Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT

Proiectarea Sistemelor de Producție

Student: Teleaga Bogdan-Andrei


Facultatea: I.T.M.I.
Specializarea: I.E.I.
Grupa: 2LF442
Profesor Coordonator: Dr. Ing. Barbu Magdalena

-2018-
1. Prezentarea produsului. Rolul funcțional.

Produsul pentru care se face proiectarea sistemului de producție este modulul PPMI, parte
componentă a centurii de siguranță.
Modulele PPMI sunt elementele de siguranta activa a centurii de siguranță. Acestea sunt
proiectate astfel încât sa înlăture posibilitatea utilizării incorecte sau închiderea incompletă a
centurii.
PPMI-> Pre Pretentioner Mecatronic Integrated

În figura 1.1 se poate vedea modulul PPMI individual, iar in figura 1.2 acesta este integrat.

Date tehnice:
Dimensiuni:
• aprox. 170 mm x 130 mm x 95 mm
Greutate
• 1983 g
Actual
• aprox. vârful 40A

 Descriere:
- Reducerea curelei
- Nivelul forței:

1(12)
- 20N - 60N
- Utilizare:
- Reduce slăbirea curelei în sistemul centurii de siguranță

 Activare înaltă a forței


- Nivelul forței:
- > 250N; ~ 40A
- Utilizare:
- Activarea înaintea unui accident
(de exemplu, pe calea aerului, rutier dur, etc.)
- Strategia de activare:
- Bazat pe senzori externi
și informații despre vehicule
e. g. ESC, RCU, răsturnați

 Activare redusă a forței


- Nivelul forței:
- 80N <F <140N
- Utilizare:
- Activarea în situații critice
(de exemplu, conducere sportivă,
sub și peste de direcție,
teren accidentat)

2(12)
2. Descrierea procesului de fabricație. Fișa tehnologică.

În tabelul 2.1. este prezentată fișa tehnologică a produsului:

Nr. Operația PPMI Module


Crt Stație de lucru / Utilaj topi
. [min/buc]
1 Asezarea componentelor in cuiburi St. 10 0.14
2 Verificare cu Camera St. 30 0.09
3 Presare Worm pe motor St. 35 0.06
4 Ridicare si asezare Motor Cover pe Motor St. 40 0.035
5 Strangerea suruburilor Motorului St. 45 0.044
6 Ridicare, asezare si niturire Clutch Cover pe St. 50 0.03
Gearwheel
7 Verificare optica operatie St.50 St. 55 0.02
8 Inseritie puncte vaselina+verificare St. 65 0.12
9 Ridicare si asezarea in Gearhouse la St. 75 0.03
Intermediate shaft + Bearings
10 Ridicare si asezare asamblu Gearwheel in St. 80 0.045
Gearhouse + Verificare Operatie St.75
11 Ridicare si asezare asamblu Motor in St. 95 0.074
Gearhouse
12 Strangerea suruburilor asambului Motor pe St. 100 0.08
Gearhouse
13 Retragerea componentelor rebut St. 105 (Optional dupa 0.52
caz)
14 Verificare finala+Scriere parametrii software St. 110 0.34
TOTAL 1.628

Închizătorul se fabrică într-o cantitate de Q= 120000 buc./lună => Q=1440000 buc./an

3(12)
3. Determinarea tipologiei producției.
Determinarea tipologiei producției se va face prin metoda coeficientului de sincronizare.
Coeficientul de sincronizare indica proporția în care volumul producției, aferent unui reper,
acoperă cu activitate un post de lucru, corespunzător operației tehnologice curente pe reperul
respectiv.

Nr. Operația tehnologică Închizătorul


Crt. Postul de lucru top Ks Tipologia
[min./buc] producției
1. Asezarea componentelor St. 10 0.14 1.114 PSM
in cuiburi
2. Verificare cu Camera St. 30 0.09 1.733 PSM
3. Presare Worm pe motor St. 35 0.06 2.6 PSM
4. Ridicare si asezare Motor St. 40 0.035 4.4 PSM
Cover pe Motor
5. Strangerea suruburilor St. 45 0.044 3.545 PSM
Motorului
6. Ridicare, asezare si St. 50 0.03 5.2 PSM
niturire Clutch Cover pe
Gearwheel
7. Verificare optica operatie St. 55 0.02 7.8 PSM
St.50
8. Inseritie puncte St. 65 0.12 1.3 PSM
vaselina+verificare
9. Ridicare si asezarea in St. 75 0.03 5.2 PSM
Gearhouse la Intermediate
shaft + Bearings
10. Ridicare si asezare St. 80 0.045 0.346 PM
asamblu Gearwheel in
Gearhouse + Verificare
Operatie St.75

4(12)
11. Ridicare si asezare St. 95 0.074 0.205 PM
asamblu Motor in
Gearhouse
12. Strangerea suruburilor St. 100 0.08 0.195 PM
asambului Motor pe
Gearhouse
13. Retragerea componentelor St. 105 (Optional 0.52 0.03 PM
rebut dupa caz)
14. Verificare finala+Scriere St. 110 0.34 0.458 PM
parametrii software

Relația coeficientului de sincronizare :


𝑇𝑚
𝐾𝑆 =
𝑡𝑜𝑝
Unde,
Tm=perioada medie a ciclului de lucru;
top= timpul operațional;
Dacă
𝐾𝑠 ≤ 1 → Producție de masă (PM);
1< 𝐾𝑠 ≤ 10 →Producție de serie mare (PSM);
10< 𝐾𝑠 ≤ 20 →Producție de serie mijlocie (PSMJ0;
20< 𝐾𝑠 ≤ 30 →Producție de serie mică (PSm);
𝐾𝑠 > 30 →Producție unicat (PU);

𝑇𝑑/𝑢𝑡
𝑇𝑚 =
𝑄
Unde:
Td/ut=timpul disponibil pe un utilaj;
Q=volumul anual al producției (Q=96000)
Se lucreaza in 2 schimburi ,8 ore/schimb, 5 zile/săptămână, 52 săptămâni/an.
Astfel, Td/utd= 8∙2∙5∙52∙0,9 =3744 ore/an
3744
𝑇𝑚 = 1440000 = 0,0026 h/buc.

5(12)
10
PPSM= 14=0,71
4
PPM=14=0,28

Fabricația modulului PSM va fi organizată după tipologia producției de serie mare care se
caracterizează astfel : destul de diversificată, repetabilă periodic, discontinuă, parțial
previzibilă și stabilă.

4. Calculul necesarului de mașini, utilaje, stații de lucru, necesare procesului


de fabricație

Calcularea numărului de utilaje pentru fiecare tip în parte se calculează conform relaţii de mai
jos:
𝑇𝑛𝑒𝑐𝑗
𝑁𝑢𝑗 = ;
𝑇𝑑𝑖𝑠𝑝

Tnecj- timp necesar locului de muncă j


Tdisp- timp disponibil;
Tdisp = ore pe schimb – schimburi pe zi- zile lucr/sapt *k =8∙2∙5∙52∙0,9 =3744 ore/an
𝑜𝑟𝑒
Tnecj = ∑𝑛𝑗=1 𝑄𝑖𝑗 ∙ 𝑡𝑛𝑗 [ 𝑎𝑛 ]
3744∙60
N stația 10=1440000∙0,14=0,15≈1 stație

3744∙60
N stația 30=1440000∙0,09=1,73≈2 stații

3744∙60
N stația 35=1440000∙0,06=2,6≈3 stații

3744∙60
N stația 40=1440000∙0,035=4,45≈5 stații

3744∙60
N stația 45=1440000∙0,44=0,35≈1 stație

3744∙60
N stația 50=1440000∙0,03=5,2≈6 stații

3744∙60
N stația 55=1440000∙0,02=7.8≈8 stații

3744∙60
N stația 65=1440000∙0,12=1,11≈2 stații

3744∙60
N stația 75=1440000∙0,03=5,2≈6 stații

6(12)
3744∙60
N stația 80=1440000∙0,045=3,46≈4 stații

3744∙60
N stația 95=1440000∙0,074=2,10≈2 stații

3744∙60
N stația 100=1440000∙0,08=1,95≈2 stații

3744∙60
N stația 105=1440000∙0,52=0,3≈1stație

3744∙60
N stația 110=1440000∙0,34=0,45≈1 stație

PLi NPL
St. 10 1
St. 30 2
St. 35 3
St. 40 5
St. 45 1
St. 50 6
St. 55 8
St. 65 2
St. 75 6
St. 80 4
St. 95 2
St. 100 2
St. 105 1
St. 110 1

Dimensionarea spațiilor necesare sistemului de fabricație :


PLj 𝑁𝑝𝑙𝑗 𝑆𝑆 𝑁𝑙 𝑆𝑔 𝑆𝑒 𝑆𝑗 𝑆𝑡𝑗
St. 10 1 2,5 2 5 21,75 29,25 32,175
St. 30 2 2 1 2 3,6 7,6 8,36
St. 35 3 1,5 2 3 9 13,5 13,5
St. 40 5 2 1 2 8 12 12
St. 45 1 2 1 2 8 12 12

7(12)
St. 50 6 2,5 2 5 15 22,5 22,5
St. 55 8 1,8 2 3,6 10,8 16,2 16,2
St. 65 2 2,8 3 8,4 22,4 33,6 33,6
St. 75 6 2 1 2 8 12 12
St. 80 4 2 1 2 8 12 12
St. 95 2 1,5 2 3 9 13,5 13,5
St. 100 2 2,5 2 5 15 22,5 22,5
St. 105 1 2,5 2 5 21,75 29,25 32,175
St. 110 1 2 1 2 3,6 7,6 8,36

Suprafaţă de gravitaţie – suprafaţa necesară servirii locului de muncă de către operatorul uman
si depozitării diferitelor materiale la fiecare utilaj
Relaţia de calcul a Sg este:
Sg = Ss ∗ Nl 𝑚2 ]
unde Nl – numărul laturilor din care se face servirea masinii.
Ss- suprafaţă statică - suprafaţa ocupată efectiv de un utilaj
𝑆𝑔𝑆𝑇10 = Ss ∗ Nl = 2,5∙2 = 5 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇30 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇35 = Ss ∗ Nl = 1,5∙2 = 3 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇40 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇45 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇50 = Ss ∗ Nl = 2,5∙2 = 5 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇55 = Ss ∗ Nl = 1.8∙2 = 3.6[𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇65 = Ss ∗ Nl = 2,8∙3 = 8.4 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇75 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇80 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇95 = Ss ∗ Nl = 1,5∙2 = 3 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇100 = Ss ∗ Nl = 2,5∙2 = 5 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇105 = Ss ∗ Nl = 2,5∙2 = 5 [𝑚2 ]
𝑆𝑔𝑆𝑇110 = Ss ∗ Nl = 2∙1 = 2 [𝑚2 ]

8(12)
Suprafaţa de evoluţie – suprafaţa destinată asigurării deplasării personalului siefectuării
transportului.
Relaţia de calcul a suprafeţei de evoluţie este:
Se = (Sg + Ss )∗ k , [𝑚2 ]
unde Se reprezintă suprafaţa de evoluţie [𝑚2 ];
Sg - suprafaţa de gravitaţie [𝑚2 ] ;
Ss - suprafaţa statică [𝑚2 ] ;
K - coeficient care depinde de gabaritul mijloacelor de transport si al materialelor
(semifabricate, subansambluri) transportate; K = 0,9.
𝑆𝑒𝑆𝑇10 = (Sg + Ss )∗ k = (5+2,5) ∗0,9 = 6.75 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇30 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗0,9 = 3,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇35 = (Sg + Ss )∗ k = (3+1.5) ∗0,9 = 4.05[𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇40 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗0,9 = 3,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇45 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2.5) ∗0,9 = 4.05 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇50 = (Sg + Ss )∗ k = (5+1.8) ∗0,9 = 6.12 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇55 = (Sg + Ss )∗ k = (3.6+1.8) ∗0,9 = 4.86 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇65 = (Sg + Ss )∗ k = (8.4+2.8) ∗0,9 = 10.08 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇75 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗0,9 = 3,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇80 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗0,9 = 3,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇95 = (Sg + Ss )∗ k = (3+1.5) ∗0,9 = 4.05 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇100 = (Sg + Ss )∗ k = (5+2.5) ∗0,9 = 6.75 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇105 = (Sg + Ss )∗ k = (5+2.5) ∗0,9 = 6.75 [𝑚2 ]
𝑆𝑒𝑆𝑇110 = (Sg + Ss )∗ k = (2+2) ∗0,9 = 3,6 [𝑚2 ]

Suprafaţa totală Sj pentru un anumit loc de muncă, definit de un anumit tip de utilaj,
este suma dintre suprafaţa statică, cea de gravitaţie si cea de evoluţie.
St = Ss + Sg + Se [𝑚2 ],
𝑆𝑡𝑆𝑇10 = 2,5+5+21,75 =29,25 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇30 = 2+2+3,6 = 7,6 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇35 = 1.5+3+9 = 13.5 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇40 =2+2+8=10 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇45 = 2+2+8 =10 [𝑚2 ]

9(12)
𝑆𝑡𝑆𝑇50 = 2+5+15 = 22 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇55 = 1.8+3.6+10.8= 16.2 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇65 =2.8+8.4+22.4 =33.6 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇75 = 2+2+8 =10 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇80 = 2+2+8 = 10 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇95 = 1.5+3+9 = 13.5 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇100 =2.5+5+15 =22.5 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇105 = 2,5+5+22.5 =30 [𝑚2 ]
𝑆𝑡𝑆𝑇110 = 2+2+7,6 = 11.6 [𝑚2 ]

𝑆𝑡 𝑇𝑂𝑇𝐴𝑙 = 193.9[𝑚2 ]

5. Întmirea balanței capacității de producție . Măsuri pentru excedent/deficit


de capacitate

Producţia anuală preconizată a fi realizată:


Închizător : Q= 120000 buc/lună ; Q= 1440000 buc/an

Regimul de lucru :
Regimul de lucru planificat este cu săptămână redusă de lucru, două schimburi a câte 8 ore,
fiecare. Aceasta determină o valoare a timpului disponibil Td = 4000 ore/an.
Calculul capacităţii de producţie pe grupe de utilaje
Metoda coeficientului de timp
1. Date de intrare:
 Structura şi mărimea producţiei ce se va realiza
 Tehnologia de fabricaţie pentru fiecare reper
 Regimul de lucru
 Numărul de utilaje

2. Metode de calcul:

10(12)
Td tot N  4000  60
KT   u
Tnec 5
 Q j  t ij
j 1

11(12)