Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi Iasi
Facultatea Constructii de Masini si Management IndustrialProiect la Bazele Prelucrrilor prin Deformare
PlasticStudent:Ilie Robert
Grupa: 4306B2

2

Cuprins
A.Proiectarea tehnologiei de prelucrare
Capitolul 1
Analiza datelor iniiale
1.Proprietati fizico-mecanice (STAS 11111-88)
a.Proprietati fizico-mecanice (STAS 11111-88)
b.Compozitia chimica
c.Forma si dimensionarea la livrare
Analiza desenului de executie
Capitol 2
Tehnologicitatea conditiilor tehnice impuse
2.1 Stabilirea procedeelor prin care se obtine piesa
2.2 Stabilirea dimensiunilor minime ale orificilor perforate
2.3 Stabilirea si verificarea preciziei pieselor perforate
2.4.Precizia pieselor decupate
2.5 Precizia distantei intre doua orificii alaturate
2.6 Precizia distantei intre marginea orificilui si conturul piesei
2.7.Distanta intre muchiile active ale orificiilor placilor de taiere
2.8.Raze minime de racordare la contururile unghiulare
2.9. Stabilirea volumului anual de producie
Capitolul 3
3.1.Analiza croirii semifabricatului
3.2 Stabilirea marimii puntitelor
3.3.Determinarea latimii benzilor
3.4 Alegerea latimii benzii (STAS 290)
3.5 Determinarea pasului de stantare
3.6 Calculul cantitatii de material pentru volumul de productie planificat
3.7.Calculul coeficientului de utilizare a materialului pentru cele trei variante
3.8 Adoptarea variantei cu coeficientul de utilizare a materialului maxim
3.9 Proiectarea schemei tehnologice
4 Calculul fortelor tehnologice a lucrului mecanic si al puterii de stantare
4.1 Calculul fortei de taiere a cutitului de pas
4.2 Calculul fortelor de decupare-perforare
4.3 Calculul forei de mpingere din placa activ
4.4.Calculul fortei de scoatere de pe poanson
4.5.Calcului fortei totale
4.6. Calculul forei totale pe stana
4.7.Determinarea centrului de presiune a stantei
4.8 Calculul lucrului mecanic i al puterii la decupare
3

B.Proiectarea echipamentului de deformare
5.Adoptarea dimensiunilor elementelor componente ale stantelor
5.1.Alegerea materialelor din care se confectioneaza elementele componente
5.2.Adoptarea dimensiunilor elementelor active(EDT)
5.2.1 Adoptarea dimensiunilor plcii active
1.nlimea plcii
2.Distana minim dintre marginea plcii i muchia activ
3.Lungimea plcii active
4.Limea minim a plcii
5. Diametrul gurilor pentru fixare cu uruburi i tifturi
5.2.2 Dimensionarea poansoanelor pentru decupare si taiere
a)Lungimea poansoanelor
b) Stabilirea formei constructive i al modului de fixare
5.2.3.Calculul dimensiunilor partilor de lucru ale elementelor active la decupare si
perforare
5.3. Adoptarea dimensiunilor geometrice ale elementelor de susinere i reazem
a)Adoptarea dimensiunilor pentru placa de baz
b)Adoptarea dimensiunilor pentru placa 3upport sau de cap
c)Adoptarea dimensiunilor pentru placa port-poansoane
5.4 Elemente de ghidare
a) Placa de ghidare
b) Coloane i buce de ghidare
5.5. Elemente pentru conducerea i poziionarea semifabricatului n interiorul tanei
a)Dimensiunile riglelor de ghidare
b)Poansoane sau cutite de pas
5.6. Elemente de asamblare si fixare
7.Alegerea utilajului de presare la rece
7.1. Alegerea si verificarea presei
Bibliografie


4


Tema proiectului
Conceperea procesului tehnologic si proiectarea stantei pentru executarea reperului
conform reperului conform desenului de executie in conditiile productiei de serie mare sau masa
(1 milion piese pe an).
- Bazele teoretice privind operatiile de decupare-perforare
- Solutii tehnologice date in literatur pentru realiyarea piesei.

A.Proiectarea tehnologiei de prelucrare
Capitolul 1
Analiza datelor iniiale
Analiza materialului din care se confecioneaz piesa
Din 4omponen se vor extrage date referitoare la:
a.Proprietati fizico-mecanice (STAS 11111-88)
- Rezistenta de rupere la tractiune: R
m
=290-350 [N/mm
2
]
- Alungirea la rupere: A
S
=20%
- Duritatea: Minima- 55 HB
Maxima- 85 HB
b.Compozitia chimica
- 90% Cu
-10% Zn
c.Forma si dimensionarea la livrare
Materialul folosit este CuZn10, un material moale ce se livreaza in trei stari de ecruisare:
-0-moale
-HA- jumatate tare
-HB- tare

Table din aliaje CuZn, Stas 289/2-80 (lucrari de stantare, indoire , ambutisare).
Benzi de aliaje CuZn (alama) Stas 290/2-80- dimensiunea (diametrul in mm) 0,1-2 mm
Materialul si marca (dupa SAE) CuZn Nr 220.5

Analiza desenului de executie

Conditii tehnice
Pentru grosimea semifabricatului de 1 mm avem pentru dimensiunile liniare
urmatoarele abateri:
Abateri limita pentru dimensiuni unghiulare
Abateri limita la latime
Abateri limita pentru raze de racordare
Abateri limita la grosime


Capitolul 2
Studiul tehnologicitatii piesei

Tehnologicitatea conditiilor tehnice impuse

2.1 Stabilirea procedeelor prin care se obtine piesa
d5*S - decupare
d<5*S - perforare
In cazul de fata avem:
- forma 5omponen: 0,8 mm ; 5 mm : perforare
- forma 5omponent5ar: 9 mm; 12 mm : decupare

2.2 Stabilirea dimensiunilor minime ale orificilor perforate
d
min
=0,8s=0,81=0,8
2.3 Stabilirea si verificarea preciziei pieselor perforate
Grosimea materialului: s=1 mm
Dimensiunea orificiilor in mm: 12, 9, 5, 0,8;

2.4.Precizia pieselor decupate
s=0,8 mm
Dimensiuni orificiu pana la 50 mm
Precizia 0.1

2.5 Precizia distantei intre doua orificii alaturate
Distanta intre doua orificii de pana la 50
Precizie de 0,03 mm

6

2.6 Precizia distantei intre marginea orificilui si conturul piesei
precizie de 0,25 mm
2.7.Distanta intre muchiile active ale orificiilor placilor de taiere
Grosime: s=1 mm
Distanta minima admisibila: a=2,72.8.Raze minime de racordare la contururile unghiulare

Decupare Perforare
90
0
< 90
0
90
0
< 90
0

R>0,3s R>0,5s R>0,4s R>0,7s
2.9. Stabilirea volumului annual de producie
Producie de serie mare cu peste 1.000.000 de buci.
7

Capitolul 3
3.1.Analiza croirii semifabricatului
Varianta A:


Varianta B:

8

Varianta C3.2 Stabilirea marimii puntitelor
Puntita intermediara a=k
1
k
2
k
3
a
i
=1,210,81=0,961 [mm]
k
1
=1,2 k
3
=0,8
a
i
=1 k
2
=1

Puntita 8ompone b= k
1
k
2
k
3
b
i=
1,210,81,5=1,441,5 [mm]
Latimea marginii taiate de poansonul de pas c=1,5 [mm]

3.3.Determinarea latimii benzilor
Stabilirea corect a limii benzii contribuie, n mare msur la folosirea eficient a
materialului, la obinerea unor piese n concordan cu desenul de execuie etc.
9


1. B
1
=D+C+2a
i
=42+1+2*1=45 [mm]
2. B
2
= D+C+2a
i
=44+1+2*1= 47 [mm]
3. B
3
= D+C+2a
i
=85+1+2*1= 88 [mm]

a.. Alegerea latimii benzii (STAS 290)
B
1calc
=45-----B
STAS
=46
B
2calc
=47-----B
STAS
=48
B
3calc
=88-----B
STAS
=90
b.. Determinarea pasului de stantare
P1=Lpiesa+a=44+1=45
P2=Lpiesa+a=42+1=43
P3=Lpiesa+a=88+1=89
10

c.. Calculul cantitatii de material pentru volumul de productie planificat
Lungimea banda
L=30m=30 000 mm
Numar de piese: 1 000 000 bucati
1. L
total band1
=1.000.000p=1 000 00045= 45 000 000
Nr.piese=30 000/45=666 piese
2. L
total band2
=1.000.000p=1 000 00043= 48 000 000
Nr.piese=30 000/43=697 piese
3. L
total band3
=1.000.000 p=1 000 00089= 90 000 000
Nr.piese=30 000/89*2=674 piese
3.7.Calculul coeficientului de utilizare a materialului pentru cele trei variante
1.2.3.


3.8.Adoptarea variantei cu coeficientul de utilizare a materialului maxim
Nr.
Schema
de
croire
Coeficintul de utilizare a materialului Ierarhia
schemelor
A 47,8 % 2
B 50% 1
C 25,8% 3


Cea mai buna 10ompone este B.
11


3.9.Proiectarea schemei tehnologice

Denumirea piesei Piesa stantata Desen piesa
Materia
l
Denumire Banda CuZn10

Grosime 1 [mm]
Caracteristici Rm=270350[N/mm
2
]
A
S
=50%;
H
B
= 5585

Nr. Op. Denumire operatie Schita operatiei S D V
1. Decupare si Perforare:
-decupare pe conturul piesei;
- decupare 12 0,02
- decupare 90,03
- perforare 0,8
- perforare 5


Stanta pentru decupat
si perforat
2. Control tehnic Conform schemei -micrometru
-subler
-dornuri de verificare

12

4 Calculul fortelor tehnologice a lucrului 12omponen si al puterii de stantare
4.1 Calculul fortei de taiere a cutitului de pas
F
cp
=Ls [N]
L-lungimea conturului cuitului de pas;
s-grosimea materialului;
-rezistena la forfecare(=0,7
r
).
L=P=44,5
s=1 [mm]
=0,7300 [N/mm
2
]=210[N/mm
2
].
F
cp
=44,5 1 210=9345 [N]

4.2 Calculul fortelor de decupare-perforare
F=kls [N].
K=0,4
l-lungimea conturului orificiului.
F
1
=kls=0,4 2 3,14 12 1 210=6330,24
F
2
=kls=0,4 2 3,14 5 1 210=2637,6
F
3
=kls=0,4 2 3,14 0,8 1 210=422,01

4.3 Calculul forei de mpingere din placa activ
F
mp
=k
mp
F
dec
n;
n=h/s;
h=37, Aleg h=5;
s=1
k
mp
=0,03;
n=5 [mm]
F
1
=0,03 6330,24 5= 950 [N]
F
2
=0,03 2637,6 5= 396 [N]
F
3
=0,03 422,01 5= 64 [N]

4.4.Calculul fortei de scoatere de pe poanson
F
sc
=k
sc
F
dec
.
Pentru fixare se aleg uruburi, iar Q se anuleaz
K
sc
=0,03.
F
sc1
=k
sc
F
1dec
=0,03 6330,24 =190 [N]
F
sc2
=k
sc
F
2dec
=0,03 2637,6=80[N]
13

F
sc3
=k
sc
F
3dec
=0,03 422,01=13[N]
4.5.Calcului fortei totale
F
t
=F+F

+F
sc
+F
a
+F
ext.inv

F
a
=0;
F
ext.inv.
=0.
F
t1
=F
1
+F
1
+F
1sc
=6330,24+950+190=7470,24 [N]
F
t2
=F
2
+F
2
+F
2sc
=2637,6+396+80=3113,6 [N]
F
t3
=F
3
+F
3
+F
3sc
=422,01+64+13=500 [N]

4.6. Calculul forei totale pe stana

F
T
=Fcp+F
t
,
t=1,2,3
F
T
= F
t1
+F
t2
+F
t3
+ F
t4
+F
cp
F
T
=7470,24+3113,6+500+7206=18290 [N]
4.7.Determinarea centrului de presiune a stantei

144.8 Calculul lucrului 14omponen i al puterii la decupare
=0,750,55 =0,6B.Proiectarea echipamentului de deformare
5.Adoptarea dimensiunilor elementelor 14omponent ale stantelor
5.1.Alegerea materialelor din care se confectioneaza elementele 14omponent
Plac de baz -OL 45
Plac port-poanson -OL 457
Placa superioara -OL42
uruburi -OLC 45
tifturi de poziie -OLC45
Arcuri de compresie -Rul12(d<3mm); Arc6 (d>3mm)
Poansoane i plci de tiere -OSC 10 TT(clire+revenire la 58-60 HRC)
Plci ghidare -OLC 45
Coloane si buce de ghidare -OLC15
15

Rigle de ghidare -OLC45
Poansoane laterale de pas -OLC 45 TT(Clire+revenire la 50-55 HRC)
Placa de desprindere -OL42
5.2.Adoptarea dimensiunilor elementelor active(EDT)


5.2.1 Adoptarea dimensiunilor plcii active
1.nlimea plcii
H
pa
=15.40mm
H
pa
=25[mm]
2.Distana minim dintre marginea plcii i muchia activ
b
1
=H
pa
=25 [mm];
3.Lungimea plcii active
L
pa
=n
p
h
p
+(22,5)h
p
;
n
p
-numrul de pai;
h
p
=mrimea pasului
L
pa min
= 150 mm
4.Limea minim a plcii
l
pa
= b + (2,54)*H
pa
= 90 mm
a.. Diametrul gurilor pentru fixare cu uruburi i tifturi
dsurub= 6,512,5; dsurub =10
dstift=d-(12)= 10-1=916

5.2.2 Dimensionarea poansoanelor pentru decupare si taiere
a)Lungimea poansoanelor
L
p
= H
pp
+ H
psc
+ H
rg
+H
p
+H
patrundere

H
pp
=(0,30,8)g=0,7 1=0.7 mm
H
psc
=H
pa
=25 mm
H
rg
=5 mm
H
p
=30.40mm=32 mm
H
patrundere
=(22,5)g=2.5 1=2,5 mm
L
p
=0,7+25+5+32+2,5=65,2 mm
Pentru decuparea conturului Lp=65,2 mm

Pentru decuparea lui 12:
d=12 mm; L
p
=65,2 mm; l= 30mm; d
1
=15,5mm; D=16mm ; D
1
=20mm; l
1
=15
Pentru decuparea lui 5:
d=5 mm; L
p
=65,2 mm; l= 30mm; d
1
=7mm; D=9mm D
1
=12 mm; l
1
=11

Pentru perforarea lui 0,8:
d=0,8 mm; L
p
=50mm;D
1
=8 mm; h=2


b) Stabilirea formei constructive i al modului de fixare17

5.2.3.Calculul dimensiunilor partilor de lucru ale elementelor active la decupare si
perforare
Pentru perforare
min
max
0, 040
0, 080
j mm
j mm
=


Pentru decupare
min min
1, 2 1, 5
I
j j k
k
=
=


min
max
1, 5 0, 040 0, 060
1, 5 0, 080 0,120
I
I
j
j
= =
= =

Stabilirea dimensiunilor elementelor active:
La decupare:
-dimensiunile placii active sunt:


-dimensiunile poasoanelor sunt:


La perforare:
-dimensiunile poasoanelor sunt:


-dimensiunile placii active sunt:Pentru 12 (decupare):


Dimensiunea placii active:

( )Pentru 5 (perforare):

( )

( )


Pentru 0,8 (perforare):

( )


Dimensiunea placii active:

( )18

5.3. Adoptarea dimensiunilor geometrice ale elementelor de susinere i reazem
a)Adoptarea dimensiunilor pentru placa de baz

H
pb
=(1,31,5)H
pa
= 1,432=44,8mm
L
pb
= L
pa
+ (80100) mm =270mm
l
pb
= l
pa
=94 mm
Diametrele orificiilor pentru evacuarea
deeurilor si a pieselor se adopt conform desenului
de execuie a tanei.

b)Adoptarea dimensiunilor pentru placa 18upport sau de cap
L
ps
= L
pb
=260mm
l
ps
= l
pb
=94 mm
H
ps
=(1,21,3)H
pa
= 1,230=36 mm
c)Adoptarea dimensiunilor pentru placa port-poansoane
L
ppp
= L
pa
=200 mm
l
ppp
= l
pa
=100 mm
H
ppp
=H
pa
= 44,8

5.4 Elemente de ghidare
a) Placa de ghidare
L
pg
= L
pa
=200 mm
l
pg
= l
pa
=94 mm
H
pg
=H
pa
=44,8
b) Coloane i buce de ghidare
Dimensiunile coloanei de ghidare sunt:
L =133 mm
d= 15 mm
Bucele de ghidare mpreun cu coloanele de ghidare formeaz un ajustaj
6
7
n
H
.
5.5. Elemente pentru conducerea i poziionarea semifabricatului n interiorul tanei
Pentru conducerea semifabricatului n interiorul tanei se folosesc riglele de ghidare i un
sistem manual sau automat de alimentare cu tabl.
a)Dimensiunile riglelor de ghidare
L
rg
= L
pa
+(1020)mm=200+15=215 mm
Br=2540 mm=27 mm
19

Grosimea = 4..6=4mm
Distana dintre riglele deghidare: B
0
=B+j=60+1 =61

b)Poansoane sau cutite de pas
L
cp
= Lp=60 mm
Latimea
cp
= 1,5 mm

5.6. Elemente de asamblare si fixare
Fixarea se face su suruburi cu cap hexagon interior si stifturi cilindrice.


7.Alegerea utilajului de presare la rece
7.1. Alegerea si verificarea presei
Pentru alegerea presei cu care se va prelucra piesa se ine cont de fora total necesar
pentruacionarea tanei.
F
utilaj=


F
utilaj
=
Se va alege o pres de tip PAI 40 cu urmtoarele caracteristici:
- Fora maxim de presare 40 kN
- Numrul de curse duble a culisoului 100 cd/min
- Domeniul de reglare a cursei culisoului 10 pn la 120 mm
- Distana dintre axa culisoului i batiu R=220 mm
- Dimensiunile mesei A
1
x B
1
= 360mm x 450mm
- Dimensiunea orificiului de mas 200
- Locaul pentru cep (d x l) = 40mm x 90 mm
- Reglarea lungimii bielei M =63
- nclinarea maxim a presei 30
0

- Puterea motorului 4kw
- Lungimea maxim a presei L =1180 mm
- Limea nenclinat l
n
=1660 mm
- Limea nclinat l

= 2040 mm
- nlimea presei h =2390 mm
- Lucrul mecanic dup puterea instalat
20

- lucrul mecanic consumat pentru tiere: J
g F
L 534 , 16
1000
=

=


- Domeniul de reglare a cursei berbecului: 20 mm
- Dimensiunile de gabarit ale tanei:
nlimea tanei:
- nchis: H
min
= 135mm
- deschis: H
max
=145 mm
- Lungimea tanei: L = 250mm
- Limea tanei: l = 100 mm


21

Bibliografie

Gheorghe Nag, Vasile Braha Analiza creativ a proceselor de tanare i
matriare la rece-ndrumar pentru lucrri practice Editura Tehnica-Info
Chiinu-2001

Vasile Braha, Gheorghe Nag, Florin Negoescu Tehnologia presrii la rece
Editura Tehnic, tiinific i Didactic CERMI Iai-2003


Adrian A. Cirillo Proiectarea tanelor i matrielor vol. I i II Institutul
Politehnic Iai, Facultatea de Mecanic Iai 1972

M. Teodorescu, Gh. Zgura, D. Nicoar, Fl. Drgnescu, M. Trandafir, Gh. Sindil
- Elemente de proiectare a tanelor i matrielor Editura Didactic i
Pedagogic Bucureti 1983

Dr. Ing. Vasile Braha, Dr. Ing. Gheorghe Nag Tehnologii de tanare i
matriare ndrumar de proiectareEditura TehnicInfoChiinu-2002