Sunteți pe pagina 1din 22

FACULTATEA DE CONSTRUCII DE

MAINI

Proiect
Tehnologia
Fabricatiei
Student:Rusu Paul-Ovidiu
Grupa:1531/1
Specializarea:Roboti Industriali

2014
Cuprins

1.Tema proiect.
2.Desenul de executie al arborelui.
3.Itinerarul tehnologic.
4.Calcului adaosului de prelucrare.
4.1.Calculul abaterilor spatiale.
4.1.1.Calculul abaterilor spatial pentru semifabricat.
4.1.2. Calculul abaterilor spatial pentru strunjirea de degrosare.
4.1.3. Calculul abaterilor spatial pentru strunjirea de finisare.
4.1.4. Calculul abaterilor spatial pentru strunjirea de degrosare.
4.2. Calculul adaosului de prelucrare minim, formula generala.
4.2.1. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru strunjirea
de degrosare.
4.2.2. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru strunjirea
de finisare.
4.2.3. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru
rectificarea de degrosare.
4.2.4. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru
rectificarea de finisare.
4.3. Calculul adaosului de prelucrare nominal, formula generala.
4.3.1. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru
strunjirea de degrosare.
4.3.2. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru
strunjirea de finisare.
4.3.3. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru
rectificarea de degrosare.

4.3.4. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru


rectificarea de finisare.
4.4.Calculul diametrului maxim, minim si nominal, formula
generala.
4.4.1.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la
rectificarea de degrosare.
4.4.2.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la strunjirea
de finisare.
4.4.3.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la strunjirea
de degrosare.
4.4.4.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la
semifabricat.
4.4.5.Tabel centralizator.
4.5. Calculul adaosului de prelucrare frontal.
4.5.1.Calculul adaosului minim la frezare simultana a capetelor,
formula generala.
4.5.2.Calculul adaosului nominal.
4.5.3.Calculul lungimii maxime,minime si nominale la
semifabricat.
4.5.4.Tabel centralizator.
4.6.Schema de prelucrare si alegerea placutelor si a suportilor
acestora.
4.7.Verificarea avansului pe baza celor 3 criterii,unde avem cel
mai intens regim de aschiere.
4.7.1.Verificarea avansului d.p.d.v. al rezistentei corpului
cutitului.
4.7.2.Verificarea avansului d.p.d.v. al placutei.
4.7.3.Verificarea avansului d.p.d.v. a calitatii suprafetei.
4.8.Calculul regimului de aschiere si NT la rectificarea circulara.
4.8.1.Planul de operatie completat.

4.9.Calculul regimului de aschiere si NT la : frezare canal


pana,burghiere,filetare.
4.9.1. Planul de operatie completat.
5.Bibliografie.

1.Tema proiect
Proiectarea si studiul procesului tehnologic de prelucrare a unui
arbore

3.Itinerar tehnologic
NR
.
CT
R

DENUM
IREA

Debitar
e
ITB

SCHITA OPERATIEI

MASINA
UNEALT
A

SDV

Fierastr
au
mecani
c
alternat
iv

Panza
ferastrau
Menghin
a
Ruleta

OB
S

Planare
si
centrar
e

Masina
de
planat
si
centruit

Freza
cilindrofrontala
Disp.
Special
Subler

Strunjir
e de
degros
are si
finisare
(capat
1)

Strung
CNC

Cutite cu
placate
din
carburi
metalice
Universal
Subler

Strunjir
e de
degajar
e si
finisare
(capat
2)

Strung
CNC

Cutit cu
placate
din
carburi
met.
Universal
si varf
rotitor
Subler

Frezare
canal
pana

Masina
de
frezat
FUS 22

Freza
deget
Menghin
a
Subler

Gaurire
IT

M 6/40

Burghiu
elicoidal
Menghin
a
Disp. de
prindere

Filetere

Masina
de
filetet

Tarod
Disp. de
prindere

Tratam
ent

Rectific
are
IT 6

Masina
de
rectifica
t

Disc
abraziv
Intre varf.
Cu inima
de
antrenar
e
Micromet
ru

4.Calcului adaosului de prelucrare.


Stabilirea tolerantelor T
Picos)

(tab.2.15/170

Se aleg tolerantele in functie de dimensiunea nominal si treapta


de precizie.
- Pentru semifabricat

T=1600[m]

- Pentru strunjire de degrosare

T=250 [m]

- Pentru strunjirea de finisare

T=100 [m]

- Pentru rectificarea de degrosare

T=39 [m]

- Pentru rectificarea de finisare

T=16 [m]

Stabilirea parametrilor Rz si S
(tab.4.5/217Picos)
-

Pentru semifabricat
S =250 [m]

Rz =160[m]

- Pentru strunjire de degrosare


=70 [m]

Rz = 63 [m]

- Pentru strunjirea de finisare


S =35 [m]

Rz =28 [m]

- Pentru rectificarea de degrosare


=20 [m]

Rz =10 [m]

- Pentru rectificarea de finisare


S =4
[m]

Rz =1.6 [m]

Stabilirea valorii erorii


Picos)
- Pentru semifabricat

(tab.1.33/174
=0

[m]

- Pentru strunjire de degrosare

=80

[m]

- Pentru strunjirea de finisare

=4.8

[m]

- Pentru rectificarea de degrosare

=0.288

[m]

- Pentru rectificarea de finisare

=0.0172 [m]

4.1.Calculul abaterilor spatiale.

4.1.1.Calculul abaterilor spatial pentru semifabricat.


sf = c*l[m]
(tab:4.6;pag 218 Picos)
sf =1.5*310=465 [m]
(rel:4.3;pag 213 Picos)
4.1.2. Calculul abaterilor spatial pentru strunjirea de degrosare.
deg = K1* sf [m]
deg =0.06*243=14.58 [m]
(tab:4.8;pag 219 Picos)
4.1.3. Calculul abaterilor spatial pentru strunjirea de finisare.
fin = K2* sf [m]
fin =0.025*243=6.075 [m]
(tab:4.8;pag 219 Picos)
4.1.4. Calculul abaterilor spatial pentru strunjirea de degrosare.
rec.deg. = K3* sf [m]
rec.deg =0.003*243=0.729 [m]
(tab:4.8;pag 219 Picos)
4.2. Calculul adaosului de prelucrare minim, formula
generala.
(rel:3.3;pag 191
Picos)
4.2.1. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru
strunjirea de degrosare

4.2.2. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru strunjirea


de finisare.

4.2.3. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru


rectificarea de degrosare.

4.2.4. Calculul adaosului de prelucrare minim pentru


rectificarea de finisare.

61.45
4.3. Calculul adaosului de prelucrare nominal, formula
generala.
(tab:3.3;pag 205 Picos)
4.3.1. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru
strunjirea de degrosare.

4.3.2. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru


strunjirea de finisare.

4.3.3. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru


rectificarea de degrosare.

228.23
4.3.4. Calculul adaosului de prelucrare nominal pentru
rectificarea de finisare.

4.4.Calculul diametrului maxim, minim si nominal,


formula generala.
(tab:3.3;pag 205
Picos)

4.4.1.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la


rectificarea de degrosare.

4.4.2.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la strunjirea


de finisare.

4.4.3.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la strunjirea


de degrosare.

1331.66

276.69

128.23

61

80

4.8

0.288

0.017
2

100.45

228.23

526.69

2931.65

38

38.1

38.3

38.8

41.731

38

38.1

38.3

38.8

41.7

37.984

38.061

38.2

38.55

40.14

2786.7

[m] [m]min2Ap [m]max2Ap mmdmax mmdnom mmdmin nom2Ap

4.4.4.Calculul diametrului maxim, minim si nominal la


semifabricat.

4.4.5.Tabel centralizator

0
4
1.6
16
finisareRectificare de
5

0.729
20
10
39
degajareRectificare de
4

6.075
30
28
100
finisareStrunjire de
3

10

14.58
60
63
250
degrosare
Strunjire
2

12

243
250
160
1600
16
Semifabricat
1

[m]IT [m]T [m]Rz [m]S [m]


Operatie
CtrNr.

4.5. Calculul adaosului de prelucrare frontal.


Toleranta T se alege in functie de treapta de precizie
(tab2.15/170 Picos)
- la debitare IT= 16 = T =2900[m]
- la frezare frontala IT = 12 = T = 420[m]
Rz+ S = 250
(tab4.11/221 Picos)

= 100 [m]
(tab1.38/81 Picos)

4.5.1.Calculul adaosului minim la frezare simultana a capetelor,


formula generala.

[m]
[m]
4.5.2.Calculul adaosului nominal.

4.5.3.Calculul lungimii maxime,minime si nominale la


semifabricat.
L i-1max = Lmax+2APinom=243.2+4.2= 247.3 mm
L i-1min = L i-1max -T i-1 = 247.3-2.9 = 244.4 mm
L i-1nom = 248 (rontujit)

4.5.4.Tabel centralizator.
Nr.ct
r

Operati
e

IT

Rz
+S

Debitare

16

290
0

250

Frezare
frontala

12

460

420 100
-

2APim 2APim
ax

in

1300

4200

Lmax

Lmin

Lnom

247.
3
243.
2

244.
4

248

243

242.
8

4.6.Schema de prelucrare si alegerea placutelor si a


suportilor acestora.

Placuta: CNMM 12 04 12-WR


Suport: DCLNR/L 2525 n 12
b = 25
4.7.Verificarea avansului pe baza celor 3 criterii,unde
avem cel mai intens regim de aschiere.
4.7.1.Verificarea avansului d.p.d.v. al rezistentei corpului
cutitului.

(rel 10.10/348 Picos)


h inaltimea cutitului (25)
b latimea cutitului (25)
C4 coeficientul in functie de materialul prelucrat
x1 , y1 componentii adancimii si avansului
n1 exponentul duritatii materialului

L lungimea
t adancimea de aschiere
y1 = 0.75
10.15/347 Picos)

(tab.

C4 = 35.7
10.15/347 Picos)

(tab.

HB = 207
OLC 45

- pentru

n1 = 0.35
10.22/353 Picos)

(tab.

x1 = 1
10.21/353 Picos)

(tab.

S=
4.7.2.Verificarea avansului d.p.d.v. al placutei.

c grosimea placutei (din catalog)


Rm rezistenta la rupere a materialului

850 da N / m 2

t adancimea de aschiere

4.7.3.Verificarea avansului d.p.d.v. a calitatii suprafetei.


S = CSR*Rae5*re6

mm/rot

S = CSR*Rae5*r16

= 0.0893*3.20.597*0.80.297 = 0.167 mm/rot

CSR = 0.0893

e5 = 0.597
(tab10.24/356 Picos)
e6 = 0.297
Ra = 3.2 m
e5, e6 exponenti ai rugozitatii si al raze de racordare
r raza la varf a placutei
4.7.1.Planul de operatie completat.
4.8.Calculul regimului de aschiere si NT la rectificarea
circulara.
L = 35;

r a = 1.6

45HRC;

Alegerea MU:
WMW 500

(tab 10.11/228 Vlase 2)

Alegerea sculei abrasive:


Piatra cilindrica plana 300x40x75 STAS 601/1-84
Dext = 300 mm;

Dint = 75 mm;

Material abraziv
Granulatia

B = 40 mm;

E
50

Duritatea

Liant
C
(tab.9.142/182 Vlase 2)
Stabilirea adaosului de prelucrare:
Ap = 0.40 mm
Vlase 2)

(tab.8.6/81

Stabilirea durabilitatii economice a discului:


Tec = 5 min
9.145/183 Vlase 2)

(tab.

Stabilirea adancimii de aschiere si a numarului de treceri

t = 0.01..0.025 mm
Stabilirea avansului longitudinal:
Se = 10.3 0.7/B = 0.5*40 = 20 mm/cursa
9.148/184 Vlase 2)

(tab.

Stabilirea vitezei de aschiere:


v = 25

31.5 m/s

(tab.9.152/186 Vlase 2)
Turatia discului:

Din caracteristicile masinii: MU WMW 500 n rot = 1900rot/min


Viteza reala:

Stabilirea vitezei de avans circular a piesei:


Vs = 16 m/min
(tab.9.152/186 Vlase 2)
Turatia :

Din caracteristicile MU npSTAS = 100 rot/min


Viteza de avans reala:

Stabilirea vitezei longitudinal a mesei:


v1 = sl*npMU STAS = 20*1000 = 2000 mm/min 2 m/min
Puterea:

Ne = 3.2 kW
Vlase 2)

(tab. 9.154/189

k1 = k2 = 0.9
Vlase 2)

(tab.9.154/189

Nreal = 3.2*0.9 = 2.592 kw


Norma tehnica de timp:
Tb = 2.12 min
Vlase 2)

(tab.11.122/323

Ta : ta = 0.16 min
Vlase 2)

(tab.11.133/328

ta2 = 0.84 min


ta3 = 0.26 min
(tab.11.134/330 Vlase 2)
Timpul auxiliar:

Timp de deservire tehnico-organizatoric:

tdt1 = 1.3
(tab.11.136/331 Vlase 2)

Timp de odihna si necesitati firesti:


Ton = (Tb + Ta)

0.1 min

Timp de pregatire incheiere:


Tpi = 6 min modul de prindere
(tab.11.138/331 Vlase 2)

Tpi2 = 7 min primire predare documente


(tab.11.138/331 Vlase 2)

n = 1000 seria de fabricatie

4.9.1.Planul de operatie completat.


4.9.Calculul regimului de aschiere si NT la : frezare canal
pana.

R 216-33-100 45-AC 19P


Z = 3 dinti;

dmn = 8 mm; l2 = 20;

txAp dmn;

lsh = 31,5;

4x48 F

va = 135m/min; Sd = 0.027 mm/dinte 3 treceri


Turatia:
Viteza de avans:
vs = z*n*Sd
vs = 3*4297.31*0.027= 464.1 m/min

ch1 = 0.1;

Norma tehnica de timp:


Timp de baza
;

L=l1+l2+l

l1= 5 mm

Timp operativ complet:


Topi = 1.1 min;

(tab. 11.17/237 Vlase 2)

K1 = 1.10

(tab.11.82/284 Vlase 2)

Timp operativ incomplete corectat


Topi cor. = 1.1*1.10 = 1.21 min;
Timp ajutator in functie de prindere-desprindere piesa
ta = 0.66 min

(tab.11.88/288 Vlase 2)

Timp de pregatire incheiere


Tpi = 20 min

(tab.11.94/293 Vlase 2)

Timp de deservire

Top= ta+Topi cor.;

Top= 0.66+1.21=1.87min

Td = 1.87*0.1;

Td = 0.187 min

Timp de odihna si necesitati firesti


+
N = 1000 bucati
Tn = 0.187+1.87+0.187+0.187+0.02

Tn = 2.451 min

4.9.1. Planul de operatie completat.

5.Bibliografie.

1.Picos c. ,Pruteanu O.,Bohosievici C., s.a. Proiectarea


tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere. Vol. I si
II,Editura Universitas,Chisinau 1992.
2.Vlase A.,Sturzu A., s.aRegimuri de aschiere,adaosuri de
prelucrare si norme tehnice de timp,Volum I si II, Editura
Tehnica Bucuresti 1983.

S-ar putea să vă placă și