Sunteți pe pagina 1din 18

UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 1

MEMORIU TEHNIC

DENUMIREA ŞI SCOPUL DE UTILIZARE

Tema de proiect se intitulează „presă cu piuliţă fixă”. Presă cu piuliţă


fixă se utilizează pentru presarea unei bucse pe un cilindru cu picior. Datorită
construcţiei sale poate prelua forţe de presare mari.

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI FUNCŢIONALE

Presa cu piuliţă fixă se utilizează pentru presarea unei bucse pe un


cilindru cu picior, având la baza mecanismul şurub-piuliţă, care transformă
mişcarea de rotaţie în mişcare de translaţie.
Şurubul de mişcare se utilizează la deplasarea diferitelor elemente sau
organe de maşini, cum ar fi berbecul presei
Piuliţele sunt elemente de asamblare care se înşurubează pe
piesele filetate (şuruburi, axe filetate, etc.). După funcţia pe care o
îndeplinesc, se deosebesc două tipuri de piuliţe: piuliţe de fixare şi piuliţe de
mişcare.
Utilizarea mecanismelor cu şuruburi de mişcare, are următoarele
avantaje:
 construcţia simplă şi tehnologia de execuţie uşor realizabilă;
 posibilitatea de transmitere a unor sarcini axiale mari, utilizând
forţe de acţionare mici;
 raport mare de transmitere, care duce la viteze acceptabile;
 compacitatea construcţiei şi gabarit redus;
 funcţionare lină şi fără zgomot;
 posibilitatea de a asigura în mod simplu autofrânarea (dacă este
nevoie)
permite utilizarea materialelor ieftine;
 preţ de cost redus.
Între dezavantaje se numără:
 existenţa unor frecări mari între spirele filetului, şurubului şi a
piuliţei, care conduce la uzarea pieselor şi la un randament
scăzut;
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 2

 prezenţa unor puternici concentratori de tensiune în zona filetată,


care afectează rezistenţa la oboseală a şurubului;
 lipsa autocentrării;
 necunoaşterea exactă a forţelor de strângere.
Mecanismul şurub-piuliţă se utilizează şi în realizarea altor piese
manuale.

ALEGEREA VARIANTEI CONSTRUCTIVE

Varianta constructiva aleasa este presa cu piuliţă fixă cu corp din


profil laminat. La această construcţie batiului este realizat din profil laminat
U îndoit şi sudat în formă de cadru. Batiul este asamblat cu masa presei prin
intermediul unor şuruburi, asigurate cu şaibe Grower. Masa presei este
prevăzută cu canale T necesare fixării unor dispozitive folosite la presare, iar
la partea inferioară cu locaşuri pentru şuruburi de fixare a presei pe fundaţie
sau pe postament. Piuliţa fixă se montează în alezajul din partea superioară a
batiului cu şuruburi şi piuliţe asigurate cu şaibe Grower. Pe şurubul de forţă
este montată o manivelă de construcţie filetata si la capatul inferior un
rulment axial incastarat in berbecul presei. Asamblarea şurub forţă –
manivelă este cu profil pătrat în secţiune transversală, fixarea împotriva
demontării făcându-se cu o piuliţă înfundată şi o şaibă plată si grower.

Se optează pentru aceasta varianta constructivă, deoarece prezintă


următoarele avantaje:
 este o construcţie demontabilă, uşor de întreţinut şi de realizat;
 are un gabarit redus;
 posibilitatea înlocuirii uşoare a şurubului respectiv a piuliţei
datorită uzurii;
 folosirea unor materiale ieftine, deci preţ de cost redus.
Părţile componente ale acestie prese cu piuliţă fixă sunt următoarele:
 elemente corp din profil U;
 şurubul de mişcare din oţel;
 piulită fixă din fontă cu grafit nodular
 berbec;
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 3

 rulment axial;
 butuc cu doua manere care acţionează şurubul de forţă;
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 4
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 5
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 6

DESCRIEREA FUNCŢIONĂRII

Presa cu piuliţă fixă funcţionează prin rotirea şurubului, într-o piuliţă


fixă, care la rândul ei ridică sau coboară berbecul presei.

ALEGEREA TIPULUI DE FILET

Având în vedere situaţia unei forte F = 19000 N, care acţionează într-un


singur sens, se alege filetul trapezoidal conform STAS 2114/1-75.
Din următoarele motive:
 filetul trapezoidal are o rezistenţă şi o rigiditate suficient de mare;
 asigură o bună centrare între şurub şi piuliţă;
 prelucrare prin frezare conferă o productivitate mărită faţă de
strunjire;
 folosirea piuliţei reglabile radiale permite eliminarea jocului;
Are şi dezavantaje:
 randamentul transmisiei şurub-piuliţă cu filet trapezoidal este mai
mic decât al filetului pătrat dar acest tip de filet este neprotejat
împotriva uzurilor şi nu are posibilitate de centrare, conţinând şi
un mare număr de concentratori de tensiune.
Pentru şuruburi de mişcare supuse la solicitări mici şi mijlocii cu
acţionare manuală am ales materialul 2 C 50** ia pentru piulită materialul
va fi o fontă cu grafit nodular EN CJS-400-18

Materiale:

Materialul folosit pentru şurubul de forţă:


2 C 50**
2
Rezistenţa la tracţiune: at = ac 93 N/mm
2
Rezistenţa la încovoiere: ai 102...112 N/mm
2
Rezistenţa la răsucire: at 56...60 N/mm
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 7
2
Rezistenţa la forfecare: af 74 N/mm

Materialul folosit pentru piuliţă:


EN CJS-400-18:
2
Rezistenţa la tracţiune: at 49 N/mm
2
Rezistenţa la compresiune: ac 123 N/mm
2
Rezistenţa la încovoiere: ai 83 N/mm
2
Rezistenţa la răsucire: at 59 N/mm
2
Rezistenţa la forfecare: af
39 N/mm

Valori ale presiunilor admisibile şi rezistenţelor admisibile la


strivire pentru cupla de frecare şurub-piuliţă:

Oţel călit – fontă cu grafit nodular


2
Presiunea admisibilă: qa 7...9 N/mm
2
Rezistenţa admisibilă strivire: astr 35...45 N/mm

INDICAŢII DE EXPLOATARE

Pentru obţinerea unor coeficienţi de frecare cât mai reduşi între


spirele şurubului şi cele ale piuliţei, se va realiza o ungere a acestora cu
vazelină. La fel rulmentul axial va fi gresat cu vazelină în vederea unei bune
funcţionări. Se interzice vopsirea porţiunilor filetate ale tuturor organelor de
asamblare, a suprafeţelor de aşezare, a plăcii de bază.

MĂSURI DE ÎNTREŢINERE
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 8

Suprafeţele exterioare în contact cu atmosfera vor fi protejate


anticoroziv prin vopsire cu două straturi de grund G-735 şi două straturi de
vopsea în culoarea specifică a atelierului în care se lucrează.
Intervalul de timp necesar uscării fiecărui strat de grund sau
vopsea este de 24 de ore. Înainte de vopsire, piesele vor fi curăţate de oxizi şi
grăsimi.
Pentru asigurarea unei bune funcţionări a presei se recomandă ca
în perioada în care nu este utilizat să fie depozitat într-o magazie. Înainte de
fiecare utilizare se va verifica dacă nu este blocat, se va asigura gresarea în
cazul în care vazelina a fost între timp îndepartata.

PROTECŢIA MUNCII

Pentru a se evita accidentele la locul de muncă în timpul utilizării


se vor avea în vedere următoarele:
- presa va fi amplasat pe o suprafaţă plană stabilă;
- părţile componente ale presei vor fi bine montate pentru a se evita
demontarea lor în timpul lucrului;
- pentru evitarea tăierilor, părţile componente vizibile ale presei se
vor executa cu raze de racordare sau teşituri la muchii.
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 9

BREVIARUL DE CALCUL

CALCULUL ŞI PROIECTAREA ŞURUBULUI PRINCIPAL

1. Alegerea profilului filetului

Se alege filet trapezoidal standardizat în SR ISO 2904

2. Alegerea materialului şurubului şi piuliţei

Se aleg materiale conform capitolului precedent unde se specifică atât


materialul folosit pentru şurubul de forţă cât şi pentru piuliţa fixă.

2.1. Calculul diametrului mediu al filetului

F
d2 
π  ψh  ψm  qa
19000
d2   27.325mm
3,14  0,5  1,8  9
unde:
H1
ψh   0,5 la filete trapezoidale
P
m
ψm  ; ψ m  1,2 2,5
d2
H1 – înălţimea utilă a filetului
P – pasul
m – lungimea filetului piuliţei
qa – rezistenţa admisibilă la strivire în N/mm2

Se alege filet trapezoidal Tr 32x18(6) SR ISO 2904,cu principalele


dimensiuni prezentate în tabelul de mai jos:

Dimensiunile principale
Pasul Diametrul interior
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 10

Diametrul Diametrul Diametrul


P, mm d3, mm D1, mm
nominal mediu exterior
d, mm d2=D2, mm D4,mm
32 6 29 33 25 26
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 11

2.2. Alegerea numărului de începuturi

La prese nu se pune condiţia autofrânării. Dimpotrivă acţionarea lor


fiind frecventă se impune alegerea unui număr de începuturi n=3 pentru
creşterea randamentului şi a productivităţii.

2.3. Momentul de insurubare

1
T1   F  d 2  tan(  2   ' ) 
2
1
T1  ; 19000  29  tan(0.195  0.103)  84685.007[N  mm]
2
P 18
 2  arctan( h )  arctan( )  0.195[ rad ]
  d2 3.14  29
Ph  n  P  3  6  18
 18
 '  arctan( )  arctan( )  0.103[ rad ]
cos  1 cos  1
α 1  15 pt filete trapezoidale
μ  0.10

2.4. Calculul numărului de spire în contact

Din expresia factorului se deduce numărul de spire:


m zP
ψm  
d2 d2

ψmd 2
z
P
1,8  29
z  8 .7  z  9
6

Numarul de spire indeplineste conditia 6≤z≤11


2.5. Calculul lungimii filetului piuliţei

m  zP
m  8.7  6  52.2mm  se adopta m  55mm

2.6. Calculul lungimii filetului şurubului


UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 12
L f  x  m  3P
L f  207  55  3  6  280 mm  L f  280mm
3. VERIFICAREA ŞURUBULUI

3.1. Verificarea tijei la solicitări compuse

Efortul unitar echivalent

σ ech  σ c2  3  τ 2t  σ ac
4F
σc 
πd 32
4  19000
σc   38.706[ N / mm]
3,14  25 2
16  T2
τt 
π  d 33
16  1520
τt   0.495
3,14  25 3
1
T2  μ rul  d rul  F
2
1
M 2   0,008  20  19000  1520[ N  mm]
2
μ rul  0,008
σ ech  38.706 2  3  0,495 2  38.716  σ ac

3.2. Verificarea spirelor şurubului

Strivire:
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 13
F
q
z  3,14  d 2  H 1
19000
q  7.72  q as
9  3,14  29  3

Încovoiere:

H 
6F 1  a c 
2
σi   
π  z  d3  h 2

a c  0,5 pentru P  6 12


h  0,634  P pentru filete trapezoidale
3 
6  19000  0,5 
σi  2   23.059  σ
ai
3,14  9  25  3.8 2

Forfecare:
F
τf 
z  π  d3  h
19000
τf   7.3  τ af
9  3,14  25  3.17

3.3. Proiectarea extremităţilor şurubului

La partea superioara a surubului se monteaza elementul de actionare


(format dintr-un butuc cu manere)pe un profil patrat.
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 14

Se face verificarea preliminară a secţiunii poligonale. Această secţiune


se verifică la răsucire:

k' T1 1.1  84685.007


τt   τ ta [N/mm 2 ]   76.792 N / mm 2  τ ta
Wp 1213.056
Wp  0.208  a 3  1213.053

Dimensionarea extremităţii inferioare:


Se alege un rulment a cărui capacitate statică C0 să fie:

C0  F

Din DIN 21/ISO104 rezultă următorul tip de rulment:

d D H D2 C0(static) Simbol
20 35 10 15.2 28 51104

Se alege Dp2 astfel încât să fie mai mare decât diametrul dm al cercului
centrelor bilelor, dar mai mic decât Dr. Grosimea hpr a gulerului se determină
la încovoiere.

3  F  (d m  d rul )
hg 
π  d rul σ ai
3  19000  (27.5  20)
hg   4.89  hg  5 mm
3,14  20  293
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 15

4. VERIFICAREA SPIRELOR PIULIŢEI

Încovoiere:

H 
6F 1  a c 
2
σi   
π  z  D4  h 2

3 
6  19500  0,5 
σi  2   17.469  
ai
3,14  9  33  3.8 2

Forfecare:
F
τf 
z  π  D4  h
19000
τf   5.538  τ af
9  3,14  33  3.8

4.1. Dimensionarea piuliţei:

4 F
D   D '2
π  σ at
β  1,3
D'  D  a c  26.5  .5  27
4  1,3  19000
De   332  34.428  D e  35mm
3,14  49
Se va respecta condiţia:

D e  D'
gp  5
2
35  33
gp  1 5 
2
45 - 33
  6  5  De  45mm
2

Se prevede ca piuliţa să fie fixată cu şuruburi cu cap hexagonal.


Diametrul gulerului piulitei:
D g  81 mm
Grosime guler:

h g  0,25  m
h g  13.75  15 mm
4.2. Verificarea corpului piuliţei:
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 16

Solicitare compusă:
 Efortul normal:

4F
σc 
π   D e2  D 24 
4  19000
σc   25.846
3,14   45 2  33 2 
 Efort tangenţial:

16  T1  D e
τt 

π  D e4  D 4
4

16  .84685.007  45
τt   6.659

3,14  45 4  334 
 ech   c2  3   t2  28.846 2  3  606592  12.604   at

Solicitare la încovoiere:
 Efort normal:

3  F  Dg  De 
σi   σ ai
π  D e  h g2
3  19000 81  45
σi   64.511  σ ai
3,14  45  15 2

Solicitare la forfecare:
 Efort tangenţial:

F
τt 
π  De  h g
19000
τt   8.96  τ at
3,14  45  15
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 17

Solicitare la strivire:
 Efort normal:

4F
σ str 

π  D  D e2   n  d g2
2
g 
d g  7.4
4  19000
σ str   5.776  σ astr

3,14 81  45 2   4  7.4 2
2

5. Proectarea elementelor de actioare

La presa cu piulita fixa elementele de actionare se monteaza pe


surub printro asamblare pe contur, profil patrat.
Lungimea de calcul a manivelei:

T 86205.007
Lc    507.088
Fm 170
T  T2  T1  86205.007[ N  mm 2
Fm  170 N
Lc 507.088
l nm   l0   50  303.544  300mm
2 2
l 0  50mm
32  Fm  (l mn  l 0 ) 32  170  (300  50)
d mn    15.788  16mm
   ai 3.14  110
6 T 6  86205.007
s    13.303   as
n1  a  l p
2
4  18 2  30

6. Randamentul transmisiei
H 
6F 1  a c 
σi  
2 
π  z  d1  h 2
UTC-N extensia Zalău PRESA CU PIULITA FIXĂ 18
a c  0,5 pentru P  612
h  0,634  P pentru filete trapezoidale
5 
6  29.000  0,5 
σi  2   17,011
3,14  9  27  40,195