție fiabilă și acționarea hidraulică integrată

Caracteristici:
- Gama de produse: pot fi produse piese TPE (elastomeri termoplastici) cu volume de injecție până la 220
cm³.-
- Tehnologie: mișcare axială exactă a unității de injecție mulțumită ghidajelor precise.
- Tehnologie de proces:omogenitate superioară datorită raportului L/D constant și presiune de injecție înaltă
până la 2.900 bar.
- Tehnologia de control: panoul PC5000touch cu interfață de touchscreen intuitiv deschide noi posibilități de
optimizare a procesului de injecție

Fig. 3.1 Masina de injectie MAPLAN

Din punct de vedere a subansamblurilor echipamentului, avem urmatoarele:


- Melc ( budinoza )
- Cilindru hidraulic
- Camera de injectie
- Nas de injectie
- Pompa de vid

13
Managementul Afacerilor în Industrie

- Platouri de incalzire
- Coloane de ghidare

Din punct de vedere al costurilor anuale de intretinere, acestea se regasesc in tabelul 1.1.
Tabelul 3.1 – Costuri materiale masina injectie MAPLAN
Nr. Preț Consum Cost
Denumire Producator
Crt. [lei/buc] anual [buc] [lei]
1 Rezistente electrice 60 1000 60.000
2 Furtune 28 200 5.600
3 Cuple BCR 100 750 75.000
Șurub M12x80, DIN 2 500 1.000
4
912, Gr. 10.9
Șurub M10x60, DIN 2 500 1.000
5
912, Gr. 10.9
6 Pompa de vid 1200 10 12000
7 Alte materiale (vaselină, , profile etc.) 13.000
Total 167.600

Conform sistemului informatic intern privind consumul de energie a fost 2.753.903,93 kW. Prețul
unui kilowatt consumat este de 0.26 lei.
CENEL=2.753.903,93 * 0.26 = 716.015,02 lei

Defectiunile majore ale utilajului sunt cele specifice pe acest subsistem, avand urmatoarele cauze
majore:
 Arderea rezistentelor electrice
 Defectarea pompei de vid
 Uzarea platourilor de incalzire
 Pierderi de cauciuc la camera de injectie
 Strambarea coloanelor de ghidare

14
Managementul Afacerilor în Industrie

1. Fisa de analiza AMDEC / FMEA pentru subsistemul de maruntire

FMEA
Cotroale existente Rezultatul
Detectia actiunilor
RP
Mod de N
Nume/Functie Efect S Cauza O Preventiv Detectiv D Actiuni Responsabil S O D
defectare RPN no
u
Pierderi de Calitate
Imbunatatire
Nu productie, proasta a 1 Mentenanta
6 9 N/A N/A 540 calitate la 6 2 5 60
functioneaza costuri de materiei 0 / Comercial
client
mentenanta prime

Pierderi de Verificare
Verificare
Vulcanizare Nu productie, Deplasare strangere 1 Operatori /
6 6 N/A 360 zilnica fixare 6 1 7 42
garnituri de functioneaza costuri de matrita suruburi 0 Mentenanta
matrita
dimensiune mentenanta matrita
mici
Pierderi de
Verificare Verificar
Nu productie, Spargere 1 Inlocuire Operatori /
6 6 vizuala e vizuala 360 6 1 2 12
functioneaza costuri de calaj 0 calaj spart Mentenanta
calaj calaj
mentenanta
Uzura Verificare
Slabire Verificare
accentuata zilnica
Nu strangere zilnica Operatori /
a 5 9 N/A 8 360 pozitie / 5 3 3 45
functioneaza gheare gheare Mentenanta
elementelor strangere
BCR BCR
presei BCR
Mentinerea
Rupere Uzura Incarcare
Nu Verificar stratului de
coloane de 6 excesiva a 4 recurenta a 8 192 Mentenanta 6 2 1 12
functioneaza e vizuala acoperire al
ghidare utilajului rotoarelor
rotoarelor

15