Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT

INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

Student: Teleaga Bogdan-Andrei

Facultatea: I.T.M.I.

Specializrea: I.E.I.

Grupa: 2LF442

Prof. Coordonator: Dr. Ing. Barbu Magdalena

1
1. FIŞA TEHNOLOGICĂ A REPERELOR:
1.1.Nomenclatorul de produse:
1) Placă de ghidare
2) Poanson
3) Arbore principal
1.2.Producţia anuală:
1) Q1=2750 [buc.]
2) Q2=3250 [buc.]
3) Q3=1250 [buc.]
1.3.Timpii normaţi pe operaţie:

R1- Placă de ghidare, 𝑄1=2750 [buc/an]:

Denumire operație Tip mașină unealtă 𝑡𝑛𝑖


1. Trasare -Debitare Ghioltine G 𝑡𝑖𝑗 =16 min.
2. Frezare fețe Mașini de frezat MF 𝑡𝑖𝑗 =60 min.
3. Trasare Ghilotine G 𝑡𝑖𝑗 =20 min.
4. Găurire, filetare Mașini de găurit MG, frezat MF 𝑡𝑖𝑗 =50 min.
5. Rectificare Mașini de rectificat MR 𝑡𝑖𝑗 =80 min.
6. CTC final Bancuri CTC 𝑡𝑖𝑗 =15 min.

R2- Poanson, Q2=3250 [buc/an]:

Denumire operație Tip mașină unealtă 𝑡𝑛𝑖

2
1. Recepție și curățire semifabricat Bancuri de lucru B 𝑡𝑖𝑗 =5 min.
2. Frezare feţe şi centruire Maşini de frezat MF 𝑡𝑖𝑗 =20 min.
3. Strunjire exterioara Strunguri SN 𝑡𝑖𝑗 =45 min.
4. Tratament termic - 𝑡𝑖𝑗 =120 min.
5. Rectificare exterioară Maşini de rectificat MR 𝑡𝑖𝑗 =35 min.
6. Rectificare capete Mașini de rectificat MR 𝑡𝑖𝑗 =20 min.

R3-Arbore principal, Q3=1250 [buc/an]:

Denumire operaţie Tip maşină unealtă tni


1. Recepţie şi curăţire semifabricat Bancuri de lucru B tij=15 min.
2. Frezare feţe si centruiere Maşini de frezat MF tij=25 min.
3. Strunjire exterioară+filetare Strunguri SN tij=130 min.
4. Frerezare canale de pană Maşini de frezat MF tij=60 min.
5. Tratament termic - tij=120 min.
6. Rectificare exterioară Maşini de rectificat MR tij=115 min.
7. CTC final Bancuri CTC tij=25 min.

Nr.crt UTj Pi
%
1. Strunguri SN 0.01
2. Mașini de frezat MF 0.02
3. Mașini de găurit MG 0.005
4. Mașini de rectificat MR 0.01
5. Ghilotine G 0
6. Bancuri de lucru B 0
7. Bancuri CTC 0

Pi-procentul de rebut la operațoa curentă j.


Volumul producției intrate trebuie să ia în considerare rebuturile pentru a putea respecta
cerința producției planficate pe ieșire.

3
𝑸𝒆𝒋
𝑸𝒊𝒋 = 𝟏−𝒑𝒋

2. DIMENSIONAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE:

2.1.Determinarea valorii producţiei pe operaţii:

R1- Placă de ghidare, 𝑄1=2630 [buc/an]:

OTj UTj Qij [buc/an] Qej [buc/an]


1. Trasare -Debitare Ghilotine G 2848,69 2848,69
2. Frezare fețe Mașini de frezat MF 2848,69 2791,72
3. Trasare Ghilotine G 2791,72 2791,72
4. Găurire, filetare Mașini de găurit MG 2791,72 2777,77
5. Rectificare Mașini de rectificat MR 2777,77 2750
6. CTC final Bancuri CTC 2750 2750

2750
𝑄𝑖6 = = 2750
1
2750
𝑄𝑖5 = = 2777,77
0,99
2777,77
𝑄𝑖4 = = 2791,72
0,995
2791,72
𝑄𝑖3 = = 2791,72
1
2791,72
𝑄𝑖2 = = 2848,69
0,98
2848,69
𝑄𝑖1 = = 2848,69
1

4
R2- Poanson, Q2=3250 [buc/an]:

OTj UTj Qij [buc/an] Qej [buc/an]


1. Recepție și curățire semifabricat Bancuri de lucru B 3417,43 3417,43
2. Frezare feţe şi centruire Maşini de frezat MF 3417,43 3349,47
3. Strunjire exterioara Strunguri SN 3349,47 3315,97
4. Tratament termic - 3315,97 3315,97
5. Rectificare exterioară Maşini de rectificat MR 3315,97 3282,82
6. Rectificare capete Mașini de rectificat MR 3282,82 3250

3250
𝑄𝑖6 = = 3282,82
0,99
3282,82
𝑄𝑖5 = = 3315,97
0,99
3315,97
𝑄𝑖4 = = 3315,97
1
3315,97
𝑄𝑖3 = =3349,47
0,99

3349,47
𝑄𝑖2 = = 3417,83
0,98
3417,83
𝑄𝑖1 = = 3417,43
1

5
R3-Arbore principal, Q3=1250 [buc/an]:

OTj UTj Qij [buc/an] Qej [buc/an]


1. Recepţie şi curăţire semifabricat Bancuri de lucru B 1327,95 1327,95
2. Frezare feţe si centruiere Maşini de frezat MF 1327,95 1301,40
3. Strunjire exterioară+filetare Strunguri SN 1301,40 1288,39
4. Frerezare canale de pană Maşini de frezat MF 1288,39 1262,62
5. Tratament termic - 1262,62 1262,62
6. Rectificare exterioară Maşini de rectificat MR 1262,62 1250
7. CTC final Bancuri CTC 1250 1250

1250
𝑄𝑖7 = = 1250
1
1250
𝑄𝑖6 = =1262,62
0,99

1262,62
𝑄15 = =1262,62
1

1262,62
𝑄𝑖4 = = 1288,39
0,98

1288,39
𝑄𝑖3 = = 1301,40
0,99

1301,40
𝑄𝑖2 = = 1327,95
0,98

1327,95
𝑄𝑖1 = = 1327,95
1

6
2.2.Calculul numărului de utilaje necesare sistemului de fabricaţie:

Calcularea numărului de utilaje pentru fiecare tip în parte se calculează conform relaţii de mai
jos:

𝑇𝑛𝑒𝑐𝑗
𝑁𝑢𝑗 = ;
𝑇𝑑𝑖𝑠𝑝

Tnecj- timp necesar locului de muncă j


Tdisp- timp disponibil
Tdisp = ore pe schimb – schimburi pe zi- zile lucr/sapt *k =8∙2∙5∙52∙0,9 =3744 ore/an
𝑜𝑟𝑒
Tnecj = ∑𝑛𝑗=1 𝑄𝑖𝑗 ∙ 𝑡𝑛𝑗 [ 𝑎𝑛 ]

3349,47 ∙ 45 + 1301,40 ∙ 130


𝑁𝑆𝑁 = = 0,75 ≅ 1 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗
3744 ∙ 60
2848,69 ∙ 60 + 3417,43 ∙ 20 + 1327,95 ∙ 25 + 1288,39 ∙ 60
𝑁𝑀𝐹 = = 1,55 ≅ 2 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗𝑒
3744 ∙ 60
2791,72 ∙ 50
𝑁𝑀𝐺 = = 0,62 ≅ 1 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗
3744 ∙ 60
2777,77 ∙ 80 + 3315,97 ∙ 35 + 3282,82 ∙ 20 + 1262,62 ∙ 115
𝑁𝑀𝑅 = = 2,44 ≅ 3 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗𝑒
3744 ∙ 60
2848,69 ∙ 16 + 2791,72 ∙ 20
𝑁𝐺 = = 0.45 ≅ 1 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗
3744 ∙ 60
3417,43 ∙ 5 + 1327,95 ∙ 15
𝑁𝐵 = = 0,16 ≅ 1 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗
3744 ∙ 60
2750 ∙ 15 + 1250 ∙ 25
𝑁𝐶𝑇𝐶 = = 0,32 ≅ 1 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗
3744 ∙ 60

7
UTij NUj
SN 1
MF 2
MG 1
MR 3
G 1
B 1
CTC 1

8
2.1. Calculul gradului de încarcare pentru fiecare grup de utilaje gj :
𝑇𝑖𝑚𝑝 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟
𝑗 𝑁𝑢
𝑔𝑗 = 𝑇𝑖𝑚𝑝 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙∙𝑁𝑟.𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑡 = 𝑁𝑎𝑗
𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎𝑗 𝑗 𝑗

NuSN 0.75
g SN = = =0,75=75%
NaSN 1

NuMF 1,55
g MF = = =0,77=77%
NaMF 2

NuMG 0,62
g MG = = =0,62=62%
NaMG 1

NuMR 2,44
g MR = = =0,81=81%
NaMR 3

NuG 0,45
gG = = =0,45=45%
NaG 1

NuB 0,16
gB = = =0,16=16%
NaB 1

NuCTC 0,32
g CTC = = =0,32=32%
NaCTC 1

2.2. Stabilirea necesarului de personal pentru sistemul de fabricație:


Numărul de operatori din sistemul de fabricatie se stabilește pornind de la premiza că
fiecare operator deservește o mașină.
Nop=∑𝑛𝑗=1 𝑁𝑎𝑗 ∙ 𝑛𝑠

𝑛𝑠 - număr de schimburi
Astfel:
UTj Naj ns Nop
SN 1 1 1
MF 2 1 2
MG 1 1 1
MR 3 1 3
G 1 1 1
B 1 1 1
CTC 1 1 1
TOTAL Nop 10 operatori+1 maistru +1 ing sef de sectie = 12

9
2.3. Determinarea spațiului necesar sistemului de fabricație:

UTj 𝑵𝒖𝒋 𝑺𝑺 [𝒎𝟐 ] 𝑵𝒍 𝑺𝒈 [𝒎𝟐 ] 𝑺𝒆 [𝒎𝟐 ] 𝑺𝒋 [𝒎𝟐 ] 𝑺𝒕𝒋 [𝒎𝟐 ]

SN 1 2,5 2 5 15 22,5 45
MF 2 2,8 3 2 22,4 33,6 67,2
MG 1 0.8 3 8,4 6,4 9,6 9,6
MR 3 2 1 2 8 12 24
G 1 1,8 2 2 10,8 16.2 16,2
B 1 2 1 2,4 8 12 12
CTC 1 2 1 3,6 8 12 12

nde :
Ss-=suprafaţă statică = suprafaţa ocupată efectiv de un utilaj.
Nl = numărul laturilor din care se face servirea mașinii.
Sg= suprafaţă de gravitaţie =suprafaţa necesară servirii locului de muncă de către operatorul
uman si depozitării diferitelor materiale la fiecare utilaj.
Sg = Ss ∗ Nl [𝑚2 ]
Se=suprafața de evoluţie = suprafaţa destinată asigurării deplasării personalului si
efectuării transportului.
Se = (Sg + Ss )∗ k , [𝑚2 ]
k = coeficient care depinde de gabaritul mijloacelor de transport si al materialelor (semifabricate,
subansambluri) transportate; k = 2.
Sj=suprafața totalaă pentru un anumit loc de muncă, definit de un anumit tip de utilaj,
este suma dintre suprafaţa statică, cea de gravitaţie si cea de evoluţie.
St = Ss + Sg + Se [𝑚2 ]
Astfel :
𝑆𝑔𝑆𝑁 = Ss ∗ Nl = 2,5∙2 = 5 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑀𝐹 = Ss ∗ Nl = 2,8∙3 = 8,4 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑀𝐺 = Ss ∗ Nl = 0,8∙3 = 2,4 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑀𝑅 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝐺 = Ss ∗ Nl = 1,8∙2 = 3,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝐵 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝐶𝑇𝐶 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]

10
𝑆𝑒𝑆𝑁 = (Sg + Ss )∗ k = (5+2,5) ∗2= 15 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑀𝐹 = (Sg + Ss )∗ k = (2,8+8,4) ∗2 = 22,4 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑀𝐺 = (Sg + Ss )∗ k = (0,8+2,4) ∗2= 6,4 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑀𝑅 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗2= 8 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝐺 = (Sg + Ss )∗ k = (1,8+3,6) ∗2 = 10,8 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝐵 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗2= 8 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝐶𝑇𝐶 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗2 = 8 [𝑚2 ]

𝑆𝑗𝑆𝑁 =2,5+5+15=22,5 [𝑚2 ]


𝑆𝑗𝑀𝐹 =2,8+8,4+22,4=33,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑗𝑀𝐺 =0,8+2,4+6,4=9.6 [𝑚2 ]
𝑆𝑗𝑀𝑅 =2+2+8=12 [𝑚2 ]
𝑆𝑗𝐺 =1,8+3,6+10,8=16,2 [𝑚2 ]
𝑆𝑗𝐵 =2+2+8=12 [𝑚2 ]
𝑆𝑗𝐶𝑇𝐶 =2+2+8=12 [𝑚2 ]

SSF=suprafața sistemului de fabricație= ∑𝑛𝑗=1 𝑆𝑡𝑗 + 𝑆𝑐𝑎 ⌊𝑚2 ⌋


Unde Sca=10%∙ ∑𝑛𝑗=1 𝑆𝑡𝑗

SSF=186+18,6=204,6≅ 205 ⌊𝒎𝟐 ⌋

11
3. Dimensionarea facilităților de întreținere și reparații (subsistemul de
mentenanță)
Subsistemul de mentenanță cuprinde :
 Un atelier de prelucrări mecanice;
 Un atelier de demintări;
 Lăcătușerie;
 Departamentul piese de schimb;
 Ascuțitorie;
 Birou;
Pentru dimensionarea suprafeței se determină mai întâi suprafața atelierului de prelucrări
mechanice și apoi, prin raportare la aceasta, se determină suprafețele celorlalte ateliere.
Nmap=număr mașini pentru atelierul de prelucrări mecanice=pm∙Ntu
Pm=4,1….7,4%
Ntu=10 utilaje
Nmap=6%∙10=0,06∙10=0,6≈1 utilaj
Se vor adopta 2 utilaje :
 O mașina de frezat universal;
 O mașină de găurit universal;
Nes=numărul de echipamente specific pentru atelierul de prelucrări mecanice = 20%∙Nmap
Nes=0,2∙ 2= 1 echipament specific
Se adoptă 3 echipamente specific :
 Un polizor;
 Un aparat de usudră;
 O presă;
Pentru a determina suprafața atelierului de prelucrări mecanice se va considera că o mașină
unealtă de categorie mijlocie are o suprafată între 15…20 m2 iar un echipament specific între
3…5 m2.
Astfel;
Sap =suprafața atelierului de prelucrări mecanice=2 ∙17 +3∙ 3= 43 m2

12
Denumire atelier Pondere ⌊%⌋ Suprafață atelier ⌊𝒎𝟐 ⌋

Demontări 12….15% 6,45

Lăcătușerie 60…..70% 26,66

Piese de schimb 5……7% 3,1

Ascuțitorie 5……7% 2,58

Birou 2…….5% 2,15

Total Sat ⌊𝒎𝟐 ⌋ 40,94 ⌊m2 ⌋

Stm=suprafața totală a subansamblului de mentenanță=Sap+Sat=43+40,94= 83,94 ≈ 84 ⌊m2 ⌋

3.1. Determinarea necesarului de personal

Se vor adopta un numar minim de 2 operatori pe schimb care să deservească atelierul de


prelucrari mecanice. Se va adopta 1 lăcătuș la 10 operatori din sistemul de fabricație, 1 electrician
la 20 de operatori și un inginer șef mentenanță.
Astfel rezultă:
 doi operatori pentru atelierul de prelucrări mecanice/schimb => 4 angajati
 un operator pentru echipamentele speciale/schimb =>2 angajati
 un lăcătuș =>1 angajat
 -un electrician => 1 angajat
 un inginer șef mentenanță => 1 angajat

Nt angajati= 9 angajati

Nt angajati- numărul total de angajați ai sistemului de întreținere si reparații

13
4. DETERMINAREA ȘI ORGANIZAREA FACILITĂȚIILOR DE
MANIPULARE ȘI DEPOZITARE A SISTEMULUI DE PRODUCȚIE
(SUBSISTEMUL LOGISTIC)

4.1. Calculul suprafeței totale de depozitare:

Suprafaţa totală a spaţiului de depozitare STD rezultată pentru depozitul de semifabricate


şi piese finite va fi:

STDep = SSSF + SSPF + SSEM + SCA + SB

in care:
 SSSF - suprafața de stocare semifabricate
 SSPF - suprafața de stocare piese finite
 SSEM - suprafața de stocare aechipamente de manipulare ce nu sunt in acțiune
 SCA- suprafața căi de acces
 SB - suprafața birouri

SSSF = qSF*Sus
unde:
 qSF - numarul maxim de semifabricate care se stocheaza pe luna
 Sus - suprafata unei unitati stocate

1) R1- Placă de ghidare, 𝑸𝟏 =2750 [buc/an]

2750
QSF = = 229,16 buc/lună ~230 buc/luna
12

Semifabricatul reperului este o tabla de L=100 mm; l=100mm ; grosime=20mm

Dimensiuni piesa finite L=70mm l=60, grosime=15 mm

14
Semifabricatele sunt decupate din foi de tabla cu dimennsiunile standard 1250x 1000 si
grosime de 20 mm .Aceste foi de table sunt asezate pe un palet de lemn cu dimensiunile
1200x1000 mm, insemnand 10 bucati de semifabricate, pe o foaie de tabla.

Sunt necesare 24 de foi de tablă pentru aprovizionarea reperului R1

SSSF=1,2 m2

Suprafața de stocare a produselor finite :

SSPF = QPF×Sus

Dimensiuni piesa finită- L=70mm l=60, grosime=20 mm

2650
Npf/luna= =220,83 buc/lună 221 buc/lună
12

Piesele finite se depozitează in cutii


Dimensiuni raft 1200x1000;
 -Cutii-250x250x300
Avand în vedere dimensiunile adoptate și producția lunară rezultă :
 nr piese/cutie = 180 buc
 nr necesar de cutii= 2
 nr de cutii pe palet=2
 nr de paleti = 1 paleti asezati pe un raft

Spalet ∗6 1200∗1000∗6
Sraft= = = 3,6 m2
2 2

SSPF= Sraft= 3,6 m2

2) R2- Poanson, Q2=3250 [buc/an]:

3250
QSF = = 270,83 ~271 buc/lună.
12

15
Dimensiuni piesa finita - Pf: Ø 30mm , L=88 mm
Dimensiuni semifabricat- Sf : Ø40mm , L= 95mm

Barele din care se debitează au o lungime de 950 mm si diametrul de 40, rezultand 10 buc se
semifabricat dintr-o bara.
Semifabricatele sunt depozitate pe rafturi cu trei nivele.

buc/rand∗diametrul barei∗lungimea barei 27∗40∗950


Sraft = = = 34200 mm2 =3,42 m2
numarul de nivele raft 3

Sraft= latime raft*lungime raft = 1,20*3,42=4,10m2

SSSF =Sraft=4,10m2
Suprafata de stocare a produselor finite

SSPF = QPF×Sus

Dimensiuni piesa finită - Pf: Ø 30mm , L=88 mm

3065
Npf/luna= =255,37 buc/lună ~256 buc/luna
12

Piesele finite se depozitează in cutii


Dimensiuni palet 1200x1000;
 Cutii-250x250x300
Avand în vedere dimensiunile adoptate și producția lunară rezultă :
 nr piese/cutie = 72 buc
 nr necesar de cutii= 4
 nr de cutii pe palet=2
 nr de paleti = 2 paleti asezati pe un raft

Spalet ∗6 1200∗1000∗6
Sraft= = = 3,6 m2
2 2

16
SSPF= Sraft= 3,6 m2

3) R3-Arbore principal, Q3=1250 [buc/an]:

1250
QSF = = 104,16 buc/lună ~ 105 buc/lună
12

Dimensiuni piesa finita - Pf: Ø 32mm , L=205mm


Dimensiuni semifabricat- Sf : Ø35mm , L=210 mm

Pentru realizarea piesei finite se achizitioneaza bara de oţel carbon cu un conţinut mediu în
carbon de 0,60 % , avand lungimea de 1050 mm și diametrul de 35 mm.

Semifabricatele se depoziteaza pe rafturi cu doua nivele pe cate un palet in care sunt asezate 20
de bare (pe doua randuri pe acelasi palet)
buc/rand∗diametrul barei∗lungimea barei 20∗35∗1050
Sraft = = = 735000 mm2 =0,73m2
numarul de nivele raft 2

Sraft= latime raft*lungime raft = 1.2*3=3,60 m2

SSSF =Sraft=3,60 m2

Suprafata de stocare a produselor finite


SSPF = QPF×Sus
Dimensiuni piesa finita - Pf: Ø 32mm , L=205mm
1130
Npf/luna= =94,16 buc/lună ~94 buc/luna
12

Piesele finite se depozitează in cutii


Dimensiuni palet 1200x1000;
 Cutii 250x250x300
Avand în vedere dimensiunile adoptate și producția lunară rezultă :
 nr piese/cutie = 63 buc
 nr necesar de cutii= 2
 nr de cutii pe palet=2

17
 nr de paleti = 1 palet asezat pe un raft

Spalet ∗6 1200∗1000∗6
Sraft= = = 3,6 m2
2 2

SSPF= Sraft= 3,6 m2

Suprafața de stocare a echipamentelor de manipulare


Se aleg următoărele echipamente de manipulare : 1 stivuitor .
Dimensiuni : transpalet 1x3.2 => SSEM=3,2∙ 1=3,2m2

Suprafata cailor de acces


Căile de acces din interiorul sistemului de producţie trebuie să respecte următoarele criterii:
 căile bidirecţionale de acces au cel puţin 9 m lăţime;
 căile de acces cu sens unic vor avea cel puţin 4 m lăţime;
 porţile de acces cu trafic în ambele sensuri vor avea o deschidere de cel puţin 10m, iar
 cele pentru un singur sens 5 m;
 porţile pentru accesul pietonal vor avea o deschidere de cel puţin 2 m;
 intersecţiile în unghi drept vor avea o rază de cel puţin 20m;

SCA=4,8 m2

Suprafata birourilor
Se prevede un minim de 7 m2 suprafaţă, pentru fiecare persoană care operează pe linie de
înregistrare şi prelucrare informaţională.
Având în vedere ca se adopta cate un gestionar/magazioner și doi manipulanți pe schimb =>
SB= 14 m2
Suprafata totala de depozitare

STD = SSSF + SSPF + SSEM + + SCA + SB

STD=(1,2+3,6+3,6)+(4,10+3,6+3,6)+3,2+4,8+14=41,7 ~ 42 m2

18
5. DIMENSIONATREA SERVICIILOR FUNCȚIONALE
Se determină numărul total de angajati din sistemul de producție și apoi prin raportare la acest
număr se determina numărul angajaților din diferite compartimente funcționale.

1
Nt.ang = a ( NaSF+Na Ment+NaLog )

unde:

 a-coeficient a cărui valoare depinde de ramura industrială în care se încadrează


sistemul proiectat și de dimensiunile acestuia. El reprezintă ponderea angajaților productivi ,,Na
SF+Na SL+Na SIR” față de totalul angajaților ,,Nt ang.” pentru industria constructoare de masini
a=0.65-0.7
 Na SF - reprezintă numărul de angajați din sistemul de fabricație (direct si indirect
productivi);
 NaLog - reprezintă numărul de angajați din sistemul logistic;
 Na Ment - reprezintă numărul de angajați din subsistemul întreținere- reparații.
1 1 35
Nt ang= (𝑁𝑎 𝑆𝐹 + 𝑁𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑡 + 𝑁𝑎 𝐿𝑜𝑔 )= 0,65 (21+9+5)=0,65 = 54 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎ț𝑖
0,65

Numarul de angajati din sistemele functionale NaSF =54-35=19 angajati

19
Nr crt Departament Pondere Nang Snec/ang. Sdep
(%) (m2) (m2)
1. Cercetare-Dezvoltare 5 3 10 30
2. Control calitate 3 2 10 20
3 Aprovizionare- 4 3 6 18
Desfacere
.4. Financiar-Contabil 2 1 8 8
5. Marketing 2 1 10 10
6. Resurse umane 2 1 8 8
7. Energetic 4 2 6 12
8. Producție 3 2 6 12
9. Administrativ 4 3 5 15
10. Conducerte 1 1 20 20
TOTAL 30 19 153

20
6. DIMENSIONAREA SERVICIILOR AUXILIARE

1) Spaţii pentru schimbarea ţinutei vestimentare a angajaţilor şi pentru grupuri


sanitare
La intrarea şi ieşirea din sistemul de producţie angajaţii îşi schimbă, parţial sau total,
ţinuta vestimentară, bunurile personale fiind păstrate în facilităţi special amenajate.
Dacă angajaţii îşi schimbă doar parţial vestimentaţia, iar mediul de lucru nu conţine
substanţe toxice, la locurile de muncă se prevăd numai cuiere, umeraşe şi rafturi de
depozitare.
Dacă procesul de producţie reclamă schimbarea întregii vestimentaţii, se prevăd vestiare
pentru femei şi pentru bărbaţi, dotate cu dulapuri corespunzătoare. Fiecare angajat va avea un
dulap cu suprafaţa pe pardoseală de 0,5 m2 şi înălţimea necesară îmbrăcămintei depozitate.

Svestiare= suprafata unui vestiar * numarul de angajati din sistemul de productie


= 0,5*35 =17,5 ~18 m2
Grupurile sanitare trebuie amplasate astfel încât distanţa maximă de la orice post de lucru să nu
depăşească 60 de metri.
Pentru proiectarea acestor facilităţi se recomandă:
 zone separate pentru fiecare sex;
 amplasarea lor, în principal, la etaj, deasupra ariei de lucru;
 construcţii descentralizate, uniform distribuite în sistem;
 prevederea unor facilităţi pentru persoane cu handicap în grupurile sanitare
aflate la parter.
Numărul de locuri în grupurile sanitare se stabileşte în funcţie de numărul de angajaţi şi
de ramura în care se încadrează sistemul. Se prevede un loc la 15...20 de angajaţi în industria
grea, la 20...25 de angajaţi în celelalte industrii
Nlgs= 35 /20=2 loc in grupurile sanitare
Sgs= 5 m2
St gr sanitar = Nlgs* Sgs = 2*5=10 m2

21
2) Spatii pentru servirea mesei

În funcţie de numărul angajaţilor se poate alege una din cele trei variante de servicii:
 cu automate şi cafetărie;
 cu linii de autoservire şi cafetărie;
 cu bucătărie şi cafetărie.
La un număr de angajaţi mai mic de 200 se alege varianta cu autoservire şi cafetărie. De
la automate angajaţii pot servi mâncare caldă sau rece, băuturi calde sau răcoritoare, dulciuri, îşi
pot încălzi gustările.Suprafaţa necesară pentru automate este de 0,1 m2/o persoană utilizatoare.
Suprafaţa cafetăriei se determină în funcţie de numărul de angajaţi şi de suprafaţa
alocată unei persoane ce serveşte masa (1,3...1,5 m2).

Salocata unei persoane= 1,5m2


Nr locuri= 28
Sserv masa= nr locuri* Salocata unei personae = 1,5*19=42 m2

3) Spaţii pentru servicii de sănătate şi persoane cu handicap

Indiferent de dimensiunile sistemului, acesta trebuie prevăzut cu o cameră pentru


acordarea primului ajutor, dotată cu echipament medical specific, un pat şi două scaune,
suprafaţa minimă necesară fiind de 9 m2 => Scab med= 12 m2

22
7. SUPRAFAȚA TOTALĂ A SISTEMULUI DE PRODUCȚIE

Suprafaţa totală proiectată pentru un sistem de producţie se determină pornind de la


suprafaţa totală construită, Sc, care se obţine prin însumarea suprafeţelor calculate pentru
fiecare facilitate proiectată.

Suprafaţa totala ST se calculeaza cu relaţia:

ST=kc*Sc

în care kc este un coeficient ale cărui valori recomandate sunt: kc=5...10.

 Suprafața sistemului de fabricație: STF =205 m2


 Suprafața depozite semifabricate si piese finite: STD=42 m2
 Suprafața totală reparatii si intreținere: S ment = 84 m2
 Suprafața totală servicii funcționale si hol: SSFH = 153 m2
 Suprafața totală pentru vestiare: Svestiare=18 m2
 Suprafața totală automate şi cafetărie Sserv masa==42 m2.
 Suprafața totală grupuri sanitare: St gr sanitar =10 m2
 Suprafața pentru servicii de sănătate: Scab med = 12 m2

Sc= 566 m2

ST = 5*566=2830 m²

23
24