Sunteți pe pagina 1din 4

U 7-8 Strunguri

U 7-8
STRUNGURI
Unitatea 7 STRUNGUL NORMAL 1. Definire, domenii de utilizare, clasificare
Generarea suprafe elor pe strunguri se realizeaz (Fig. 1) prin compunerea unei mic ri de rota ie (micarea principal I) cu o micare rectilinie de avans (dup o direc ie paralel cu axa piesei II, perpendicular pe aceasta III, sau nclinat IV). La majoritatea strungurilor, micarea principal este efectuat de piesa, 1, iar mic rile de avans de c tre scula achietoare, 2. Strungurile sunt maini-unelte destinate prelucr rii suprafe elor de revolu ie cilindrice, conice (exterioare sau interioare), plane frontale, elicoidale sau profilate. n acest scop se utilizeaz scule achietoare precum cu ite de diferite tipuri, burghie, alezoare, tarozi, filiere etc. Avnd n vedere marea diversitate de variante constructive, strungurile se clasific dup diferite criterii, cum ar fi: 9 dup pozi ia axei semifabricatului: orizontale (normale) sau verticale (carusel); 9 dup direc ia ghidajelor fa de axa semifabricatului: paralele sau transversale (frontale); 9 dup tipul portsculelor: normale sau revolver; 9 dup num rul arborilor principali: monoaxe sau multiaxe; 9 dup gradul de automatizare: neautomate, semiautomate, automate; 9 dup gradul de specializare: universale sau specializate (pentru axe cu came, arbori coti i, de detalonat etc.); 9 dup gabarit: uoare, mijlocii, grele; etc.
45

UTILAJE I ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCR RI MECANICE

2. Scheme de achiere
Principalele scheme de achiere ntlnite la prelucr rile prin strunjire sunt prezentate n fig. 1.

Fig. 1 Scheme de achiere la prelucrarea prin strunjire: a) prelucrarea suprafe elor cilindrice exterioare; b) prelucrarea suprafe elor plane frontale; c) prelucrarea suprafe elor conice prin metoda generatoarei materializate; d) prelucrarea suprafe elor conice prin metoda generatoarei cinematice; e) prelucrarea suprafe elor cilindrice interioare; f) prelucrarea canalelor (debitare).

3. Strungul normal
n mod uzual, strungul monoax, paralel, orizontal, cu portscula normal i neautomat este denumit strung normal. Pe acest tip de main unealt se pot prelucra o gam foarte variat de piese, de dimensiuni i din materiale diferite, precum i un num r mare de tipuri de filete; acest lucru este posibil numai n condi iile unui domeniu larg de reglare a tura iilor, avansurilor i pailor filetelor. n Fig. 2 este prezentat schema cinematic structural a strungului normal, n care sunt redate principalele elemente constructive i func ionale. Nota iile de pe figur au urm toarele semnifica ii: 1 batiu; 2 p pu fix ; 3 dispozitiv pentru prinderea piesei (universal); 4 c rucior (sanie longitudinal ); 5 sanie transversal ; 6 sania port-cu it; 7 portscul ;
46

U 7-8 Strunguri

8 p pua mobil ; 9 pinola p puii mobile; 10 vrf de centrare; 11 tav colectoare de achii i lichid de r cire.
2 3 4 5 VII I1 CV I2 CAF C SCL BA I IV II RM2 z1 I3 C1 C2 RM1 ME RM3 III SCT V 7 6 10 9 VI 8

RM4

AF BF

CR

11

Fig. 2 Strungul normal (schem cinematic structural )

De asemenea, n Fig. 2 s-au mai f cut nota iile: ME motor electric; CV cutie de viteze; CAF cutie de avansuri i filete; SCL urub conduc tor longitudinal; SCT urub conduc tor transversal; BA bara de avansuri; z1 pinion; CR cremalier ; RM1 RM4 ro i de mn (de manevr ). Cutia de viteze se g sete n p pua fix i are rolul de a transmite micarea de la motorul electric la arborele principal, cu un anumit raport de reglare (rezultnd, astfel, micarea principal , I). Pe cap tul arborelui principal se g sete dispozitivul pentru prinderea semifabricatului, care poate fi universal cu bacuri, platou cu bacuri, dispozitiv de antrenare sau alt dispozitiv special. Micarea de avans longitudinal a sculei, II, se realizeaz cu ajutorul c ruciorului, utilizndu-se un mecanism de transformare a mic rii din rota ie n transla ie (pinion cremalier pentru strunjire cu avans longitudinal, exclusiv filetare, urub piuli pentru filetare). Avndu-se n vedere c , n cazul prelucr rii filetelor, trebuie s existe posibilitatea ob inerii unui lan cinematic nchis (lan ul cinematic de filetare), pentru antrenarea lan ului cinematic de avans se preia micarea de la arborele principal. Pentru reglarea m rimii avansului i a pasului filetelor, se regleaz rapoartele de transmitere ale lan ului cinematic de avans, att prin ro ile de
47

UTILAJE I ECHIPAMENTE PENTRU PRELUCR RI MECANICE

schimb de filetare AF/BF, ct i prin modificarea raportului de transmitere a cutiei de avansuri i filete. Mecanismele din cutia c ruciorului permit transmiterea mic rii att la mecanismul pinion cremalier , ct i la urubul conduc tor transversal SCT, cu ajutorul c ruia se realizeaz deplasarea s niei transversale, n micarea de avans transversal, III. Pentru prelucrarea unor suprafe e cilindrice scurte, sau a unor suprafe e conice, se poate utiliza sania port-cu it, care are posibilitatea de a se roti cu diferite unghiuri i de a se bloca astfel, avansul IV realizndu-se manual, cu ajutorul ro ii de mn RM3. Pe sania port-cu it se g sete portscula, prev zut cu 4 locauri pentru montarea cu itelor de strung; ea se poate roti i bloca (micarea auxiliar VII), pentru aducerea succesiv a sculelor n pozi ie de lucru. n cazul prelucr rii unor piese de lungime mare, pe lng prinderea lor n universal se mai sprijin i extremitatea din dreapta, cu ajutorul unui vrf de centrare montat n pinola p puii mobile. P pua mobil are posibilitatea de a se deplasa n lungul ghidajelor strungului i de a se bloca n diferitele pozi ii, impuse de lungimea pieselor prelucrate (micarea auxiliar VI). Pentru prelucrarea suprafe elor conice de lungime mare i avnd unghiul de nclinare a generatoarei mic, p pua mobil se poate deplasa i dup o direc ie perpendicular pe axa strungului. n vederea execut rii opera iilor de g urire cu burghiul, ca i pentru prelucrarea g urilor deja existente cu scule specifice (l rgitoare, adncitoare, alezoare), acestea se monteaz n p pua mobil iar avansul, V, se realizeaz manual, cu ajutorul ro ii de mn RM4. Ro ile de mn RM1 i RM2 se utilizeaz pentru efectuarea unor opera ii de reglare (achieri de prob ) sau pentru prelucrarea cu avans manual pe direc ie longitudinal , respectiv transversal .

Unitatea 8 ALTE TIPURI DE STRUNGURI 1. Strungul vertical (carusel)


Strungul vertical (numit frecvent i strung carusel) se caracterizeaz prin aceea c arborele principal este dispus vertical i, prin urmare, platoul pentru fixarea pieselor de prelucrat este aezat n plan orizontal. El este destinat, n general, prelucr rii pieselor de dimensiuni mari. Datorit particularit ilor arhitecturale i constructive pe care le are, strungul vertical prezint o serie de avantaje (fa de cel normal), cum ar fi: fixare mai uoar a pieselor pe platou, precum i reducerea semnificativ a timpului ajut tor necesar;
48

S-ar putea să vă placă și