Sunteți pe pagina 1din 32

Proiect INGINERIA FABRICAŢIEI

An.III I.P.M. ZALAU


BIBLIOGRAFIE

1. C. Picoş, Calculul adaosurilor de prelucrare şi a regimurilor de


aşchiere, Editura Tehnică, 1974.
2. C. Picoş şi colectiv, Proiectarea tehnologiilor de prelucrare
mecanică prin aşchiere, Editura Universitas Chişinău, vol.I şi II,
Chişinău 1992.
3. C. Picoş şi colectiv, Normarea tehnică pentru prelucrări prin
aşchiere, Editura Tehnică Bucureşti, vol. I şi II, 1979.
4. Vida-Simiti, I. Şi colectivul, Prelucrabilitatea materialelor
metalice, Editura dacia, 1996.
5. Liviu Brânduşan, Radu Orban, Proiectarea tehnologiilor de
prelucrare prin aşchiere pe maşini universale, Editura
TODESCO, Cluj-Napoca, 2002.
CONŢINUTUL PROIECTULUI
PRIMA PAGINĂ
Disciplina: Ingineria fabricaţiei
Titlul temei de proiectare: Proiectarea procesului tehnologic de
prelucrare prin aschiere a reperului (Denumirea piesei, desen nr.)
PARTEA SCRISĂ
1. Cuprins
2. Desenul de execuţie
3. Analiza desenului de execuţie
4. Probleme privind prelucrabilitatea materialului
5. Alegerea semifabricatului
6. Calculul adaosului de prelucrare
7. Stabilirea itinerarului tehnologic
8. Stabilirea maşinilor-unelte, S.D.V.-urilor şi AMC
9. Calculul regimului de aşchiere
10. Normarea tehnică
11. Norme de protectia muncii
12. Fişa tehnologică
13. Plan de operaţii
Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare prin
aschiere
Procesul tehnologic este un ansamblu de operatii efectuate
intr-o succesiune corespunzatoare necesare obtinerii unei piese
sau a unui produs. O operatie, ca unitate structurala a
procesului tehnologic poate fi executata prin mai multe
procedee tehnologice. Proiectantul tehnologiei stabileste
procedeul cel mai eficient din punct de vedere tehnico-
economic, adica acela care asigura indeplinirea conditiilor
tehnice din desen, asigura cele mai mari productivitati si cel
mai mic cost de executie. In cazul productiei de serie se mai
considera operatie toate prelucrarile care se executa in acelasi
loc de munca. Proiectarea unui proces tehnologic consta din
urmatoarele etape:
1. Cuprins
2. Desenul de execuţie-se anexeaza desenul de executie a piesei
3. Analiza desenului de execuţie. Se face o trecere in revista a
conditiilor tehnice de executie:
- tipul piesei (arbore, bucsa etc.);
- complexitatea formei;
- probleme de precizie dimensionala;
- conditii referitoare la tratamente termice si proprietati mecanice
(ex. duritatea)
4. Probleme privind prelucrabilitatea materialului. In functie de
materialul piesei, din literatura se vor face prescriptii cu privire la
aschiabilitatea si structura materialului cu referire la influenta
compozitiei chimice (din bibliografie);
5. Alegerea semifabricatului. Se alege in functie de marimea,
complexitatea, volumul productiei (nr. buc.), felul materialului
etc.dinSTAS.Exemplu:
Pentru piese mari se aleg semifabricate laminate;
Pentru piese mijlocii semifabricate matritate;
6. Calculul consumului de material. Se calculeaza greutatea
semifabricatului, inclusiv pierderea tehnologica datorita debitarii;
7. Stabilirea itinerarului tehnologic.
Reprezinta o succesiune logica a operatiilor, cu alegerea
procedeului tehnologic de executie corespunzator pentru fiecare
operatie. Itinerarul tehnologic se trece in FISA TEHNOLOGICA
care reprezinta o piesa de baza a documentatiei tehnologice
8. Stabilirea maşinilor-unelte, S.D.V.-urilor şi AMC
Se aleg masini-unelte cu productivitatea cea mai mare
9. Calculul regimului de aşchiere
Se pot calcula analitic, cu relatiile de calcul prezentate in curs si
in bibliografie sau se pot adopta valori ale parametrilor regimului
de asciere din tabele, monograme sa date din literatura de
specialitate in functie de materialul de prelucrat, procedeul
tehnologic si de alte conditii speciale.
10. Normarea tehnică NT (Calculul normei de timp)
Structura normei tehnice
tu=tb+ta+tdt+td0+tnf+tpi/n; [min]; in care:
tu-timp unitar;
tb-timp de baza (timpul de aschiere);
ta-timpul auxiliar. Este un timp suplimentar care se adauga timpului
de baza, timp in care muncitorul face aschii de proba, regleaza
pozitia sculei, prinde si desprinde piesa din masina-unealta;
tdt-timp de deservire tehnica pentru: ascutirea sculelor, aducerea
lotului de piese, predarea lotului de piese, montarea si reglarea
sculelor;
td0-timp de deservire organizatorica-timp necesar pentru organizarea
locului de munca;
tnf - timp pentru necesitati fiziologice;
tpi-timp de pregatire incheiere, este timpul care se stabileste pentru
intregul lot de piese (analiza desenului, studierea documentatiei
tehnologice etc.);
n-numarul de piese din lot.
11. Norme de protectia muncii
12. Fişa tehnologică
13. Plan de operaţii
14. Bibliografie

Pentru exempificare se vor prezenta procese


tehnologice pentru piese tip ARBORE si ALEZAJ
1. Proces tehnologic pentru piese tip ARBORE
5. Alegerea semifabricatului
Oţel rotund laminat la cald STAS 333-80, Tabelul 2.2. [5]; [L.
Brandusan, R. Orban];
7. Stabilirea itinerarului tehnologic.

Operatia 1: Debitarea
Faza 1- Debitare la Ø 48 x 184 mm
1 2

Operatia 2: Strunjirea frontala si centruire


Faza 1- Strunjire frontală de degroşare a fetei 1 si 2 la L = 180 mm
1 2

Faza 2 - Strunjire frontală de finisare a fetei 1 si 2 la L = 178 mm


Faza 3 - Centruire la ambele capete
Operatia 3: Strunjirea de degrosare

Faza 1- Strunjire exterioară de degroşare la Ø 45 x 110 mm


Faza 2- Strunjire exterioară de degroşare la Ø 42 x 74 mm
Faza 3 - Strunjire exterioară de degroşare la Ø 39 x 24 mm
Faza 4 - Strunjire exterioară de degroşare la Ø 42 x 74 mm
Faza 5 - Strunjire exterioară de degroşare la Ø 37 x 24
Schita piesei dupa operatiile de degrosare
0
0

Operatia 4: Strunjirea de finisare

Faza 1 - Strunjire exterioară de finisare la Ø 43 x 28 mm


Faza 2 - Strunjire exterioară de finisare la Ø 40,5 x 50 mm
Faza 3 - Strunjire exterioară de finisare la Ø 37 x 25 mm
Faza 4 - Strunjire exterioară de finisare la Ø 40,5 x 50 mm
Faza 5 - Strunjire exterioară de finisare la Ø 35 x 25 mm
Operatia 5: Rectificarea
Faza 1: Rectificare exterioara Ø40±0,02 x 50 mm;
Faza 2: Rectificare exterioara Ø40±0,02 x 50 mm;
7. STABILIREA ITINERARULUI TEHNOLOGIC
DEGROŞARE

1.Debitare la Ø48X184 mm
2.Strunjire frontală de degroşare la L = 180 mm
3.Strunjire frontală de finisare la L = 178 mm
4.Centruire la ambele capete
5.Strunjire exterioară de degroşare la Ø 45 x 110 mm
6.Strunjire exterioeră de degroşare la Ø 42 x 74 mm
7.Strunjire exterioeră de degroşare la Ø 39 x 24 mm
8.Strunjire exterioeră de degroşare la Ø 42 x 74 mm
9.Strunjire exterioară de degroşare la Ø 37 x 24

FINISARE
10. Strunjire exterioară de finisare la Ø 43 x 28 mm
11. Strunjire exterioară de finisare la Ø 40,5 x 50 mm
12. Strunjire exterioară de finisare la Ø 37 x 25 mm
13. Strunjire exterioară de finisare la Ø 40,5 x 50 mm
14. Strunjire exterioară de finisare la Ø 35 x 25 mm
15. Rectificare exterioara Ø40±0,02 x 50 mm;
16. Rectificare exterioara Ø40±0,02 x 50 mm;
8. STABILIREA M-U; S.D.V.-urilor şi AMC

Maşini-unelte:
Strung SNU 380x1000; 560x1000; SN 400x700
Masina de rectificat RU 100
Scule:
Burghiu de centrare STAS
Burghiu elicoidal STAS
Cutite de strung STAS (retezat, strunjire frontala, strunjire laterala etc.)
Piatră de rectificat
Dispozitive:
Universal, Portcuţit, Mandrină, Vârf rotativ, Vârf fix, Inimă de antrenare
Verificatoare:
Şubler cu tijă 0-150 cu precizia de 0,1mm
Micrometreu 25-50 cu precozia de 0,01 mm
Cale plan-paralele
Pasametru
UTC-N Secţia Atelier PLAN DE OPERAŢII Denumirea piesei
PENTRU PRELUCRĂRI MECANICE
Maşina: Numărul bucăţilor prelucrate simultan: Simbol Operaţia Număr operaţie Copie număr Pagina

Firma: Model: Piesă brută pentru


Schiţa operaţiei Grupa şi categoria lucrării Tp Tb Ta Timp adaos Tu
Tt To

Dispozitive:

Răcire:
Data Numele Semnătura Modificare Data Semnătura
Executat
Tehnolog şef
Calcul timp
Normator şef
Şef secţie
Instrucţiuni suplimentare

Nr. DENUMIREA FAZEI Scule Verificatoare Regim de aşchiere Dimensiuni Normă


fazei t s v n i le lp d a Tb Ta
Intreprinderea FISA TEHNOLOGICA Nr. Fila
Sectia Prelucrarea mecanica Data
Produsul: Reper nr.
Denumirea piesei:

Desen Poz. Bucati produs

Valabil pentru seria de……………………..BUCATI


Intocmit Verificat Normat Verificat norma
Tehnolog
Numele
Data si
semnatura
Materialul Calitate Sectiune U.M. Necesar pentru una Valoare manopera
(STAS) (Stare) (Profil) (Buc.) bucata (lei)
Pret unitar Pre bucata

OPERATIA
Nr. DENUMIREA Atelierul Masin S.D.V. Indicatori Bucati Echipa Timp Val. manopera (lei)
Crt. OPERATIEI unealta tehnici prelucrate Normat
simultan (min.)
Des. Cat. Preg. Unit. Pe operatie Pe piesa
Preg. Unit. Cumulat
pe piesa
STRUNG SNA 560x1000
Turatia axului masinii (universal);
16; 20; 25; 31,5; 40; 63; 80; 100; 125; 200; 250; 315; 400; 500; 630;
800; 1000; 1250; 1600; [rot/min].
Strung SN 400 (Gama de turatii [rot/min]) 12; 15; 24; 30; 33; 46;
58; 79; 96; 120; 150; 185; 230; 305; 380; 480; 600; 765; 955; 1200;
1500
STRUNG SNU 380x1000
35.5; 50; 100; 140; 200; 280; 400; 560; 800; 1120; 1600; [rot/min].
MASINA DE FREZAT FUS 22: Turatia ax. masinii (universal); 63;
100; 125; 160; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1250; [rot/min].
Viteze de aschiere pentru freze cu diametrul < 10 mm:
5; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 150 [m/min]
MASINA DE RECTIFICAT RU 100
Turatia axului masinii (universal);
63; 100; 160; 200; 250; 400; 500; 630; 700, 800; [rot/min].
Turatia brosei: 25000 [rot/min]-pentru rectificari interioare.
Strung SN 400
Gama de avansuri [mm/rot]
0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28

0,36 0,40 0,44 0,48 0,56 0,63

0,72 0,80 0,88 0,96 1,12 1,28

1,44 1,60 1,76 2,24 2,88 3,52


UTC-N Secţia Atelier PLAN DE OPERAŢII Denumirea piesei
PENTRU PRELUCRĂRI MECANICE
Maşina: Numărul bucăţilor prelucrate simultan: Simbol Operaţia Număr operaţie Copie număr Pagina

Firma: Model: Piesă brută pentru


Schiţa operaţiei Grupa şi categoria lucrării Tp Tb Ta Timp adaos Tu
Tt To

Dispozitive:

Răcire:
Data Numele Semnătura Modificare Data Semnătura
Executat
Tehnolog şef
Calcul timp
Normator şef
Şef secţie
Instrucţiuni suplimentare

Nr. DENUMIREA FAZEI Scule Verificatoare Regim de aşchiere Dimensiuni Normă


fazei t s v n i le lp d a Tb Ta
Intreprinderea FISA TEHNOLOGICA Nr. Fila
Sectia Prelucrarea mecanica Data
Produsul: Reper nr.
Denumirea piesei:

Desen Poz. Bucati produs

Valabil pentru seria de……………………..BUCATI


Intocmit Verificat Normat Verificat norma
Tehnolog
Numele
Data si
semnatura
Materialul Calitate Sectiune U.M. Necesar pentru una Valoare manopera
(STAS) (Stare) (Profil) (Buc.) bucata (lei)
Pret unitar Pre bucata

OPERATIA
Nr. DENUMIREA Atelierul Masin S.D.V. Indicatori Bucati Echipa Timp Val. manopera (lei)
Crt. OPERATIEI unealta tehnici prelucrate Normat
simultan (min.)
Des. Cat. Preg. Unit. Pe operatie Pe piesa
Preg. Unit. Cumulat
pe piesa